• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • I posiedzenie Kapituły Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie

  26.04.2010. 23:10
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W piątek, 23 kwietnia 2010 odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie ogłoszonego w październiku 2009 roku przez ENEA S.A. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży akademickiej problemami wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej w połączeniu z troską o stan środowiska naturalnego, poprzez wyłonienie i popularyzację prac reprezentujących nowatorskie podejście do problematyki sektora elektroenergetycznego.

  Konkurs adresowany był do studentów i absolwentów uczelni wyższych studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich oraz autorów prac doktorskich, uczelni technicznych, uniwersyteckich i ekonomicznych, zarówno państwowych jak i prywatnych. W ramach I etapu konkursu napłynęło 39 zgłoszeń prac z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich w zakresie:
  • wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego,
  • zarządzania konsumpcją i kosztami energii w gospodarstwie domowym i społecznościach lokalnych,
  • wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

  Opisy prac reprezentują wysoki poziom merytoryczny. Spośród nich wyłonione zostaną prace przedstawiające niestandardowe, nowatorskie podejście do poruszanej przez Konkurs problematyki. Ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 12.000 zł dla zwycięskiej pracy licencjackiej bądź inżynierskiej, 25.000 dla pracy magisterskiej i 35.000 dla najciekawszej rozprawy doktorskiej. Finaliści zostaną wyłonieni do końca czerwca. Informacja o nagrodzonych pracach i ich autorach będzie umieszczona na stronie internetowej www.enea.pl/konkurs.


  Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Józef Perenc, Maciej Owczarek Prezes Zarządu ENEA S.A., Marta Mijas Sekretarz Kapituły Konkursu, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska Przewodnicząca Kapituły Konkursu oraz prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski

  W skład Kapituły Konkursu wchodzą: prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska - Prorektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko - Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski z Politechniki Warszawskiej - Kierownik Zakładu Napędów Wieloźródłowych oraz prof. dr hab. Józef Perenc - Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

  "Przyjazne środowisku naturalnemu wytwarzanie, oszczędne wykorzystywanie, obniżanie poziomu strat, postęp technologiczny zmniejszający ilość zużywanego prądu to wyzwania stojące przed współczesną cywilizacją. By na nie odpowiedzieć, potrzebne są połączone wysiłki nauki i przemysłu" " podkreślał Maciej Owczarek Prezes Zarządu ENEA S.A. obecny podczas posiedzenia Kapituły.

  Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jego idea została szeroko rozpropagowana przez organizatora w środowiskach akademickich.

  Pierwsze informacje ukazały się w tygodniku Newsweek w dniu 16 października 2009 roku w dodatku tygodnika Newsweek "Raport Energia". Założenia konkursu zostały przekazane także do wszystkich państwowych oraz prywatnych uczelni wyższych w Polsce (uczelnie techniczne, uniwersyteckie i ekonomiczne). Równocześnie ruszyła kampania promocyjna w Internecie. Informacje o konkursie można było znaleźć na większości portali gospodarczych i akademickich oraz na stronach internetowych uczelni wyższych w Polsce. Uruchomiono także stronę konkursu www.enea.pl/konkurs, na której odnotowano kilkumilionową liczbę wejść.

  Ogłaszając konkurs ENEA zwraca uwagę opinii publicznej, że każda inicjatywa lokalna w sferze edukacji, nauki i praktyki zmierzająca do racjonalizacji wytwarzania i używania energii elektrycznej jest bardzo ważna, a ich suma składa się na poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze globalnym.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Księgowy roku: Księgowy Roku to ogólnopolski konkurs rozgrywany rok rocznie od 1998 do 2009r. Jego celem było wyróżnianie najlepszych finansistów w Polsce oraz promowanie ich jako liczących się partnerów w zarządzaniu przedsiębiorstwami. W czterech ostatnich edycjach, przy okazji konkursu dla praktyków rozgrywana była także studencka edycja Konkursu. To prestiżowe wydarzenie integrujące środowisko księgowych i specjalistów w dziedzinie finansów, realizowane przez Grupę Wydawniczą INFOR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz producentów oprogramowania branżowego (Matrix.pl zastąpiony w 2005r przez Sage Symfonia). Cieszył się uznaniem Uczestników oraz osób reprezentujących kręgi biznesowe, władze lokalne i centralne, środowiska opiniotwórcze i media. Niestety, w związku z rezygnacją głównego sponsora, od 2010r konkurs nie jest przeprowadzany. Samsung Art Master – ogólnopolski konkurs artystyczny skierowany do studentów i absolwentów kierunków artystyczno-plastycznych polskich uczelni wyższych, organizowany od 2004 roku przez firmę Samsung Electronics Polska. Celem konkursu Samsung Art Master jest wyłonienie i wyróżnienie nowych, ciekawych osobowości polskiej sceny artystycznej oraz promowanie nieszablonowego, innowacyjnego podejścia do tematu kultury i sztuki. Konkurs ułatwia młodym, utalentowanym artystom trwałe zaistnienie na rynku sztuki, umożliwiając im realizację i profesjonalną prezentację własnych koncepcji twórczych. Konkurs umożliwia młodym artystom pierwsze konfrontacje z publicznością, kuratorami oraz krytykami sztuki m.in. w ramach wystawy zbiorowej finalistów konkursu w uznanych instytucjach (m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki). Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której Enea SA jest jednostką dominującą działa w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego: TUZ-3 – język programowania przeznaczony dla minikomputerów MKJ-25. Jest to język symboliczny – asembler, przygotowany dla tego modelu komputera. Język TUZ-3 i asembler (translator języka TUZ-3 na język maszynowy) powstały w ramach prac nad oprogramowaniem dla komputera MKJ-25 prowadzonych w zespole Instytutu Kompleksowych Systemów Sterowania Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej z Gliwic. Zespołem kierował prof. Dr inż. Stefan Węgrzyn, a w jego składzie byli między innymi: dr inż. M. Bargielski, mgr inż. A. Bober, mgr inż. J. Czapnik, mgr Inż. Z. Czech, dr inż. K. Nałęcki, mgr inż. A. Wakulicz-Deja, mgr inż. S. Wołek.

  Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych (KRUN) - była dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych szkół wyższych, reprezentowanych przez rektorów. Została powołana w 1994 roku z inicjatywy dra inż Mirosława Zdanowskiego. W latach 1997-2000 funkcję przewodniczącego sprawował dr Krzysztof Pawłowski, a w kolejnych dwóch kadencjach, do 2005 roku, prof. dr hab. Józef Szabłowski. Zwycięzcy Konkursu Piosenki Eurowizji – 61 piosenek wygrało Konkurs Piosenki Eurowizji. Konkurs, który jest nadawany co roku od 1956 roku, jest jednym z najdłuższych programów telewizyjnych na świecie. Zwycięzca konkursu wybierany jest na różne sposoby: przez przyznawanie punktów, przez jury lub przez telewidzów. Kraj, który otrzyma najwięcej punktów, zostaje ogłoszony zwycięzcą. Pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji Lys Assia nie wygrała na punkty, ale dzięki zdobyciu głosów (po dwa z każdego kraju) i wówczas ogłoszono zwycięzcę.

  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Najważniejsze spółki Grupy to: zarządzająca Energa, operator systemu dystrybucyjnego Energa-Operator (dystrybucja energii elektrycznej), spółka – Energa-Obrót (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym), Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Hydro, Energa Bio (budowa biogazowni), Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii), Energa-Oświetlenie, oraz Energa Obsługa i Sprzedaż, spółka obsługująca klientów w imieniu i na rzecz spółek Energa-Operator i Energa-Obrót. Studencki Nobel - konkurs na najlepszego studenta w Polsce, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs polega na wyborze utalentowanych studentów spośród większości szkół wyższych w Polsce, zarówno państwowych, jak i prywatnych, wyłonieniu najlepszego studenta na niemal każdej polskiej uczelni, wyborze laureatów w każdym województwie i wreszcie na wyłonieniu najlepszego z najlepszych w kraju - zwycięzcy Studenckiego Nobla.

  Mr World - konkurs sprawdzający poziom męskości i dżentelmeństwa mężczyzn rozgrywany nieregularnie od 1996 roku. Pomysłodawczynią i organizatorką wyborów jest Julia Morley prowadząca również konkurs Miss World. Konkurs odbywa się nieregularnie, raz na 2 do 3 lat, ale jego pomysłodawcy poważnie zastanawiają się na przeprowadzaniem go co roku. Dylemat ten wiąże się z niespodziewanie wielką popularnością konkursu. Jak na razie ostatnią edycję konkursu w 2010 roku, obejrzało w telewizji 1,4 mld ludzi. Podobnie jak w wypadku Miss World, panowie biorący udział w wyborach najprzystojniejszego mężczyzny zostają poddani testom sprawdzającym ich wszechstronność, zaliczają się do nich konkurs talentów, zawody sportowe oraz pokaz mody, zwłaszcza pokaz strojów kąpielowych, który jest najbardziej popularnym elementem męskich konkursów piękności. Zwycięzca podpisuje kontrakty reklamowe i otrzymuje możliwość wystąpienia na prestiżowych pokazach mody, dostaję również bonifikatę pieniężną będącą równowartością ok. 40 tys. euro. Warunki jak musi spełniać kandydat na Mistera World, są podobne do tych z konkursu Miss World, jednak nieznacznie się od nich różnią. Kandydat musi spełniać podane warunki :

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach − została założona przez mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdę. Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Miss Supranational (z ang. Międzynarodowa Miss) to konkurs piękności rozgrywany od 2009 roku. Jest to konkurs który organizuje World Beauty Association z Panamy. Polska spółka Missland podpisała porozumienie z WBA o organizację tego konkursu w latach 2009-2013. Przez cztery lata z rzędu (4 edycje) finał konkursu odbywał się w Polsce. Jednakże już w 2013 roku obowiązki gospodarza pełni Białoruś, z której pochodziła panująca Miss – Katerina Buraja. Primus Inter Pares - coroczny, ogólnopolski konkurs mający na celu wyłonienie talentów na polskich uczelniach wyższych. Konkurs do roku 2007 organizowany był przez Zrzeszenie Studentów Polskich, w 2007 - wobec konfliktu między Zrzeszeniem Studentów Polskich z jednej strony, a Stowarzyszeniem Primus Inter Pares i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów z drugiej, równolegle zorganizowano dwie edycje konkursu. Osią konfliktu jest spór o prawa autorskie do znaku i nazwy konkursu, który ostatecznie zakończył się wyrokiem w sądzie patentowym na korzyść ZSP.

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 roku w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki, do tej pory pełniący funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej. Uniwersytet posiada 10 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 15 tys. studentów . Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1306. pośród wszystkich typów uczelni.

  Dodano: 26.04.2010. 23:10  


  Najnowsze