• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakaz palenia prowadzi do spadku hospitalizacji

  15.04.2010. 12:10
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Zakaz palenia w miejscach publicznych przyczynia się do wyraźnego spadku hospitalizacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób oddechowych - wynika z badań kanadyjskich, które publikuje pismo "Canadian Medical Association Journal".

  Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto doszli do takich wniosków po 10 latach badań prowadzonych w swoim mieście.

  Ich zdaniem, największy spadek liczby hospitalizacji miał związek z wprowadzeniem w 2001 r. w Kanadzie zakazu palenia w restauracjach. Decyzja ta spowodowała redukcję o 33 proc. przyjęć do szpitala z powodu schorzeń układu oddechowego (jak astma, rozedma płuc, zapalenie oskrzeli lub płuc), o 39 proc. z powodu chorób układu krążenia (jak udar mózgu czy choroba wieńcowa) i o 17 proc. z powodu zawału serca.

  Palenie tytoniu jest uważane za wiodącą na świecie przyczynę możliwych do uniknięcia chorób i zgonów. Natomiast, bierne palenie plasuje się na 3. miejscu wśród przyczyn złego stanu zdrowia i przedwczesnych zgonów w krajach rozwiniętych. Eksperci przewidują, że w XXI wieku z powodu chorób związanych z paleniem umrzeć może nawet 1 mld osób.

  Jak podkreślają autorzy najnowszej pracy, ich wyniki pozostają w zgodzie z dowodami na temat szkodliwości biernego palenia dla zdrowia i uzasadniają dalsze prawne działania mające na celu ograniczenie biernej ekspozycji na dym papierosowy.

  W komentarzu odredakcyjnym do artykułu prof. Alan Maryon-Davis z Kings College w Londynie zwraca natomiast uwagę, że ustawy antynikotynowe rodzą pytanie na temat zakresu środków przymusu, jakie mogą być stosowane przez rząd w celu promocji zdrowia publicznego.

  Jak podkreśla ekspert, potencjalne korzyści płynące z zakazów palenia w miejscach publicznych powinno się przeanalizować w odniesieniu do takich kwestii, jak ingerencja w życie prywatne i pogwałcenie wolności osobistej oraz redukcja miejsc pracy i źródeł dochodu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Palarnia – według definicji Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał na zewnątrz". Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Philippe Couillard, (ur. 26 czerwca 1957 w Montrealu) jest politykiem kanadyjskim i aktualnym szefem Liberalnej Partii Quebecu. Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą neurochirurgiem. Był ministrem zdrowia i służb społecznych w rządzie liberalnym Jean Charesta w latach 2003 do 2008. W czasie pełnienia przez niego urzędu ministra wprowadzono w Quebecu zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Książeczka zdrowia dziecka - książeczka dla dzieci w wieku od 0-18 lat, wydawana przez szpital po urodzeniu się dziecka, zawierająca informacje na temat stanu jego zdrowia, przebytych chorób i szczepień.

  Rak gruczołu krokowego (prostaty) – choroba nowotworowa gruczołu krokowego, występująca u 11% mężczyzn z rozpoznanym nowotworem i będąca przyczyną 9% zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn. Paul Cameron (ur. 9 listopada 1939 w Pittsburghu) − amerykański psycholog zajmujący się głównie kwestiami związanymi z homoseksualizmem, a także wpływem biernego palenia na zdrowie.

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby. Easyway To Stop Smoking to metoda rzucania palenia, opracowana przez Allena Carra. Nie zajmuje się uzależnieniem fizycznym, ale psychicznym. Jej istotą jest zmiana nastawienia palacza do palenia, sposobu, w jaki myśli o paleniu.

  Globalne obciążenie chorobami (z ang. Global Burden of Disease, GBD) jest próbą sprecyzowania rozmiaru utraty zdrowia z powodu chorób, urazów i czynników zagrożenia według wieku, płci, w rozmieszczeniu w przestrzeni i w czasie. Jest kompleksową miarą stanu zdrowia obejmującą analizę umieralności, niepełnosprawności i czynników zagrażających zdrowiu.

  Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego to grupa objawów i danych z wywiadów, których obecność zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

  Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Dodano: 15.04.2010. 12:10  


  Najnowsze