• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie na Konferencję IT-Medica Polska 2008

  14.08.2008. 12:29
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Servis.pl jest patronem medialnym  Szanowni Państwo,

  W imieniu organizatorów konferencji "IT-Medica Polska 2008 " nowoczesne rozwiązania informatyczne i zarządcze dla placówek ochrony zdrowia", chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w naszej imprezie. "IT-Medica Polska 2008", która odbędzie się 10 września w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

  Impreza ta rozpoczyna cykl konferencji pod tytułem "IT-Medica Polska". Kolejne edycje przedsięwzięcia odbędą się jeszcze w tym roku w Łodzi, Gdańsku i Warszawie.

  Konferencja "IT-Medica Polska 2008" adresowana jest do menedżerów polskich placówek ochrony zdrowia, radiologów, informatyków oraz pełnomocników jakości oraz wszystkich zainteresowanych jej tematyką. Wiodącym tematem będą wdrożenia rozwiązań opartych na rozwiązaniach informatycznych związanych z obiegiem informacji i diagnostyką obrazową. Tematyka obejmować będzie zarówno rozwiązania najnowsze jak i tradycyjne, te, które wspierają ekonomizację i rozwój konkurencyjności ośrodków medycznych. Mamy nadzieję, że efektem naszej imprezy będzie zwiększenie liczby wdrożeń tego rodzaju systemów realizowanych w naszym kraju.

  Z wyrazami szacunku


  Wiesław Bełz
  organizator konferencji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Telematyka - rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych – wynikających z ich zadań, infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania – i zintegrowane z tymi systemami. Nowa Energia – ogólnopolski dwumiesięcznik naukowo-techniczny, wydawany przez raciborskie wydawnictwo Nowa Energia. Magazyn opisuje aktualną sytuację branży energetycznej w Polsce, obejmując tematyką: nowoczesne rozwiązania techniczne, innowacje, wdrożenia, rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, odnawialne źródła energii, automatykę, informatykę, finanse oraz efektywne wykorzystanie energii elektrycznej. Seksuologia Polska – oficjalny półrocznik Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest Sławomir Jakima.

  IT.integro: IT.integro – polskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Poznaniu. Wykonuje projekty wdrożeniowe i integruje system ERP Dynamics NAV firmy Microsoft. Jest jednym z wiodących dostawców systemów ERP w Polsce. Posiada również autorskie rozwiązania dodane, np. bankowość elektroniczną, obsługę kadr i płac, czy też zarządzania danymi centralnymi. Wola Info SA – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem działalności firmy są technologie informatyczne. W ofercie znajdują się rozwiązania biznesowe, automatyzacja procesów obsługi klienta, rozwiązania telekomunikacyjne, zarządzanie usługami IT, projektowanie, budowa i wyposażanie centrów przetwarzania danych, a także projektowanie, integracja i bezpieczeństwo infrastruktury IT.

  Programowanie zstępujące (projektowanie zstępujące) (ang. top-down design) - rozwiązanie programistyczne polegające na zdefiniowaniu problemu ogólnego poprzez podzielenie na podproblemy, które są dzielone na jeszcze mniejsze podproblemy aż do rozwiązań oczywistych, łatwych do zapisania. Następnie złożenie z rozwiązań podproblemów niższego rzędu rozwiązań problemów wyższego rzędu aż do całkowitego rozwiązania problemu. Teoria perturbacji (nazywana też rachunkiem zaburzeń) jest zbiorem metod matematycznych, które są używane do znalezienia przybliżonego rozwiązania problemu, który nie może być rozwiązany w sposób ścisły, dostarczając bezpośrednie rozwiązanie problemu. Teoria perturbacji może być zastosowana do rozwiązania problemu, gdy można go przedstawić jako część dającą bezpośrednie rozwiązanie i stosunkowo mały człon zaburzający.

  Rozwiązania Mie - dokładne rozwiązanie problemu rozpraszania światła na sferycznych cząstkach w postaci nieskończonego, ale zbieżnego szeregu. Rozwiązania Mie dają informacje o ilości promieniowania zaabsorbowanego lub rozproszonego przez cząstkę. Właściwości rozproszeniowe cząstki obliczone zgodnie z tym rozwiązaniem noszą kolokwialną (ale nieprawidłową) nazwę rozpraszanie Mie. Teresa Adamek-Guzik (ur. 11 września 1939 w Sułkowicach, zm. 29 kwietnia 2008 w Krakowie) – prof. dr hab. med., specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, od 1993 roku kierowniczka Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która znajduje się w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie.

  B3System Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Warszawie, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, oferujące rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Pneumonologia i Alergologia Polska – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Monika Szturmowicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Paweł Górski. Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.

  Wojciech Tomasz Chruścielewski (ur. ?, zm. 2008) – polski fizyk, specjalista w dziedzinie radiologii i ochrony środowiska pracy. Kierownik Laboratorium Wzorców Wtórnych w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi. Sekretarz Zespołu ds. implementowania Dyrektywy 97/43/Euroatom w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych.

  Dodano: 14.08.2008. 12:29  


  Najnowsze