• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacje unijne zachęcające młodych do przedmiotów ścisłych

  22.12.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, opracowali nowe narzędzie informatyczne, wykorzystujące zasoby semantyczne do wspomagania uczniów w tworzeniu modeli koncepcyjnych opanowywanych przez nich przedmiotów ścisłych, niezależnie od tego czy pracują samodzielnie czy w grupie. Ten innowacyjny warsztat stanowi dorobek projektu DYNALEARN (Ciekawe i przemyślane narzędzia do opanowywania konceptualnej wiedzy systemowej), który otrzymał 2,45 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Według naukowców urządzenie umożliwia uczniom przechowywanie i porównywanie modeli z innymi, standardowymi modelami. Głównym celem jest zapewnienie uczniom potrzebnego im wsparcia w definiowaniu koncepcji związanych z daną dziedziną wiedzy.

  Uczniowie będą wykorzystywać te informacje do doskonalenia swoich modeli, które z kolei pogłębią ich wiedzę na temat przedstawianej dziedziny. Będą również w stanie uczyć się samodzielnie bez uszczerbku dla dyscypliny i poczynić znaczne postępy w przyswajaniu określonego przedmiotu.

  Koordynatorem projektu DYNALEARN jest Uniwersytet Amsterdamski z Holandii. Kolejnych siedmiu partnerów pochodzi z Austrii, Brazylii, Bułgarii, Hiszpanii, Izraela, Niemiec i Wlk. Brytanii. Rozpoczęty w 2009 r. projekt DYNALEARN wspomaga integrację osiągnięć technologicznych o ugruntowanej pozycji i pobudza zainteresowanie europejskiej młodzieży nauką przedmiotów ścisłych.

  Według konsorcjum program DYNALEARN wykorzystuje zewnętrzne zasoby semantyczne jako źródło informacji. Jednym z takich źródeł jest DBpedia, która pobiera informacje z Wikipedii do budowania semantycznej wersji internetowej encyklopedii. Jak mówią naukowcy, DBpedia "jest wspólnotową próbą wydobycia ustrukturyzowanych informacji z Wikipedii", skutecznie udostępniając je w Internecie.

  Skompilowana wiedza może zostać wykorzystana informatycznie - jak twierdzą, dodając że istniejące aplikacje już łączą się z DBpedia. Wynikiem jest lepsza kompatybilność i ustalenie wspólnej terminologii.

  Dzięki DBpedia, narzędzie DYNALEARN może również wyszukiwać odpowiedniki terminów wprowadzanych przez uczniów wśród tych przechowywanych w bazie danych. Partnerzy informują, że studenci mogą weryfikować w trakcie modelowania, czy pozyskiwane z DBpedia definicje wprowadzonych przez siebie terminów są takie, jakie ich zdaniem powinny być. To nie tylko rozwija zasób terminologii, ale również naprawia ewentualne błędy.

  Modele przygotowane do magazynu modeli przez uczniów, nauczycieli i inne osoby są zachowywane dzięki tej aplikacji. Naukowcy twierdzą, że przyszli uczniowie będą mogli wykorzystywać te modele do doskonalenia swojego własnego modelowania. Model ucznia jest porównywany z innym z tej samej dziedziny, który służy jako standard.

  Po zakończeniu porównania użytkownicy mogą ustalić podobieństwa i różnice pomiędzy modelami. Narzędzie może również służyć uczniom do sugerowania możliwych udoskonaleń - podkreśla zespół. W końcowym rozrachunku chodzi o to, by uczniowie wykorzystywali te informacje do doskonalenia swoich modeli i znacznie lepszego opanowywania określonej dziedziny.

  Narzędzie DYNALEARN jest łatwe w użyciu i niezwykle interaktywne. Stymuluje i przyspiesza przyswajanie nowej wiedzy. To innowacyjne oprogramowanie dostarcza wiadomości uczniom, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat zachowań systemów naukowych.

  Zainteresowane osoby znajdą najnowszą wersję narzędzia w witrynie projektu. Dostęp do magazynu semantycznego wymaga rejestracji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Muzeum wirtualne, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum.

  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne).

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Dodano: 22.12.2010. 16:49  


  Najnowsze