• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czechy i USA podejmują wspólne prace nad systemem nawigacji lotniczej

  01.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Czeska Politechnika Praska (CVUT) podpisała porozumienie naukowe z armią amerykańską na opracowanie multitechnologicznych systemów nawigacji lotniczej - ogłosił niedawno Wydział Cybernetyki CVUT. CVUT w Pradze opracowała już specjalny program komputerowy do bezzałogowego sterowania samolotem, który USA wykorzystuje do zwiadu lotniczego.

  Powołując się na źródła uczelniane, czeski dziennik Hospodarske noviny (HN) podaje, że umowa została zawarta na 10 miesięcy. Politechnika CVUT podała w oświadczeniu, że AgentFly to prototypowe oprogramowanie w technologii typu "multi-agent" wykorzystywanej w kontroli ruchu lotniczego statków powietrznych, która wspomaga koncepcję lotu swobodnego opierającą się na platformie "A-globe" typu multi-agent. Modelowanie wszystkich obiektów lotniczych w AgentFly odbywa się za pomocą "kontenerów obiektów" mieszczących wiele agentów inteligentnego oprogramowania, a każdy z kontenerów jest odpowiedzialny za własną operację lotniczą.

  "AgentFly został pierwotnie opracowany do zarządzania lotami bezzałogowymi, ale projekt realizowany wspólnie z amerykańskim Federalnym Zarządem Lotnictwa Cywilnego (FAA) ma na celu zbadanie możliwości w lotach cywilnych" - wyjaśnił Michal Pechoucek, profesor na CVUT. "W zakresie lotów bezzałogowych czeskie badania należą do światowej czołówki" - miał powiedzieć profesor Pechoucek według dziennika HN. "Dlatego też Amerykanie wybrali nas [do współpracy]" - dodał.

  Ze swej strony profesor CVUT Vladimir Marik powiedział, że administracja Obamy zamierza dwukrotnie zwiększyć nakłady inwestycyjne na badania zagraniczne. "Poprzednia umowa - pieniądze [na czeską naukę] za instalację radaru [amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej] - już nie jest tak istotna" - miał powiedzieć profesor Pechoucek. "Amerykanie cenią sobie nasze badania niezależnie od tego, czy radar zostanie zainstalowany na czeskiej ziemi."

  Należy zaznaczyć, że kolejna, 18-miesięczna umowa koncentrująca się na technologiach komunikacyjnych również została podpisana z armią amerykańską. "Pracujemy nad komputerowym systemem bezpieczeństwa" - jak cytuje dziennik HN Martina Rehaka, naukowca z Wydziału Cybernetyki. "System jest w stanie wyeliminować wszystkie nielegalne próby dostania się do sieci, chroniąc w ten sposób poufne dane."

  Stany Zjednoczone wyłożyły w 2008 r. 12 mln CZK (450.655 EUR) na czeskie badania, z czego większość środków przeznaczono na informatykę (IT) oraz badania nad specjalistycznymi materiałami. Za czasów administracji George'a W. Busha, USA obiecały wsparcie czeskiej nauki w zamian za zielone światło od czeskiego rządu dla instalacji radaru systemu obrony przeciwrakietowej w Czechach.

  Amerykańska Agencja Obrony Przeciwrakietowej (MDA) oświadczyła, że jest w trakcie ponownej oceny swoich planów, w tym planowanych instalacji w Czechach i Polsce. Wedle doniesień powołujących się na MDA, proces ponownej oceny ma się zakończyć w maju.

  Obok współpracy z armią amerykańską, Politechnika CVUT wzięła udział w szeregu projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym PANDA (Modele systemów baz danych nowej generacji), ExPlanTech (Eksploatacja agentowego harmonogramu produkcji za pomocą technologii ProPlant) oraz AgentLink III (Sieć doskonałości na rzecz agentowej techniki komputerowej).

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Wydział Cybernetyki CVUT
  http://cyber.felk.cvut.cz/

  FAA
  http://www.faa.gov/

  Źródło danych: Hospodarske noviny
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z dziennika Hospodarske noviny

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  MIM-104 Patriot – amerykański rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej. MIM-104 opracowany został jako system obrony teatru działań, którego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w terminalnej fazie wrogiego ataku. System przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także atmosferycznych pocisków rakietowych. W ograniczonym zakresie służy także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Mobilność systemu zapewnia łatwy transport zarówno drogowy, jak też powietrzny. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) – polska komisja cywilno-wojskowa, należąca do urzędów podległych i nadzorowanych przez ministrów, działająca na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Komisja powoływana jest decyzją ministra obrony narodowej po zaistnieniu wypadku lub poważnego incydentu lotniczego w lotnictwie państwowym, obejmującym statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej i policyjnej. Prace KBWLLP, podobnie jak Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), zajmującej się wypadkami w lotnictwie cywilnym, mają na celu ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia lotniczego oraz wydanie zaleceń i wniosków dla zapobiegnięcia podobnym wypadkom w przyszłości. KBWLLP nie orzeka co do winy i odpowiedzialności; prokuratura włącza opracowany przez komisję protokół do materiału dowodowego. Działalność KBWLLP w czasie badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego ma charakter niejawny. Hospodárske noviny - słowacki opiniotwórczy dziennik z dużym udziałem tematyki ekonomicznej. Jest słowackim odpowiednikiem czeskiego dziennika Hospodářské noviny, wydawanym przez spółkę Ecopress a.s., która założona została przez wydającą Hospodářské noviny spółkę Economia a.s..

  Ground Based Radar (GBR) / X-Band Radar (XBR) jest najważniejszym radarem obserwacji przestrzeni, uzyskiwania informacji, śledzenia celów, odróżniania (dyskryminacji) głowic balistycznych od wabików, celów pozornych i innych szczątków oraz kontroli ognia, w amerykańskim systemie antybalistycznym Ballistic Missile Defense w komponencie lądowym Ground-Based Midcourse Defense. Przed przekazaniem niezbędnych informacji do pocisku antybalistycznego, GBR prowadzi autonomiczną lub w zespole z innymi sensorami obserwacje przestrzeni, wykrywa zbliżające się zagrożenia balistyczne, identyfikuje i śledzi cele oraz określa parametry lotu oraz przechwycenia tych celów. Po przekazaniu niezbędnych danych do systemu rakietowego, radar kontynuuje śledzenie celu oraz dokonuje dyskryminacji znajdujących się w pobliżu wrogiej głowicy bojowej środków ułatwiających jej przenikanie przez obronę antybalistyczną - Penetration Aids oraz za pomocą systemów In-Flight Interceptor Communications System (IFICS), In-Flight Target Update (IFTU) oraz Target Object Map (TOM) przekazuje niezbędne informacje do znajdującego się już w drodze pocisku antybalistycznego - np. Ground Based Interceptor (GBI). Radar ten ma zostać przeniesiony z Wysp Marshalla i zainstalowany w Czechach w ramach tzw. tarczy antyrakietowej. Morska wersja tego radaru Sea-Based X-Band Radar (SBX) (ang. Sea-Based X-Band Radar - Radar pracujący w paśmie X bazowania morskiego) będąca też częścią systemu antyrakietowego USA (komponentu GMD i morskiego), posiadająca mniejszy zasięg (5500 km) umieszczona na platformie morskiej znajduje się na Alasce. AN/MPQ-53 – amerykański mobilny radar na samochodowej platformie kołowej, stanowiący element taktycznego systemu obrony przestrzeni powietrznej MIM-104 Patriot. MPQ-53 jest urządzeniem o fazowanej sieci antenowej, pracującym w zakresie częstotliwości 4-8 GHz (3,75-7,5 cm). Sterowany jest cyfrowym komputerem bojowego centrum zarządzania systemu Patriot AN/MSQ-104 ECS (Engagement Control Station). Radiolokator zamontowany jest na naczepie i wyposażony w płaską antenę typu ścianowego. Zasadnicza cześć anteny składa się z 5161 elementów promieniujących, z których każdy wysyła własną wiązkę elektromagnetyczną w ustalonym kierunku. Radiolokator może obserwować przestrzeń powietrzną w określonym sektorze, śledząc w sposób ciągły maksymalnie 90 do 125 celów jednocześnie w swoim sektorze obserwacji oraz uczestniczyć w naprowadzaniu do 9 pocisków atakujących różne cele.

  Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej zatrudnia 30 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 113 doktorów. Wydział prowadzi badania w zakresie nowoczesnego górnictwa, obejmującego właściwe rozpoznanie geologiczne złóż kopalin, ekonomicznie efektywne wydobywanie surowców mineralnych, stosowanie energooszczędnych i niezawodnych maszyn, spełnianie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Osiągnięcia naukowo-badawcze wydziału dotyczą m.in.: automatyzacji i sterowania procesami przeróbczymi, zastosowania zbiorów rozmytych w modelowaniu i badaniach symulacyjnych, badań zagrożenia porażeniowego i środków ochrony przeciwpożarowej, zwalczania zagrożeń od prądów błądzących, konstrukcji nowoczesnych maszyn górniczych, doświadczalnego i komputerowego badania dynamiki maszyn i urządzeń górniczych, usprawniania struktury i organizacji zakładów górniczych, ochrony powierzchni Ziemi na terenach górniczych, usuwania szkód górniczych i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, eksploatacji złóż pod obiektami na powierzchni terenu oraz w warunkach zagrożenia tąpaniami, przewietrzania i klimatyzacji kopalń, zwalczania pożarów, wybuchów pyłów i gazów, bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, zwalczania i określania profilaktyki zagrożeń wodnych w kopalniach czynnych i likwidowanych, oceny zagrożenia powodziowego, badań jakości i ochrony zasobów węgla w złożu oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, konstrukcji cyfrowych map górniczych, wprowadzania do stosowania czystych technologii węglowych, określania możliwości utylizacji odpadów mineralnych. Do ośrodków zagranicznych współpracujących z Wydziałem należą uczelnie w Niemczech (Aachen, Freiberg, Munster, Bochum, Tübingen, Darmstadt, Bielefeld, Clausthal, Magdeburg, Wuppertall), Hiszpanii (Madryt, Vigo, Oviedo), Portugalii (Lizbona, Porto), Czechach (Ostrava, Brno), Szwecji (Sztokholm, Lulea), Turcji (Pammukale), Rosji (St. Petersburg), na Ukrainie (Donieck), Słowacji (Koszyce) w Chinach (Qingdao, Beijing, Sichuan, Jiaozuo), Japonii (Tsukuba, Osaka), Indiach (Kharagpur, Dhanbad), Wietnamie (Hanoi, Hạ Long) i Chile (Antofagasta, La Serena, Coquimbo). Estońska Akademia Lotnicza – założona w 1993 roku w celu kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Uczelnia rozwija lotniczą kulturę narodową oraz promuje w ramach współpracy międzynarodowej lotniczą naukę i badania. Studia są prowadzone zgodnie z wymaganiami międzynarodowych organizacji lotniczych: ICAO (Organizacja Międzynarodowa Lotnictwa Cywilnego), JAA (Zrzeszenie Władz Lotniczych), EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Powietrznego) oraz Eurocontrol.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Single European Sky (SES, pl. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna) – inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu: zwiększenie bezpieczeństwa, zlikwidowanie podziału i rozbieżności w kontroli ruchu lotniczego, zapewnienie bliższej współpracy z wojskiem w organizacji kontroli ruchu lotniczego i w procesie legislacyjnym, zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej, zwiększenie wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym i ułatwienie wprowadzania nowych technologii.

  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej zatrudnia 39 profesorów i doktorów habilitowanych, oraz ponad 200 adiunktów, asystentów i wykładowców. Wydział współpracuje z firmami związanymi z różnymi branżami przemysłu. Dowodem współpracy są liczne wdrożenia przemysłowe pracowników wydziału, udział pracodawców w procesie kształcenia poprzez przyjmowanie studentów na praktyki, wspólne prowadzenie prac dyplomowych, współorganizowanie kursów i szkoleń kończących się uzyskaniem certyfikatu kompetencji.

  Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to jeden z pierwszych czterech wydziałów Politechniki Śląskiej. Obecnie wydział zatrudnia 23 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 86 doktorów. Działalność naukowa pracowników wydziału obejmuje wszystkie dziedziny z zakresu projektowania konstrukcji, materiałów budowlanych i technologii budownictwa oraz inżynierii komunikacyjnej i infrastruktury: rozwój teorii konstrukcji, w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej, konstrukcje żelbetowe, sprężone i stalowe, drewniane budownictwo szkieletowe, badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli, mechanikę ośrodków ciągłych i dynamikę układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym, tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów, nowe metody i technologie w budownictwie mostowym oraz eksploatację obiektów mostowych na terenach objętych wpływami górniczymi, budownictwo komunikacyjne z uwzględnieniem rozwoju teorii konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego na terenach górniczych, projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury komunalnej w warunkach górniczej deformacji terenu, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych, podstawy kształtowania budynków ekologicznych, systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych, technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa AECEF (Association Of European Civil Engineering Faculties) oraz aktywnym uczestnikiem projektu EUCEET (European Civil Engineering Education and Training), skupiającego ponad 130 partnerów, w tym 101 wydziałów budownictwa z 29 krajów Europy. Wydział intensywnie współpracuje z organizacjami branżowymi – Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Budownictwa z siedzibą w Katowicach oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Wymiana studentów i kadry prowadzona jest we współpracy z uniwersytetami w Anglii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Danii, Portugalii, Słowacji i Turcji. Studenci zagraniczni mogą podejmować studia na makrospecjalności, prowadzonej w całości w języku angielskim. Z kolei studenci specjalności budowlano-architektonicznej mogą uzyskać polsko-duński dyplom inżynierski w ramach bilateralnej umowy z Vitus Bering Denmark University College w Horsens.

  Dodano: 01.04.2009. 15:11  


  Najnowsze