• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla życia na Ziemi

  11.04.2014. 16:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Być może nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, ale systemy i technologie kosmiczne stanowią istotny element naszego codziennego życia. Od telekomunikacji po telewizję, od prognozowania pogody po światowe systemy finansowe: poprawne funkcjonowanie większości usług, które w nowoczesnym świecie uznajemy za oczywiste, jest uzależniona od przestrzeni kosmicznej.

  Przestrzeń kosmiczna może dostarczyć narzędzi do rozwiązania wielu globalnych problemów, w obliczu których staje społeczeństwo dwudziestego pierwszego wieku. Eksploracja wszechświata oraz wysyłanie satelitów i misji załogowych w kosmos będą nam nieodzowne do doskonalenia systemów pozycjonowania i synchronizacji czasu oraz globalnego monitoringu środowiska.

  Poszukiwanie życia na innych planetach jest prawdopodobnie najbardziej intrygującą częścią badań kosmicznych, która zajmuje wielu naszych najznamienitszych naukowców. Ale dlaczego? Jak ujął to dr Seth Shostak w czasie niedawnej &#132Konwencji Innowacji&#148 Komisji Europejskiej: drobnoustrój z innej planety wyjawi nam niezwykłe informacje na temat naszej własnej biologii (http://cordis.europa.eu/news/rcn/36489_pl.html). Działania zmierzające do odnalezienia życia na innych planetach są także źródłem innowacyjnych rozwiązań na potrzeby życia ziemskiego. W toku prac nad dofinansowanym ze środków unijnych projektem MASE (http://cordis.europa.eu/news/rcn/36513_pl.html) zostanie wykorzystana brytyjska kopalnia jako środowisko zbliżone do marsjańskiego w celu przetestowania technologii do poszukiwania życia na Czerwonej Planecie. W ten sposób zyskamy też nową wiedzę na temat technologii mogących poprawić bezpieczeństwo w kopalniach i opłacalność wydobycia minerałów.

  W znacznej części naszych badań kosmicznych wykorzystujemy satelity, które są obecnie tak nieodzowne dla funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa europejskiego. W ramach zakończonego niedawno projektu SAFETRIP (http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_14_03_21_en.html?infocentre&item=All&artid=31779&caller=AllHeadlines) opracowano aplikacje satelitarne na potrzeby postępowania w sytuacjach wyjątkowych, komunikatów o ruchu drogowym, bezpieczeństwa drogowego i zapobiegania wypadkom. Tymczasem projekt ELSA (http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/12679_pl.html) ma zapewnić ciągłe dostarczanie przez europejskie satelity informacji zasilających znaczną część naszej infrastruktury. W jego ramach opracowywana jest lewitująca sfera o zredukowanej masie i większej niezawodności w porównaniu do tradycyjnych systemów, aby zapewnić utrzymywanie orientacji satelitów w czasie orbitowania.

  Na księżycu Saturna może istnieć życie pozaziemskie: http://cordis.europa.eu/news/rcn/36517_pl.html

  Dawna kopalnia potażu pomoże w poszukiwaniach życia na Marsie: http://cordis.europa.eu/news/rcn/36513_pl.html

  Dr Seth Shostak: &#132W tym stuleciu znajdziemy życie w kosmosie&#148: http://cordis.europa.eu/news/rcn/36489_pl.html

  Zmierzyć wszechświat, by zyskać pojęcie o naszej przeszłości: http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_14_04_02_en.html?infocentre&item=All&artid=31819&caller=AllHeadlines

  Aplikacje satelitarne na potrzeby postępowania w sytuacjach wyjątkowych, komunikatów o ruchu drogowym, bezpieczeństwa drogowego i zapobiegania wypadkom: http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_14_03_21_en.html?infocentre&item=All&artid=31779&caller=AllHeadlines

  Eksploracja kosmosu i serwisowanie satelitów na orbicie, dzięki nowym technologiom czujników: http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/9633_pl.html

  Rozszyfrowywanie gwiazd: http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/12946_pl.html

  Bardziej niezawodna nawigacja: satelitarnahttp://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/6345_pl.html

  Europejsko-afrykańska współpraca satelitarna: http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/12736_en.html

  Lewitacja - utrzymywanie orientacji przestrzennej i pozycji satelitów: http://cordis.europa.eu/result/brief/rcn/12679_pl.html Kategoria: Różne
  Źródło danych: CORDIS, DG ds. Badań Naukowych i Innowacji
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z CORDIS i DG ds. Badań Naukowych.
  Indeks tematyczny: Przestrzeń kosmiczna & badania satelitarne RCN: 36519 Wersja mobilna Powrót W górę Mapa strony Punkt informacyjny Wersja normalna Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji doBCEndFwd(); // //
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  IFrame (ang. Inline Frame) to element języka HTML, umożliwiający zawieranie dokumentu HTML wewnątrz innego dokumentu HTML. Rozmiar ramki IFrame może być określony w dokumencie głównym, co powoduje, że można oglądać stronę HTML w czasie, gdy IFrame jest jeszcze w trakcie pobierania z sieci. Ramki IFrame często są używane do prezentacji reklam. C-HTML (Compact HTML) – podzbiór HTML dla telefonów komórkowych NTT DoCoMo, zawierający kilka rozszerzeń nie znajdujących się w standardowym HTML.

  Barclays PLC (LSE: BARC , NYSE: BCS) — brytyjska firma holdingowa, globalny finansowy dostawca usług działająca na wszystkich kontynentach, autoryzowany i regulowany przez Financial Services Authority — Brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych. JSP (ang. JavaServer Pages) to technologia umożliwiająca tworzenie dynamicznych dokumentów WWW w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony. W tym aspekcie, jest to rozwiązanie podobne do PHP.

  S-HTTP (Secure HTTP) jest zdefiniowanym w RFC 2660 rozszerzeniem protokołu HTTP umożliwiającym bezpieczną wymianę informacji między klientem i serwerem z wykorzystaniem szyfrowania. Został opracowany niemal równolegle z protokołem HTTPS, i w odróżnieniu od tego drugiego, nigdy nie spotkał się z szerszą akceptacją dostawców przeglądarek i serwerów WWW; ze względu na to, nie jest dziś powszechnie spotykany. Royal Dutch/Shell (LSE: RDSA , LSE: RDSB ) - brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny, zajmujący się głównie wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przesyłem, przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą.

  Model MASTAR tranzystora MOS: MASTAR (Model for Analog and Digital Simulation of MOS Transistors) jest obliczeniowym modelem tranzystora MOSFET MOS. Został opracowany przy zastosowaniu metody VDT (ang. Voltage Doping Transformation) . Cechą modelu MASTAR jest dobra dokładność oraz ciągłość charakterystyki I-V wraz z pochodnymi we wszystkich zakresach polaryzacji. Model został zaimplementowany w niektórych programach wspomagających projektowanie układów elektronicznych , lecz nie jest tak rozpowszechniony jak modele EKV, HiSIM, PSP, BSIM. Jest stosowany przez komitet ITRS (ang. International Technology Roadmap for Semiconductors) do opracowania prognoz rozwoju konstrukcji tranzystorów MOS.

  HTML Scanner - darmowy (do użytku niekomercyjnego) program autorstwa Erika Karimowa, służący do przeszukiwania zawartości wielu dokumentów HTML.

  HTML Application czyli HTA rozwiązanie internetowe stworzone przez firmę Microsoft wykorzystuje połączenie HTML, CSS i Javascript, czyli dynamiczne strony HTML. W3C Markup Validation Service – darmowa usługa udostępniana przez W3C. Pozwala sprawdzić zgodność dokumentu HTML ze standardami HTML lub XHTML, a także umożliwia autorom strony internetowej znalezienie błędów.

  Program do kompresji kodu HTML - program do zmniejszania wielkości dokumentów HTML, polegający na likwidowaniu zbędnych spacji, znaków końca akapitu itd. Pozwala zazwyczaj zmniejszyć wielkość pliku o 10-20 procent, ale skutkiem jest znacznie mniejsza przejrzystość kodu źródłowego - w skrajnych przypadkach programy takie tworzą jeden ciąg kodu, trudny do czytania w trakcie reedycji dokumentu. Większość edytorów HTML posiada wbudowany kompresor kodu. HTML5 Canvas — element języka HTML wprowadzony w HTML 5 pozwalający na dynamiczne, skryptowe renderowanie kształtów i obrazów bitmapowych. Dzięki wprowadzeniu obiektu canvas możliwe stało się tworzenie dynamicznych dwu- i trójwymiarowych animacji czy gier działających w przeglądarkach bez dodatkowych wtyczek.

  Dodano: 11.04.2014. 16:27  


  Najnowsze