• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hiszpańscy inżynierowie proponują nowy wzór obliczania spadku liczby zgonów w wypadkach drogowych

  12.11.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowców z Uniwersytetu Almeria (UAL) w Hiszpanii opracował metodologię, która ma pomóc osiągnąć ambitny, unijny cel znacznego obniżenia w całym bloku liczby śmiertelnych wypadków drogowych. Unijna biała księga nt. transportu, przyjęta w 2001 r., wyzywa do obniżenia o połowę liczby zgonów w wypadkach drogowych do końca 2010 r. Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Accident Analysis and Prevention.

  Alfredo Tolón, współautor wzoru matematycznego i inżynier na Wydziale Projektów Inżynieryjnych UAL, stwierdził, że metodologia jest "nowatorska", ale "łatwa w zastosowaniu". Umożliwia "obliczanie ważonych współczynników obniżenia liczby wypadków w rozmaitych obszarach geograficznych za pomocą odwrotnego wzoru logarytmicznego" - wyjaśnia.

  Dr Tolón stwierdził, że ważenie zostało przeprowadzone dla 25 z 27 państw członkowskich UE oraz dla 50 hiszpańskich prowincji, wychodząc z założenia, że największe wysiłki w dążeniu do osiągnięcia celów na 2010 r. są wymagane w tych krajach i prowincjach, które miały najwyższe wskaźniki śmiertelności w 2000 r. W tamtym roku w wypadkach drogowych zginęło 52.536 osób, z czego 4.295 było narodowości hiszpańskiej. Naukowcy porównali faktyczną ewolucję danych na temat wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w latach 2000-2006, aby sprawdzić wiarygodność metodologii.

  Odkryli ścisłą korelację między szeregami realnych danych, a tymi wskazywanymi przez model. Obydwa szeregi wykazały, że kraje takie jak Dania, Francja, Luksemburg, Malta i Portugalia przekroczyły wyznaczony im wskaźnik i już podjęły skuteczne działania w celu obniżenia liczby zgonów na drogach.

  Niemniej inne państwa członkowskie nadal muszą podejmować zdecydowane wysiłki, aby rozwiązać ten problem. Estonia, Litwa, Słowacja i Węgry mają najgorsze wyniki, "a przewidywania nie dają wielkich powodów do optymizmu co do osiągnięcia przez te kraje unijnego celu" - zdaniem dr Tolóna.

  Zważywszy na te perspektywy zespół obliczył również ważone wskaźniki obniżenia liczby wypadków w 25 państwach członkowskich UE w 2015 r. na podstawie danych z 2006 r., aby uzyskać ogólne obniżenie o 60%.

  Jeżeli chodzi o Hiszpanię naukowcy doszli do wniosku, że prowincje, które mają najmniejsze szanse na osiągnięcie docelowego obniżenia liczby śmiertelnych wypadków drogowych to Huelva na południowym-zachodzie kraju, Salamanka na zachodzie i Malaga w południowym regionie Andaluzji. Północna prowincja Vizcaya jest jedyną, w której liczba ofiar w 2006 r. obniżyła się bardziej niż wskaźnik zaproponowany w badaniach, stąd spadek o 61% w porównaniu z prognozowanym 44,4%. Inne prowincje, które poczyniły "znaczące postępy" to Guipúzcoa, Teneryfa, Nawarra, Soria, Barcelona, Álava i Madryt.

  "W ciągu ostatnich lat pojawiły się dowody na istotny postęp w Hiszpanii, a do roku 2010 możemy być blisko osiągnięcia odpowiedniego poziomu obniżenia liczby zgonów w wypadkach drogowych" - mówi dr Tolón.

  Dane z Hiszpańskiej Dyrekcji Generalnej Ruchu Drogowego (DGT) pokazują, że 2.181 osób poniosło śmierć na hiszpańskich drogach w 2008 r., co jest znaczącą poprawą w stosunku do liczby 4.295 osób, które zginęły 8 lat wcześniej. Niemniej nawet jeżeli znaczna część pracy już została wykonana, hiszpański inżynier podkreśla wagę tego typu badań, "by otworzyć dyskusję nad potrzebą ważenia w stosowaniu globalnych strategii i ustalania pragmatycznych celów obniżania wskaźnika wypadków drogowych".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych - to opublikowany w czerwcu 2011 r. dokument w postaci ulotki w formacie A 4 przedstawiający zestaw informacji potrzebnych uczestnikowi wypadku drogowego. Karta powstała jako wspólna inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń i zawiera informacje niezbędne ofiarom wypadków drogowych, m.in. obowiązki służb, które jako pierwsze przybywają na miejsce zdarzenia. W dokumencie zwięźle wymieniono również uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonym w wypadkach drogowych oraz wskazano, w jaki sposób są one realizowane. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – ustawa powstała w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Jej głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami. Zakres ustawy obejmuje sprawy regulowane dotychczas w ustawie Prawo o ruchu drogowym" i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Liczby automorficzne – jako liczby automorficzne określa się liczby, które podniesione do kwadratu zawierają w końcówce samą siebie. Liczby automorficzne w zapisie dziesiętnym kończą się 5 lub 6.

  Liczby niewymierne – liczby rzeczywiste nie będące liczbami wymiernymi, czyli takie liczby rzeczywiste których nie można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb: liczby całkowitej przez liczbę naturalną różną od zera. Eksplozja demograficzna, bomba demograficzna – określenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności w danym regionie. Przyjmuje się, że o eksplozji demograficznej możemy mówić, gdy przyrost rzeczywisty przekracza 3%, oznacza to podwojenie liczby ludności w ciągu 24 lat, czyli w ciągu jednej generacji.
  Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest spadek liczby zgonów (wydłużenie czasu trwania życia) ludności, co jest wynikiem poprawy warunków życia, zwłaszcza rozwoju medycyny, przy zachowaniu dotychczasowego wysokiego współczynnika urodzeń.

  Twierdzenie Ramseya: Dla każdej liczby naturalnej k istnieje taka liczba naturalna n, że wśród dowolnych n osób zawsze znajdziemy k osób, które znają się z każda z każdą, lub k osób, które nie znają się. Wtedy n=R(k) i jest k-tą liczbą Ramseya. Lista zamachów terrorystycznych w 2009: Poniższe zestawienie prezentuje zamachy terrorystyczne w roku 2009. Departament Stanu USA podał w corocznym Country Reports on Terrorism, że w 2009 roku na świecie doszło do 11 tysięcy ataków terrorystycznych w 83 państwach, w których zginęło ponad 15 700 osób, co oznacza spadek liczby ataków o 6% i liczby ofiar śmiertelnych o 5% w stosunku do roku 2008; raport stwierdza, że najgroźniejszą organizacją terrorystyczną spiskującą przeciw USA jest rdzeń Al-Kaidy bazujący w Pakistanie.

  Prawo Olsona - wraz ze wzrostem liczebności grupy pogarsza się jej wydajność, zwiększanie liczby członków obniża możliwość osiągnięcia celu, chyba że dokonamy podziału na grupy zadaniowe (wtedy możliwość osiągnięcia wyznaczonych zadań wydatnie się zwiększa), zwiększanie liczby członków zmniejsza jednolitość grupy, w dużych grupach obniża się częstość i jakość komunikacji. eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014.

  Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci - działająca od 1999 roku organizacja humanitarna, której głównym celem statutowym jest działalność profilaktyczna zmierzająca do zmniejszenia liczby wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza tych z udziałem dzieci oraz praktyczna pomoc psychologiczna dla ofiar tragicznych zdarzeń. Pomoc tą Stowarzyszenie kieruje głównie do najmłodszych uczestników wypadków, ale również do ich rodzin oraz do pracowników służb ratownictwa - grupy zawodowej najsilniej narażonej na psychologiczne konsekwencje związane z interwencjami kryzysowymi.

  Andrea de Cesaris (ur. 31 maja 1959 w Rzymie) – były włoski kierowca Formuły 1. Znany z dużej liczby wypadków (stąd złośliwie zwany „Andrea de Crasheris”, ang crash – wypadek), słynął również z umiejętności blokowania innych kierowców (stąd zwany przez niektórych z nich "ruchomą zaporą drogową"). Dzierżawca rekordu największej liczby wyścigów bez zwycięstwa (208).

  Demografia Litwy: Litewski Departament Statystyki (Lietuvos Statistikos Departamentas) szacuje liczbę mieszkańców na początku listopada 2012 roku na 2 983 496. Według ostatniego spisu spisu powszechnego z 2011 roku Litwa liczyła 3 043 429 mieszkańców, z czego mężczyzn 1 403 tys. (46,1%) a kobiet 1 641 tys. (53,9%). Według poprzedniego spisu przeprowadzonego w 2001 roku, Litwa liczyła 3 483 972 mieszkańców, z czego mężczyzn 1 629 148 (46,76%) a kobiet 1 854 824 (53,24%), stopień urbanizacji społeczeństwa wynosił 66,94%, natomiast w czasie spisu przeprowadzonego w 1989 roku, liczbę mieszkańców oszacowano na 3 674 800. Odnotowywany ujemny przyrost naturalny, i w związku z tym systematyczny spadek liczby ludności, począwszy od 1991 roku, jest spowodowany przede wszystkim zmniejszaniem się liczby urodzeń, a w ostatnim czasie – po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej w 2004 roku – także masową emigracją zarobkową. I tak w 1990 roku odnotowano 56 868 żywych urodzeń i 39 760 zgonów, natomiast w 2001 roku już tylko 31 546 żywych urodzeń i 40 399 zgonów. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, NTSB (ang. National Transportation Safety Board) to amerykańska rządowa niezależna organizacja zajmująca się badaniem wypadków: lotniczych, drogowych, wodnych i kolejowych w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta jest utrzymywana przez Kongres Stanów Zjednoczonych. NTSB zostało założone w 1967 roku. Od poczatku swojego istnienia NTSB zbadała ponad 124 000 wypadków. Siedziba biura znajduje się w Waszyngtonie.

  Sojusz – porozumienie o wspólnym działaniu mającym doprowadzić do osiągnięcia określonego celu. W zależności od liczby sojuszników możemy mówić o sojuszach dwustronnych lub trójstronnych. W przypadku większej niż trzech liczby sojuszników mówimy po prostu o sojuszu. Jako synonimy używane są pojęcia: koalicja, przymierze, pakt, alians. Niezmiennik przekształcenia – w matematyce cecha obiektu poddawanego danemu przekształceniu, która nie ulega zmianie. Np. pomnożenie przez liczbę wymierną różną od 0 nie zmienia wymierności dowolnej liczby rzeczywistej, więc wymierność jest niezmiennikiem dla dowolnej liczby rzeczywistej i operacji mnożenia przez liczbę wymierną. Wynika z tego dosyć trywialny wniosek, że nie możemy w skończenie wielu operacjach mnożenia przez liczby wymierne przekształcić liczby wymiernej w niewymierną i odwrotnie.

  Dodano: 12.11.2010. 15:49  


  Najnowsze