• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbyt dużo litu w wodzie wywołuje niedoczynność tarczycy

  19.04.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań szwedzkich pokazują, że niedoczynność tarczycy może być skutkiem spożycia zbyt dużych ilości litu znajdującego się w wodzie gruntowej. Lit wykorzystuje się na całym świecie do leczenia zaburzenia dwubiegunowego oraz lekoopornej depresji. We wsiach w rejonie argentyńskich Andów, gdzie chorzy poddawani leczeniu zaburzenia dwubiegunowego wykazywali zmianę funkcji tarczycy, stwierdzono wysokie stężenie tego pierwiastka. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Environmental Health Perspectives, zostały częściowo dofinansowane z projektu PHIME (Oddziaływanie na zdrowie publiczne długofalowej ekspozycji niskiego poziomu na zróżnicowane pierwiastki w podatnych warstwach populacji), który uzyskał wsparcie na kwotę 13,43 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR). To jedne z około 30 badań wnoszących swój wkład w cele PHIME w zakresie oddziaływania, jakie metale toksyczne mogą wywierać na kilka często występujących chorób, stanowiących poważny problem dla zdrowia publicznego.

  Niedoczynność tarczycy to zaburzenie metaboliczne, które wywołuje depresję, zmęczenie, utratę pamięci, wzrost masy ciała i wrażliwość na chłód. Na potrzeby badań naukowcy przebadali kobiety z kilku wiosek w rejonie góry Puna.

  "Ilość litu spożywana przez kobiety z Ameryki Łacińskiej w wodzie pitnej może wynosić dziesięciokrotność dawki dziennej przyjmowanej przez chorego na zaburzenie dwubiegunowe" - wyjaśnia dr Karin Broberg, lekarz specjalista medycyny pracy i medycyny środowiskowej z Uniwersytetu w Lund w Szwecji oraz naczelna autorka raportu z badań. "Z drugiej strony przyjmują one lit przez całe swoje życie, a nawet przed urodzeniem. Tak naprawdę w praktyce nie wiemy, co to oznacza dla ich zdrowia. Dlatego planujemy nowe badania, w ramach których porównany zostanie stan zdrowia dwóch grup matek i dzieci, odpowiednio z najwyższym i najniższym stężeniem litu we krwi."

  Eksperci twierdzą, że w Andach występuje wiele pierwiastków, a Boliwia dysponuje ogromnymi zasobami litu w solnisku Salar de Uyuni. Niemniej pierwiastki te nie mają samych pozytywnych stron, bowiem stanowią również zagrożenie dla środowiska.

  Wyniki wcześniejszych badań koncentrujących się na prowincji Salta w północno-zachodniej Argentynie wskazują na wysokie stężenie litu, arsenu, cezu, boru i rubidu zarówno w wodzie pitnej, jak i w moczu kobiet z tego regionu, które wzięły udział w badaniach.

  "Przyjmowanie przez całe życie arsenu i litu stwarza wyraźne zagrożenie dla zdrowia" - stwierdza dr Broberg. "Nie wiadomo, co wiąże się z przyjmowaniem innych substancji, ponieważ przeprowadzono niewiele badań dotyczących ich roli w zwykłej wodzie pitnej" - dodaje.

  Spektrometria mas wykorzystana przez naukowców w badaniach umożliwiła pomiar zawartości wielu substancji jednocześnie, dzięki czemu okazała się znaczne skuteczniejszą metodą od tradycyjnych technik, które umożliwiają analizę tylko jednej substancji na raz. Dr Broberg jest zwolenniczką wykorzystywania spektrometrii mas do oceny wody spożywanej przez ludzi.

  "Woda gruntowa w wielu miejscach uznawana jest za lepszą do spożycia od często zanieczyszczonej wody z jezior i rzek" - podkreśla. "Niemniej w Bangladeszu spowodowała kolosalne problemy zdrowotne, ponieważ okazało się, że woda z wierconych studni zawiera arsen. Niewiele wiadomo na temat stężenia litu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji w wodzie gruntowej na świecie, a zatem należy to zmierzyć."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Azotek litu (Li3N) – związek nieorganiczny litu i azotu. Ulega łatwo hydrolizie. Jest ceglastym ciałem stałym. Reaguje z wodą z wydzieleniem amoniaku i wodorotlenku litu:

  Stearynian litu – organiczny związek chemiczny, sól litowa kwasu stearynowego. Jest białym ciałem stałym otrzymywanym w reakcji wodorotlenku litu z kwasem stearynowym. Wraz z 12-hydroksystearynianem litu jest składnikiem tzw. smaru litowego.

  Zespół serotoninowy − stan wywołany zbyt dużą ilością serotoniny w mózgu. Najczęściej spowodowany jest interakcjami różnych substancji blokujących wychwyt zwrotny hormonu, m.in. niektórych TLPD (klomipraminy), inhibitorów MAO z SSRI, SSRI z dekstrometorfanem lub przedawkowaniem SSRI. Może też być powikłaniem augmentacji terapii SSRI węglanem litu. Może prowadzić do śmierci. Do 1999 roku stwierdzono 23 przypadki śmiertelne.

  Zespół serotoninowy − stan wywołany zbyt dużą ilością serotoniny w mózgu. Najczęściej spowodowany jest interakcjami różnych substancji blokujących wychwyt zwrotny hormonu, m.in. niektórych TLPD (klomipraminy), inhibitorów MAO z SSRI, SSRI z dekstrometorfanem lub przedawkowaniem SSRI. Może też być powikłaniem augmentacji terapii SSRI węglanem litu. Może prowadzić do śmierci. Do 1999 roku stwierdzono 23 przypadki śmiertelne.

  Test tyreoliberynowy, test TRH wykonuje się w przypadku, gdy stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) jest niewłaściwe. Przeprowadzając test TRH oznacza się stężenie TSH we krwi, a następnie dożylnie, donosowo lub doustnie podaje się TRH. Po 30 min na nowo oznacza się stężenie hormonu TSH. Jeżeli przyrost stężenia wynosi do 3 mj/l wskazuje to na nadczynność tarczycy, a przyrost większy od 30 mj/l niedoczynność.

  Tetrahydroglinian litu (glinowodorek litu), Li[AlH4] – nieorganiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako silny środek redukujący i suszący.

  Tetrahydroglinian litu (glinowodorek litu), Li[AlH4] – nieorganiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako silny środek redukujący i suszący.

  Dodano: 19.04.2011. 16:37  


  Najnowsze