• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amerykańska badaczka otrzymała grant ERBN dla doświadczonych naukowców

  22.02.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Amerykańska badaczka Juleen R. Zierath jest jedną z niewielu pań, które otrzymały grant dla doświadczonych naukowców Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) - unijnej instytucji finansującej, która dąży do przyciągnięcia do pracy w Europie czołowych naukowców z całego świata. Jednym z najważniejszych celów ERBN jest zaszczepianie błyskotliwych pomysłów ponad granicami wiedzy, aby nie tylko uczynić z Europy ośrodek naukowy dla badaczy, ale również stymulować cyrkulację mózgów. Mianowana profesorem klinicznej psychologii integracyjnej w Karolinska Institutet w Szwecji, profesor Zierath twierdzi, że właśnie tam znalazła najlepsze środowisko do swojej pracy badawczej.

  Drenaż mózgu jest niepokojącym trendem dla Europejczyków, ale UE podejmuje działania, aby go odwrócić. Dzięki wsparciu ERBN dla nowatorskich badań prowadzonych przez naukowców Europa ma szansę na utrzymanie i poprawienie swojej pozycji jako prężnego regionu badawczo-innowacyjnego. W Siódmym Programie Ramowym (7PR) ERBN oferuje dwa podstawowe programy grantowe: granty dla początkujących naukowców wspierające dobrze zapowiadających się, niezależnych kierowników projektów badawczych dowolnej narodowości oraz granty dla doświadczonych naukowców wspierające wybitnych, doświadczonych naukowców dowolnej narodowości.

  Wśród wymogów, jakie należy spełnić, aby otrzymać grant dla zaawansowanych naukowców są: doskonały dorobek naukowy, status wybitnego lidera naukowego oraz główna organizacja goszcząca z siedzibą w Europie. Spełniająca te trzy warunki profesor Zierath potwierdziła istotną rolę, jaką odgrywa ERBN dla naukowców i społeczności naukowej na niedawnym sympozjum pt. "Przekraczanie i otwieranie granic - Europejska Rada ds. Badań Naukowych jako innowacja" w Waszyngtonie, które stanowiło część dorocznej konferencji organizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Postępu Naukowego (AAAS).

  W swoim wystąpieniu pt. "Pielęgnowanie tego, co najlepsze - Amerykanka w Sztokholmie" profesor Zierath podzieliła się również informacjami na temat doświadczeń amerykańskiego naukowca mieszkającego i pracującego w Europie.

  "ERBN jest niezwykła" - stwierdza profesor Zierath. "Koncentruje się na doskonałości naukowej, jest w bardzo niewielkim stopniu zbiurokratyzowana i przyznaje znaczące dofinansowanie indywidualnym naukowcom. Wielu Europejczyków podróżuje do USA, aby prowadzić badania, ale ERBN stanowi skuteczny magnes, by przyciągnąć ich z powrotem do Europy."

  Aczkolwiek pieniądze to nie wszystko. Profesor Zierath podkreśla jak ważna jest praca na renomowanym uniwersytecie znanym z pozyskiwania czołowych naukowców.

  Należy również zaznaczyć, że region skandynawski kładzie szczególny nacisk na budowanie i utrzymywanie ścisłych relacji między badaniami podstawowymi a klinicznymi, aby zapewnić sukces badaniom medycznym.

  Mimo tego, że jest z dala od domu i tęskni za pewnymi tradycjami, takimi jak futbol czy amerykańska pizza, profesor Zierath jest przekonana, że czerpie korzyści z tego, co najlepsze w kulturach europejskiej i amerykańskiej. Twierdzi, że nie planuje w najbliższej przyszłości opuścić Sztokholmu.

  "Mam fantastyczne środowisko badawcze, które trudno byłoby mi zostawić" - wyjaśnia. "I lubię mieszkać w Sztokholmie. To kosmopolityczne miasto, w którym kilka kilometrów od centrum mam dzikie jelenie i lisy w ogrodzie."

  Badania prowadzone przez profesor Zierath mają na celu poprawę zdrowia osób cierpiących na cukrzycę. Pracuje obecnie nad mechanizmami komórkowymi, które prowadzą do wykształcania się insulinooporności w cukrzycy typu 2. Udało się jej już odkryć rolę, jaką niektóre geny pełnią w fizjologii komórki i organizmu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie.

  Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Dodano: 22.02.2011. 17:26  


  Najnowsze