• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badacze z UWr i UŁ zbadali użycie wulgaryzmów w polszczyźnie

  18.04.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Niecenzuralne wypowiedzi Polaków notowali przez ponad pół roku badacze polszczyzny stosowanej z uniwersytetów Wrocławskiego i Łódzkiego. Tak powstał "Słownik Polszczyzny Rzeczywistej", oparty o cztery, dla niektórych środowisk podstawowe, wyrazy - dwa rzeczowniki i dwa czasowniki.

  "Słownik Polszczyzny Rzeczywistej" ukazał się właśnie nakładem łódzkiego wydawnictwa Primum Verbum. Publikację poprzedziły badania prowadzone przez pracowników i studentów Zakładu Projektowania Komunikacji UWr oraz Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ.

  Jak informuje na swojej stronie UWr, badacze obserwowali i zapisywali rozmowy mieszkańców polskich miast. Zebrali ponad 320 różnych zwrotów, które zawierały słowa "kurwa", "chuj", "jebać" i "pierdolić" lub ich pochodne. Materiał zostały poddany kategoryzacji ze względu na funkcję, znaczenie i pochodzenie od słów podstawowych.

  "Odkryliśmy głębokie pokłady kreatywności. Rzadko kiedy spotyka się możliwość implementacji jednego słowa w 47 funkcjach komunikacyjnych. Za pośrednictwem +kurwy+ możemy wyrazić zachwyt, dezaprobatę, pogardę, czy groźbę. Dotychczas naukowcy twierdzili, że przekleństwa to zwykłe wypełniacze. Nasze badania pokazują, że mają realne funkcje komunikacyjne" - komentuje na stronie UWr prof. Michael Fleischer z Zakładu Projektowania Komunikacji UWr.

  UWr informuje, że badacze wyróżnili łącznie ponad 47 funkcji komunikacyjnych w przypadku wszystkich analizowanych słów. Okazało się, że cztery wspomniane wulgaryzmy to wyrazy, które z łatwością zastępują dużą część zasobów języka polskiego, nie generując dodatkowych utrudnień i nieporozumień w komunikacji.

  Mariusz Wszołek, jeden z autorów słownika podkreśla na stronie UWr, że Polacy przeklinają coraz więcej i coraz częściej. "Przeklinanie z relacji prywatnych przechodzi do dyskursu publicznego. Badane wyrażenia coraz częściej można spotkać już nie tylko w tramwaju, ale i w urzędach czy mediach. Język polski się kurczy, redukuje jego złożoność" - zaznacza.

  Słownik Polszczyzny Rzeczywistej opracowali: Michael Fleischer, Michał Grech, Piotr Fąka, Monika Bednorz, Annette Siemes i Mariusz Wszołek, występujący jako autor zbiorowy: JanKomunikant. Tom składa się z części teoretycznej i aplikacyjnej. Został zaprojektowany w trzech przestrzeniach: w układzie słów podstawowych, gdzie hasłem jest jeden z czterech wulgaryzmów, w układzie znaczeniowym oraz w układzie funkcji komunikacyjnych.

  Artykuł o słowniku można znaleźć na stronie http://www.uni.wroc.pl/publikacje/polszczyzna-w-czterech-s%C5%82owach

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Chamlet − wyróżnienie dla najgorszych polskich reklam, przyznawane od 2010 roku przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Projektowania Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysłodawcą nagrody jest prof. Michael Fleischer. Nagrodą jest zgnieciona kartka. Nigdy żaden z laureatów konkursu osobiście nie odebrał tego wyróżnienia (stan na 2013 rok).

  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 5 zakładów. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią i teorią dziennikarstwa, zagadnieniami komunikacji społecznej, analizą dyskursu publicznego i badaniami nad gatunkami w mediach, mediami a kulturą, etyką dziennikarstwa, komunikacją międzykulturową oraz Creative Writing.

  Tramwaje w Warszawie – system komunikacji tramwajowej działający, jako jeden z elementów komunikacji miejskiej, w Warszawie. Pierwsza linia tramwaju konnego została uruchomiona w 1866, zaś obecnie eksploatacją sieci tramwajowej oraz świadczeniem usług przewozowych zajmują się Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., wydzielone 1 marca 1994 z Miejskich Zakładów Komunikacyjnych (MZK)

  Słownik języka polskiego jest wydawnictwem należącym do słowników ogólnych jednojęzycznych. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczenie wiedzy o znaczeniu ujętych w nim słów poprzez opisowe wyjaśnienie. W zależności od objętości zawiera elementy fleksji, ortografii, etymologii oraz przykłady użycia. Słowa (hasła) w słowniku są uszeregowane alfabetycznie, zgodnie z przyjętym porządkiem liter. Często słownik posiada jako oddzielne związane wydawnictwo indeks a tergo.

  Michał Drożdż (ur. 19 lutego 1958 w Nowym Sączu) – polski duchowny katolicki, kapłan diecezji tarnowskiej, prałat, kanonik honorowy Kolegiaty w Nowym Sączu, teolog, filozof, medioznawca, redaktor, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, przewodniczący Sekcji "Aksjologii Komunikowania" PTKS, zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.Jest dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  Zygmunt Saloni (ur. 17 października 1938 w Warszawie) - polski językoznawca polonistyczny, szczególnie zainteresowany zagadnieniami formalnymi języka polskiego, takimi jak fleksja i składnia, a także leksykografią. Przyczynił się wielce do rozwoju narzędzi i zasobów do komputerowego przetwarzania języka polskiego, zwłaszcza fleksji: dzięki niemu powstał Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych, rozpoczęty przez Jana Tokarskiego. Ostatnia praca zespołowa w tym zakresie to Słownik gramatyczny języka polskiego (http://sgjp.pl/). Przyczynił się także do dokończenia Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej, rozpoczętego przez I. Kurcz, I., A. Lewickiego, J. Sambor, J. Woronczaka (Kraków: IJP PAN 1990-1991), przy którym ogromny wkład pracy miał Krzysztof Szafran.

  Michał Zwierzykowski (ur. 1974 w Poznaniu) - polski historyk. Specjalizuje się w dziejach nowożytnych Polski, zwłaszcza w czasach saskich. Zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii UAM. Od 2012 r. członek Rady Naukowej oraz Komitetu Redakcyjnego Polskiego Słownika Biograficznego. Od 2013 r. Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  Dodano: 18.04.2011. 00:25  


  Najnowsze