• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego dla Sławomira Mrożka

  06.03.2012. 13:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wybitny dramaturg Sławomir Mrożek otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego - poinformował rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko. Uroczystość nadania tytułu zaplanowano na 23 marca. Odbędzie się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

  Uczelnia otrzymała już potwierdzenie obecności Sławomira Mrożka.

  Jak wynika ze strony internetowej Teatru Śląskiego, po zakończeniu uroczystości, na głównej scenie Teatru odbędzie się promocja wydanego pod koniec stycznia drugiego tomu "Dzienników" pisarza. Następnego dnia Sławomir Mrożek ma uczestniczyć w premierze jego dramatu "Kontrakt" na Scenie w Malarni Teatru Śląskiego.

  Wniosek rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego o nadanie honorowego tytułu Mrożkowi Senat Uniwersytetu Śląskiego zatwierdził 28 lutego. Jak napisano w przekazanym PAP fragmencie laudacji, "nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Sławomirowi Mrożkowi, (...) jest zaszczytem dla śląskiej społeczności filologicznej, która do tej godności wyniosła już znamienitych twórców: Stanisława Barańczaka, Josifa Brodskiego, Eugene'a Ionesco, Tadeusza Różewicza, Józefa Szajnę".

  "Dzieła Sławomira Mrożka trwale zapisały się w dziejach teatru, są porównywane z najlepszymi osiągnięciami Arthura Adamova, Fernando Arrabala, Samuela Becketta, Friedricha Drrenmatta, Eugene'a Ionesco, a na gruncie polskim - Witolda Gombrowicza i Tadeusza Różewicza. Mistrz formy scenicznej i małych narracji, twórca niepodrabialnego humoru, od półwiecza towarzyszy intelektualnej refleksji nad kondycją Polaków, a jego opozycja +mędrka+ i +chama+ przez cały czas PRL-u przenikliwie uwidaczniała napięcia społeczne, jakim zaprzeczała ówczesna ideologia" - podkreślili śląscy naukowcy.

  Przypomnieli też, że związki Sławomira Mrożka z Górnym Śląskiem datują się od 1957 r. "Wtedy poznał malarkę Marię Obrembę, członkinię słynnej Grupy ST-53, z którą wziął ślub cywilny w Katowicach w roku 1959. Do Katowic przyjeżdżał w latach następnych, a po dziesięcioleciach nieobecności - wiąże się z nimi symbolicznie poprzez akademicką społeczność Uniwersytetu Śląskiego" - napisano w laudacji.

  Sławomir Mrożek, prawdopodobnie najczęściej grywany w kraju i za granicą polski dramaturg współczesny, a w Polsce przez lata jeden z najpoczytniejszych, obok Stanisława Lema, pisarzy, urodził się 29 czerwca 1930 r. w Borzęcinie (woj. małopolskie). Jest autorem takich dramatów jak "Tango", "Rzeźnia", "Emigranci".

  W 1963 r. Mrożek wyemigrował z Polski, mieszkał we Włoszech, we Francji i w Meksyku. Powrócił do kraju w 1996 r. Osiem lat później pisarz przebył udar mózgu, po którym został dotknięty afazją (utrata zdolności mowy). Lekarz poradził mu spisywanie wspomnień w celach terapeutycznych. Efekt tej pracy - autobiograficzna książka pt. "Baltazar" - została opublikowana w 2006 r.

  W czerwcu 2008 r. pisarz po raz drugi zdecydował się na emigrację, tym razem ze względu na stan zdrowia. Osiadł w Nicei. W 2010 r. ukazał się pierwszy z trzech tomów "Dziennika" Mrożka; tom drugi trafił do księgarń 25 stycznia.

  PAP - Nauka w Polsce

  mtb/ hes/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Doktorzy honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - chronologiczna lista doktorów honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Irena Bajerowa (ur. 13 marca 1921, zm. 30 czerwca 2010) − polski językoznawca, profesor, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Córka językoznawcy, profesora Zenona Klemensiewicza. Andrzej Żądło (ur. 25 kwietnia 1953 w Kielcach) – polski duchowny katolicki diecezji kieleckiej, teolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2012 oraz kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na tym wydziale, senator Uniwersytetu Śląskiego.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego siedziba znajduje się przy Ppl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach oraz przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu. Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

  Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Bankowej 11B.

  Paweł Eugeniusz Buszman (ur. 23 stycznia 1961 w Rudzie Śląskiej) – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, polski kardiolog, konsultant medyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Roman Maciuszkiewicz (ur. 1955 r. w Katowicach) – studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. Malarz, grafik, autor tekstów o sztuce publikowanych m.in. w „Opcjach”, „Exicie”, „Śląsku”, „Dysonansach”. Wykładowca (prof. UŚ) w Instytucie Sztuki, na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2002-09 wykładał w ASP w Katowicach. W latach 19932001 współredaktor „Opcji”. W 2010 r. opublikował zbór esejów pt. „Obrazy, intuicje, imaginacje” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). Autor 38 wystaw indywidualnych, brał udział w ok. 90 prezentacjach sztuki w kraju i za granicą. na których otrzymał nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Katowicach, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Muzeum Historii Katowic, Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach oraz w kolekcjach prywatnych. Jest także autorem opowiadań publikowanych w pismach literackich: „Fraza”, „FA-art.”, „Dekada Literacka”, „Akant” oraz słuchowisk radiowych (Radio Katowice, 2001 r. – udział w II Festiwalu Teatru Radia i Telewizji, Sopot 2002; Radio Rzeszów – wyróżnienie w konkursie na słuchowisko, 2001 r.)

  Pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicach − odsłonięty 19 czerwca 1999 pomnik Wojciecha Korfantego znajdujący się na placu Sejmu Śląskiego, pomiędzy Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Andrzej Jarosław Witkowski (ur. 1950 w Nowym Mieście Lubawskim) - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, hydrogeolog, prezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (od 2011 roku), przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów IAH (2010-2013), prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Wód Kopalnianych IMWA (2003-2008), Z-ca Dyrektora Centrum Studiów na Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego (1994-1996), pracownik Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Złoty Krzyż Zasługi (1993), Złota (2004) i Srebrna (1999) Odznaka "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego", prezes Zakładu Badawczo-Usługowego "Intergeo" Sp. z o.o. (1991-2008).

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach położona przy ul. Henryka Jordana w Katowicach i sąsiadująca przez ul. Wita Stwosza z Archikatedrą Chrystusa Króla. Wydział powstał w listopadzie 2000 r. „Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek w marcu 1999 roku podpisał porozumienie z abp. Metropolitą Katowickim dr. Damianem Zimoniem. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dekretem z dnia 9 sierpnia 2000 roku, na mocy władzy powierzonej przez papieża Jana Pawła II, erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego”. Prace nad projektem siedziby Wydziału rozpoczęto pod koniec 1999 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2002 roku. Ważną datą w działaniach budowlanych jest 17 kwietnia 2003 r., kiedy abp Damian Zimoń wraz z Rektorem UŚ prof. Januszem Janeczkiem i licznie zgromadzonymi gośćmi, wmurował kamień węgielny. Od 27 maja 2002 r. Wydział Teologiczny ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W 2009 wydział otrzymał również prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego. Biuro Współpracy z Gospodarką - jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w listopadzie 2011 roku w celu rozwoju współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym a także wsparcia procesów transferu i komercjalizacji technologii. Obecnie nadzoruje prace związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu SPIN-TECH prowadzonego przez NCBiR.

  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka główna dla dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. CINiBA jest tzw. biblioteką hybrydową umożliwiającą m.in. gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zgromadzonych zostanie około 1,8 mln woluminów. Bibioteka została otwarta 12.10.2012. Kierownikiem projektu CINiBA jest obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Dariusz Pawelec. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki akademickiej wypełniającej zadania spoczywające obecnie na bibliotekach uniwersyteckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pełnić ma także rolę miejsca dla wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu mieszkańców regionu. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych w Katowicach (fr. Ecole Internationale des Sciences Politiques de Katowice) została utworzona w listopadzie 1993 roku i powstała jako jednostka wspólna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux we Francji (fr. Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux) oraz Wydziału Nauk Politycznych Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii (fr. Département des Sciences Politiques Université Catholique de Louvain-la-Neuve). Jej siedziba mieści się na trzecim piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

  IV Liceum Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach – publiczne liceum uniwersyteckie prowadzone przez Urząd Miasta Katowice przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Pomnik Studenta w Katowicach (właśc. Pomnik Studenta Uniwersytetu Śląskiego) − pomnik zlokalizowany przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12.

  Na pełnym morzu – jednoaktowa sztuka teatralna autorstwa Sławomira Mrożka. Prapremiera miała miejsce 1 czerwca 1961 roku w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Pierwsza inscenizacja została przygotowana przez artystów zespołu "Reduta 61". Ze względu na swoją niewielką długość, dramat często jest wystawiany wspólnie z jednym lub kilkoma spośród innych krótkich dzieł Mrożka, takich jak Karol, Zabawa, Strip-tease czy Czarowna noc.

  Dodano: 06.03.2012. 13:19  


  Najnowsze