• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europa dąży do harmonii między lądem a morzem

  28.01.2014. 19:37
  opublikowane przez: Redakcja

  Nasze morza i oceany są głównym priorytetem UE pod względem politycznym, środowiskowym i naukowym. Ochrona zasobów morskich, zapewnienie dobrobytu sektorowi rybołówstwa, poprawa technologii i praktyk akwakultury oraz podnoszenie świadomości wśród obywateli to niektóre z kluczowych celów, jakie UE wyznaczyła na najbliższe lata.

  Najnowszym i najważniejszym działaniem w tym zakresie jest z pewnością reforma wspólnej polityki rybołówstwa, która ma przywrócić stan stad ryb do zrównoważonego poziomu. Komisja podkreśla, że Europejczycy będą mogli długofalowo czerpać korzyści z tak zrównoważonego użytkowania zasobów i wspomaga reformę kampanią komunikacyjną skierowaną właśnie do szerszej opinii publicznej.

  Europejska Komisarz ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Maria Damanaki, uruchamia panunijną kampanię, która ma poprawić wiedzę na temat reformy. Kampania o nazwie INSEPARABLE kładzie nacisk na ścisłe powiązania Europy z morzami. &#132Od stuleci my, Europejczycy, jesteśmy nierozerwalnie związani z morzem i rybami. Stanowiące ważną część naszej diety, ryby utrzymują nas w dobrym zdrowiu. Rybołówstwo zapewnia miejsca pracy. Ryby pomagają nam prosperować. Z tego względu, uzgodniona w 2013 r., reforma wspólnej polityki rybołówstwa wzmacnia europejski sektor rybołówstwa i akwakultury, aby poprawić jego zrównoważenie pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym&#148 - wyjaśnia komisarz Damanaki.

  W kampanii INSEPARABLE zachęca się Europejczyków do spożywania, kupowania i sprzedawania ryb pochodzących ze zrównoważonych zasobów. Obywatele otrzymają informacje, w jaki sposób mogą wprowadzać małe zmiany w swoim codziennym życiu, aby zagwarantować przyszłość rybołówstwa.

  Prócz podejścia ukierunkowanego na politykę i obywateli, komisarz Damanaki zwraca także uwagę na potrzebę zwiększenia wsparcia UE dla badań morskich w ramach programu &#132Horyzont 2020&#148. Unia Europejska już zatwierdziła 11 nowych projektów o łącznym budżecie 50 mln EUR, promujących innowacyjne rozwiązania problemów powiązanych z wodą. W projekty zaangażowało się w sumie 179 partnerów z organizacji badawczych i prywatnych przedsiębiorstw (w tym ponad 70 MŚP) z 19 państw europejskich.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rybołów, rybołów zwyczajny (Pandion haliaetus) – gatunek dużego, wędrownego ptaka drapieżnego z rodziny rybołowów (Pandionidae). Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe. Całkowite dopuszczalne połowy, ogólnie dopuszczalne połowy TAC (Total Allowable Catches) - limity na roczne połowy stada danego gatunku ryby w określonym akwenie. W ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej TACs są instrumentem zarządzania połowami ryb we wspólnych wodach krajów członkowskich. TACs, które ostatecznie obowiązują floty rybackie, są uchwalane każdego roku w grudniu na rok następny przez Radę Ministrów ds. Rybołówstwa. Podstawą zatwierdzania TACs są wcześniejsze propozycje Komisji Europejskiej.

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro. Maria Damanaki, gr. Μαρία Δαμανάκη (ur. 18 października 1952 w Ajos Nikolaos na Krecie) – grecka polityk (PASOK), od lutego 2010 komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej José Barroso.

  Strefa wyłącznego rybołówstwa - strefa morska, znajdująca się poza wodami terytorialnymi państwa, w której państwo nadbrzeżne ma odnośnie rybołówstwa takie same uprawnienia jak na morzu terytorialnym. Może więc zastrzec wyłączność rybołówstwa dla własnych obywateli. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego – organ administracji rybołówstwa morskiego (w ramach administracji niezespolonej) podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, działający na podstawie art. 50 i następnych ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

  Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (International Baltic Sea Fishery Commission - IBSFC) - regionalna organizacja powołana na mocy Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (Konwencja Gdańska) w 1974 do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt. Zakończyła działalność 31 grudnia 2005 na skutek wycofania się z niej Unii Europejskiej. Kasar – w rybołówstwie mała siatka na drążku do podchwytywania ryb łowionych na wędkę lub do czerpania ryb z kadzi; podbierak.

  Rybołowska Ikona Matki Bożej – ikona Matki Bożej przechowywana w cerkwi Świętych Kosmy i Damiana w Rybołach, czczona lokalnie.

  Organizacja Międzynarodowa Eurofish (ang. Eurofish International Organization) – utworzona w 2002 r. niezależna, międzynarodowa organizacja, kontynuująca działalność utworzonego w 1996 r. projektu FAO EASTFISH. Celem Eurofish jest pomoc w rozwoju rybołówstwa w Centralnej i Wschodniej Europie, w szczególności w zakresie handlu i marketingu produktów rybołówstwa, przetwórstwa i akwakultury. Siedziba Eurofish mieści się w Kopenhadze.

  Strefa zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa – akwen zamknięty na stałe lub zamykany okresowo dla rybołówstwa lub dla żeglugi i rybołówstwa. Sztab Kryzysowy Rybołówstwa Polskiego – koalicja organizacji rybackich i przetwórców ryb. Powstała w marcu 2005 roku jako odpowiedź na Wspólną Politykę Rybołówstwa UE, ograniczającą flotom rybackim kwoty i okresy połowowe przede wszystkim dorsza. Stworzyli ją przedstawiciele Związku Rybaków Polskich, Krajowej Izby Producentów Ryb, Stowarzyszenia Armatorów Rybackich, Stowarzyszenia Rybaków Łodziowych oraz Stowarzyszenia Przetwórców Ryb.

  Å (wym. o:) to wieś w Norwegii (na Lofotach), w gminie Moskenes. Å jest małą wioską rybacką, utrzymującą się z rybołówstwa i sztokfiszu. Odwiedza ją ostatnio coraz więcej turystów. W mieście znajdują się dwa muzea dotyczące historii rybołówstwa. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa - powstał w 1993 roku. Przestał istnieć w roku 2007, a w jego miejsce stworzono Europejski Fundusz Rybacki będący instrumentem wdrażania Wspólnej polityki rybołówstwa.

  Dodano: 28.01.2014. 19:37  


  Najnowsze