• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie życie makulatury w przemyśle budowlanym

  05.10.2013. 13:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Celuloza - podstawowy składnik papieru - to bardzo wydajny izolator, który może zapewnić efektywną i przyjazną środowisku alternatywę dla tradycyjnej izolacji w sektorze budowlanym. Aczkolwiek do tej pory wykorzystanie celulozy w budownictwie nie było łatwe.

  W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu INSULATFH (Lepsza izolacja domów mieszkalnych w technologii szkieletu drewnianego dzięki wykorzystaniu materiałów wtórnych) ma powstać niskokosztowy proces masowej produkcji preizolowanych paneli o znormalizowanych wymiarach z wykorzystaniem włókien celulozowych z makulatury.

  Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Cygnum Timber Frame Limited, pozyskiwali lokalnie makulaturę i przerabiali ją na celulozę izolacyjną. Następnie wraz ze środkami obniżającymi palność wypełniano nią panele drewniane. Przygotowywane do dostawy na plac budowy panele były hermetycznie uszczelniane i wykańczane.

  Dzięki opracowanemu przez zespół innowacyjnemu systemowi każdy panel spełnia precyzyjne specyfikacje, a solidne wykończenie eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzenia izolacji w czasie transportu lub budowy. Taśma uszczelniająca i specjalne membrany zapewniają wodoszczelność i powietrznoszczelność każdego panelu, co często trudno osiągnąć w przypadku tradycyjnych szkieletów drewnianych.

  Otrzymywane panele oferują budowniczym tani sposób na osiągnięcie wymaganych wartości oporu cieplnego w izolacji ścian i eliminują potrzebę nierzadko skomplikowanego wypełniania ścian materiałem izolacyjnym na placu budowy.

  Co istotne, sprzęt niezbędny do produkcji paneli nadaje się do zamontowania, a metodologia do wykorzystania, w każdym zakładzie produkującym szkielety drewniane.

  Z uwagi na fakt, że makulatura pozyskiwana jest lokalnie, a włókna celulozowe są produkowane w samym zakładzie, obniżeniu ulegają koszty transportu i związane z nim zanieczyszczenia. Ponadto wyeliminowane zostają materiały opakowaniowe, a ilość odpadów wysyłanych na składowisko jest również mniejsza. Wszystko to znacząco obniża oddziaływanie produktu na środowisko.

  Partnerzy przeprowadzili walidację nowego procesu w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Zanim zakończono pracę nad projektem w 2012 r. wyprodukowano 1.900 metrów bieżących, czyli 5.130 metrów kwadratowych paneli. Panele przeszły w terenie testy, kwalifikację i certyfikację w warunkach klimatu zimnego i ciepłego.

  Partnerzy projektu INSULATFH twierdzą, że ich celem od początku było stworzenie konkurencyjnego produktu. Zatem, kiedy tylko system został sprawdzony, rozpoczęli jego promocję pod nazwą "Precyzyjny system" (The Precision System).

  Precyzyjny system można zamontować w dowolnym zakładzie produkującym szkielety drewniane i dostosować do lokalnego typu makulatury. Zapewnia producentom szkieletów drewniany możliwość podniesienia wartości swoich produktów i ich efektywności środowiskowej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

  Projekt INSULATFH otrzymał około 700.000 EUR ze środków unijnych w ramach programu Ekoinnowacje, a udział w nim wzięli partnerzy z Belgii, Irlandii i Niemiec.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Włókna celulozowe - sypki materiał budowlany zawierający głównie celulozę, przeznaczony do wykonywania izolacji termicznych. Produkowane są z makulatury gazetowej, z której uzyskuje się włókna. Impregnowane są związkami boru. Gotowe włókna celulozowe kompresowane są w opakowaniach do ok. 150 kg/m³. Siding-inaczej oblicówka - to metoda wykończania elewacji budynków, zabezpieczająca ściany z zewnątrz przed przenikaniem wody z opadów oraz wiatru. Zewnętrzną, widoczną warstwę stanowią panele z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych (winyl, PVC). Szerokość paneli wynosi kilkanaście centymetrów, a długość do kilku metrów. Panele mocuje sie (gwoździami) do rusztu z listew drewnianych lub klamrami do specjalnych listew systemowych. Hydropulper - maszyna wykorzystywana między innymi w produkcji papieru toaletowego, służąca do rozdrabniania i rozwłókniania w dużej ilości wody masy celulozowej, makulatury, szmat oraz opakowań do żywności płynnej (tzw. TetraPak) itp.

  Izolacja podwójna – środek ochrony przeciwporażeniowej w formie izolacji zastosowanej do części czynnych, która zapewnia stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Stosowana jest w urządzeniach II klasy ochronności. Izolacja podwójna składa się z izolacji podstawowej i izolacji dodatkowej przedzielonej przegrodą metalową. Przegroda umożliwia zbadanie każdej z izolacji, a w przypadku uszkodzenia , zmniejsza ryzyko uszkodzenia kolejnej warstwy izolacji. Alternatywą dla izolacji podwójnej jest izolacja wzmocniona. Ditionin sodu (podsiarczyn sodu) – nieorganiczny związek chemiczny, sól nieznanego w stanie wolnym kwasu ditionawego (podsiarkawego) i sodu. Nietrwały w roztworach wodnych i wobec kwasów. Stosowany jako reduktor w farbiarstwie włókienniczym oraz przy produkcji papieru, jako wybielacz włókna drzewnego – ścieru drzewnego w procesie jego przygotowania, przed łączeniem go z innymi włóknami (celulozy, makulatury).

  Masa papiernicza włókna pochodzenia organicznego w postaci koloidalnej zawiesiny o ściśle określonej smarności (stopniu zmielenia) i gęstości. Powstaje w procesie produkcji papieru na tak zwanym etapie kadzi maszynowej, w której są już połączone wszystkie masy włókniste (masa celulozy z masą ścieru drzewnego, i z masą z oczyszczonej i rozwłóknionej makulatury). Gotowa masa papiernicza z kadzi maszynowej poprzez wlew jest dostarczana na sito w celu spilśnienia w postać nieodwodnionego papieru. Zakład Hydrotechniczny KGHM – oddział KGHM Polska Miedź S.A., odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację i rozbudowę składowiska Żelazny Most, gdzie trafiają odpady poflotacyjne z procesu wzbogacania rudy. Składowisko jest umieszczone w naturalnym obniżeniu i otoczone wałami. Do rozbudowy składowiska (podnoszenie korony wału) używa się materiału o najgrubszej frakcji, odseparowanego ze składowanego odpadu. Materiał jest transportowany na składowisko hydrotechniczne, następnie następuje jego naturalna segregacja i sedymentacja. Najdrobniejszy materiał jest składowany w centralnej części składowiska w postaci zawiesiny. Woda krąży w obiegu zamkniętym.

  Straw bale (pol. bal słomiany, balot słomiany, kostka słomy) – materiał konstrukcyjny powstały ze sprasowania łodyg zbóż (np. pszenicy, ryżu, żyta lub owsa), stosowany jako wypełnienie szkieletu drewnianego budynku lub materiał utrzymujący ciężar dachu (bez szkieletu drewnianego) i/lub materiał ocieplający. Ten sposób budowy jest często stosowany w budownictwie naturalnym. Materiały ciepłochronne – substancje stosowane do wykonywania izolacji cieplnej w siłowniach parowych, sieci ogrzewniczej, urządzeniach chłodniczych, instalacjach chemicznych, budynkach mieszkalnych itp. – wszędzie tam, gdzie chodzi o zmniejszenie do minimum strat cieplnych przy ekonomicznym nakładzie inwestycyjnym. Jako materiały ciepłochronne stosuje się materiały o małym współczynniku przewodności cieplnej, zwłaszcza porowate, piankowe i włókniste. Materiały ciepłochronne powinny odznaczać się małym ciężarem właściwym, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, powinny być niewrażliwe na wilgoć (która znacznie zwiększa przewodnictwo ciepła), odporne na starzenie (zmiany mechaniczne i chemiczne w miarę upływu czasu), łatwe do kształtowania i tanie.

  Proces – uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Nośnikiem każdego procesu jest zawsze w efekcie jakiś system fizyczny. Każdy kolejny stan/zmiana systemu spowodowana jest przez stan/zmianę poprzednią albo przez oddziaływanie zewnętrzne na system.

  Izolacja próżniowa - rodzaj izolacji cieplnej. W zestawieniu z powszechnie stosowanymi materiałami takimi jak styropian czy wełna mineralna, izolację próżniową wyróżniają kilkukrotnie lepsze parametry izolacyjne. Takie parametry uzyskuje się dzięki wykorzystaniu próżni, która jest złym przewodnikiem energii cieplnej. W procesie produkcji płytę z porowatego materiału na bazie krzemionki lub włókien szklanych z mikro porami o rozmiarach 0,0001mm umieszcza się w szczelnym „opakowaniu” z nieprzepuszczalnej dla powietrza i pary wodnej wielowarstwowej folii. Materiał ten ze względu na wysoką cenę stosowany jest jedynie w szczególnych przypadkach np: kiedy trzeba uzyskać ścianę skutecznie chroniącą przed utratą ciepła o niewielkiej grubości.

  Próżniowy panel izolacyjny (ang. Vacuum Insulated Panel, VIP) – nowoczesny materiał izolacyjny, wykorzystujący wysokie właściwości termoizolacyjne próżni, stosowany w izolacji termicznej w budownictwie. Dzięki wykorzystaniu w swojej budowie wysokiej próżni uzyskano materiał termoizolacyjny o dużo wyższych parametrach ochronnych niż klasyczne materiały takie jak styropian, czy wełna mineralna.

  Dodano: 05.10.2013. 13:27  


  Najnowsze