• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CATER ma zaspokoić potrzeby nabywców samochodów

  28.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Szeroki wybór samochodów dostępny na rynku może sprawić, że zakup pojazdu okaże się męczącym i dezorientującym doświadczeniem. Czy podjęty wybór sprawdzi się w moim przypadku; czy samochód spełni moje wymagania? W ramach projektu CATER (Skomputeryzowana technologia rekonfiguracji do masowej personalizacji w branży motoryzacyjnej), finansowanego w ramach unijnego Szóstego Programu Ramowego (6PR) na kwotę 3,35 mln EUR, opracowywany jest udoskonalony sposób sprawnej prezentacji nabywcom opcji w zakresie personalizacji zamówienia: wirtualna rzeczywistość i projektowanie zorientowane na użytkownika.

  Konsorcjum CATER, w skład którego wchodzą naukowcy europejscy i azjatyccy, jest przekonane, że większość klientów poświęca sporo czasu nie tylko na wybór marki, ale również na określenie wyposażenia. Zdaniem partnerów projektu, funkcjonalność nie jest jedynym czynnikiem decydującym.

  Opcje personalizacji były solą w oku producentów samochodów od dłuższego czasu. Nie każdy chce jeździć podstawową wersją z czterema kołami i kierownicą. Mając to na względzie, naukowcy pracujący nad projektem CATER twierdzą, że immersyjny konfigurator pojazdu zapewni nabywcom możliwość zobaczenia wszystkich opcji i wersji pojazdu na obrazie trójwymiarowym w wysokiej rozdzielczości, prezentowanym na dużym ekranie, w telewizorze lub w wirtualnej jaskini.

  "Dzięki możliwości zanurzenia się w pojeździe w trójwymiarowej wirtualnej rzeczywistości, ludzie będą mogli lepiej zrozumieć jakie opcje są dostępne i jak one wyglądają, a przez to będą bardziej przekonani do zakupu" - mówi koordynator projektu CATER, dr Manfred Dangelmaier z Instytutu Inżynierii Przemysłowej im. Fraunhofera (IAO) w Niemczech, w wypowiedzi dla ICT Results.

  Z uwagi na fakt, że dealerzy samochodów obawiali się, że wysokie koszty tradycyjnych systemów wirtualnej rzeczywistości znacznie odchudzą ich portfele, systemy nie zyskały popularności. Jednak naukowcom z projektu CATER udało się zaprojektować system, który można przygotować bez wielkich nakładów.

  "Koszt sprzętu jest stosunkowo niski i waha się od 10.000 do 12.000 EUR na jedną instalację... a oprogramowanie działa na zwykłym komputerze" - wyjaśnił dr Dangelmaier. "Ponadto dealerzy nie będą już musieli utrzymywać ogromnych salonów, gdyż samochody będą potrzebne jedynie do jazd próbnych, a nie w celu zaprezentowania różnic w wykończeniu."

  Jeśli chodzi o projektowanie zorientowane na użytkownika, zespół CATER twierdzi, że jest to sposób, by pomóc potencjalnym nabywcom zdefiniować, czego oczekują od samochodu. Koncepcja nazwana "Inżynieryjne Podejście Citarasa" (citarasa to malezyjskie słowo na określenie pragnienia, uczucia i aspiracji) polega na pokazywaniu klientom obrazów przedmiotów dnia codziennego, które odzwierciedlają pewne abstrakcyjne uczucia oraz gusta, i łączeniu ich z cechami wyposażenia samochodu.

  "System jest bardzo podobny do tablic inspiracji (czy nastroju) wykorzystywanych przez grafików, aby pomóc zdefiniować gusty i emocje poprzez obrazy" - jak cytuje się kierownika projektu.

  Zatem kto skorzysta na systemie CATER? Zdaniem partnerów każdy. Dealerzy będą w stanie przekazywać wybory nabywców do wiadomości producentów samochodów, którzy będą wówczas mogli dostarczać istotne informacje dostawcom, skutecznie doskonaląc w ten sposób zarządzanie logistyką i łańcuchem dostawczym - powiedzieli.

  "Nabywcy zyskają lepsze pojęcie i wyraźniejszą wizję kupowanego pojazdu oraz dostępnych opcji, gdyż będą mieli możliwość podania "miękkich informacji" na temat swoich gustów i odczuć, jak również "twardych informacji" na temat swoich wymagań i potrzeb" - zauważył dr Dangelmaier. "Uzyskanie informacji o tym, co się podoba, a co się nie podoba klientom ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia wyjątkowo kosztownych błędów przy projektowaniu nowych modeli."

  W dniach 25-28 marca w malezyjskim mieście Kuala Lumpur odbyły się warsztaty, których celem było przedstawienie specjalistom z branży motoryzacyjnej i naukowcom wyników i innowacji osiągniętych w ramach projektu, w tym prototypów Inżynieryjnego Podejścia Citarasa oraz internetowego, trójwymiarowego systemu do samodzielnego projektowania.

  Konsorcjum CATER również ogłosiło swoje plany w zakresie testów pilotażowych. Naukowcy podkreślają, że w ocenianiu systemu CATER wezmą udział także użytkownicy końcowi. Testy pilotażowe obejmą cały szereg potrzeb w różnych grupach użytkowników i środowiskach.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  CATER:
  http://www.cater-ist.org/

  Badania naukowe IST (Technologie społeczeństwa informacyjnego) w serwisie CORDIS:
  http://cordis.europa.eu/ist/

  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ICT Results

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projektowanie zintegrowane - jest to sposób realizacji inwestycji, który w optymalny sposób, pod względem współpracy zespołu projektowego, w skład którego wchodzą: architekt, inżynier, inwestor, wykonawca i użytkownik, pozwala stworzyć obiekt zrównoważony pod względem kosztów budowy jak i kosztów eksploatacji. Na każdym etapie projektowania przedstawiciele poszczególnych branży mają możliwość wyrażania własnych opinii na temat powstającego projektu, natomiast architekci są angażowani podczas prac wykonawczych. W fazie przygotowania koncepcji projektu architekt i specjalista z dziedziny efektywności energetycznej budynku stanowią podstawę zespołu projektowego odpowiedzialnego za powstanie projektu. Pozwala to na zaangażowanie kolejnych członków zespołu wraz z ich wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, a także elektryki, na poszczególnych etapach powstawania inwestycji. Taki system współpracy pozwala na osiągnięcie konsensusu pośród osób włączonych w realizację inwestycji, a w rezultacie osiągnięcie perfekcyjnej jakości projektowanych i budowanych przedsięwzięć. Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach: Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

  System kontroli trakcji – system zaliczany do grupy systemów Advanced Vehicle Control Systems (albo Automated Highway Systems), którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). Pośrednio systemy takie mogą wpływać również na polepszenie właściwości trakcyjnych pojazdu podczas ruchu w zakręcie. Większość systemów działa jedynie w zakresie niskich prędkości pojazdu (do 40 km/h) aczkolwiek budowane są też wersje działające dla całego zakresu prędkości. Jest kolejnym po ABS-ie systemem podwyższającym bezpieczeństwo czynne. Działanie systemu wpływa także na zmniejszenie zużycia opon i paliwa. System ten wykorzystuje elementy systemu ABS. Może również wykorzystywać inne elementy, jak jednostkę sterującą pracą silnika.

  Open Global File System (w skrócie OpenGFS, OGFS) jest systemem plików z właściwościami dziennika (journaling), który umożliwia jednoczesny dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej przez wiele węzłów. OpenGFS koordynuje dostępem do urządzeń dyskowych tak aby węzły nie mogły zapisywać jednocześnie w tych samych obszarach urządzenia, jednocześnie zapewniając możliwość równoczesnego odczytu. Węzły maja bezpośredni dostęp do dysków co umożliwia zmniejszenie przeciążenia sieci. Memexp zastąpiono modułem OpenDLM (ang. Distributed Lock Manager). Poprzednia wersja memexp wymagała sporych zasobów obliczeniowych. System OGFS umożliwia rozrastanie się systemów plików oraz dołączanie nowych dysków twardych (poprzez osobny LVM - Logical Volume Manager). Uszkodzenia węzłów obsługiwane są przy pomocy odzyskiwania rejestru i izolowania uszkodzonego węzła. OpenGFS jest lokalnym systemem plików, który można rozszerzyć na rozproszony system plików. Można tak powiedzieć, gdyż OpenGFS wymaga, aby wszystkie nośniki danych (dyski, macierze dyskowe) na których będzie operował OpenGFS były widoczne jako jedno urządzenie, które można adresować w sposób ciągły (bez żadnych luk).

  eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014. System informacyjny – to posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów.

  WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Dodano: 28.04.2009. 15:11  


  Najnowsze