• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacyjny plan miasta może zrewolucjonizować poruszanie się po obszarach miejskich

  04.11.2013. 15:58
  opublikowane przez: Redakcja

  Aplikacja na smartfona, opracowana w Porto, Portugalia, umożliwia użytkownikom rejestrowanie codziennej trasy za pomocą czujników wbudowanych w telefony komórkowe. Aplikacja o nazwie SenseMyCity powstała w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu FUTURE-CITIES.

  SenseMyCity umożliwia użytkownikom rejestrowanie codziennych zdarzeń - takich jak zużycie paliwa na trasie, możliwość wspólnych dojazdów czy poziom stresu - które to dane można następnie zanalizować. Obsługa samej aplikacji jest bardzo prosta: użytkownicy rejestrują swoje trasy za pomocą czujników wbudowanych w smartfony, a następnie mogą przeglądać te informacje na dedykowanej stronie internetowej.

  Zespół projektu FUTURE-CITIES jest przekonany, że analiza takich danych może posłużyć do optymalizacji tras i zużycia paliwa oraz być może do znalezienia osób o podobnych schematach poruszania się, aby zwiększyć współużytkowanie pojazdów i wspólne przejazdy. Co więcej aplikacja może znaleźć ważne zastosowania wśród profesjonalistów, takich jak strażacy, kierowcy autobusów czy policja, którzy potrzebują informacji w czasie rzeczywistym o tym, co się dzieje na ulicy.

  Aplikacja SenseMyCity została zaprojektowana do pracy z innymi projektami gromadzenia danych i opiera się na świadomym i dobrowolnym korzystaniu z urządzenia przez użytkowników. Projekt potrzebuje grupy użytkowników chcących wziąć udział w eksperymentach i już dysponuje wsparciem logistycznym, by je przeprowadzać w całym mieście.

  "Potrzebni są nam uczestnicy, którzy zechcą w pełni zaangażować się w ten eksperyment, dowiedzieć się więcej o sobie i o mieście" - mówi Ana Aguiar, naukowiec i wykładowca na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Porto (FEUP). "To główny cel kampanii promującej aplikację SenseMyCity. Planujemy pewien rodzaj konkurencji bazującej na badaniach, w której przewidziane są nagrody dla osób dostarczających największe ilości danych. Najniższe zużycie paliwa czy pokrycie największego obszaru miasta to zaledwie dwa czynniki, za które można otrzymać nagrodę".

  Na techniczną infrastrukturę aplikacji składają się: platforma systemu operacyjnego Android do gromadzenia danych z dostępnych czujników urządzenia, serwer java do przetwarzania danych i przechowywania ich w bazie danych PostgreSQL i witryna internetowa do przeglądania informacji w sposób przyjazny dla użytkownika.

  Aplikacja SenseMyCity to ważny kamień milowy w projekcie FUTURE-CITIES, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2012 r. Projekt ma uwolnić pełny potencjał badań interdyscyplinarnych w technologiach miejskich i zintensyfikować działania w zakresie transferu wiedzy w ramach ścisłej współpracy z lokalnymi i globalnymi partnerami przemysłowymi.

  Nadrzędnym celem jest przekształcenie miasta Porto w żywe laboratorium na skalę miasta, w którym naukowcy i przedsiębiorstwa typu start-up będą mogli opracowywać i testować technologie, produkty i usługi, analizując takie zagadnienia jak zrównoważona mobilność, teledetekcja miejska, bezpieczeństwo i prywatność oraz jakość życia mieszkańców.

  Jak pokazuje to aplikacja SenseMyCity, w toku projektu podejmowane są dążenia do pracy w sposób wysoce interdyscyplinarny, poprzez angażowanie nie tylko inżynierów, ale także psychologów, specjalistów ds. studiów urbanistycznych i samych mieszkańców. Zważywszy, że jest to przedsięwzięcie Uniwersytetu w Porto i ze względu na jego multidyscyplinarny charakter, w projekcie FUTURE-CITIES biorą udział grupy badawcze z kilku wydziałów, w tym inżynierii, psychologii i nauk ścisłych.

  Projekt FUTURE-CITIES, którego realizację zaplanowano do 2016 r., ma otrzymać łącznie 1.615.224 EUR dofinansowania ze środków unijnych.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  WebMatrix - darmowa aplikacja stworzona przez firmę Microsoft, służąca do tworzenia aplikacji internetowych. Umożliwia tworzenie aplikacji w takich technologiach jak PHP oraz ASP.NET. WebMatrix posiada wbudowany serwer IIS Express, pozwalający lokalnie testować aplikacje przed ich wdrożeniem na docelowym serwerze. Jako baza danych może być użyta Microsoft SQL w wersji Express lub Compact Edition bądź MySQL dla aplikacji napisanych w PHP. Aplikacja społeczna - aplikacja informatyczna, która za pomocą zestawu wbudowanych mechanizmów realizuje określony interes społeczny i stymuluje aktywną interakcję użytkownika z aplikacją. Kopia bezpieczeństwa online lub kopia danych online czy kopia zapasowa online (ang. backup online) – w informatyce dane, które zostały powielone w oparciu o łącze internetowe i wydzielone miejsce na serwerze oddalonym od pierwotnego miejsca przechowywania danych. Oddalony serwer jest zabezpieczany w centrum składowania danych, serwerowni, której zabezpieczenia spełniają normy bezpieczeństwa przechowywania zaszyfrowanych danych. Taka kopia chroni dane przed awariami, wypadkami, kradzieżami i innymi przypadkami utraty danych przez użytkownika komputera, na którym aplikacja do wykonywania backup online jest zainstalowana. Proces wykonywania kopii bezpieczeństwa, w odniesieniu do kopii długotrwałych, jest nazywany archiwizacją. Kopia zapasowa online pozwala na składowanie zarchiwizowanych danych w jednym miejscu.

  phpPgAdmin – aplikacja do zarządzania bazą danych PostgreSQL. Aplikacja napisana jest w języku PHP. Umożliwia wizualną i uproszczoną w stosunku do konsolowej pracę z bazą danych PostgreSQL. W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.

  Online Transaction Processing (OLTP) – kategoria aplikacji klient-serwer dotyczących baz danych w ramach bieżącego przetwarzania transakcji obejmujących takie zastosowania jak systemy rezerwacji, obsługa punktów sprzedaży, systemy śledzące itp. W systemach tych klient współpracuje z serwerem transakcji, zamiast z serwerem bazy danych. iPlus Manager – aplikacja operatora sieci komórkowej Plus do zarządzania usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, Plus Internet (dawniej iPlus). Z poziomu aplikacji iPlus Manager użytkownik może połączyć się z Internetem, wysyłać, odbierać wiadomości SMS, zmieniać ustawienia połączeń z Internetem, uzyskać pomoc, uruchomić komunikator Gadu-Gadu, bądź uruchomić przeglądarkę internetową lub klienta poczty elektronicznej. Aplikacja ma za zadanie informować użytkownika o ilości wysłanych i pobranych danych, oraz poziomie sygnału sieci Plus. Aplikacja pokazuje też w zasięgu jakiej technologii modem znajduje się obecnie: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA oraz WLAN, a także CSD. Aplikacja współpracuje z kartą SIM Plus Internet, Plus, Plus na Kartę oraz Simdata.

  Phorum – aplikacja internetowa stworzona w języku skryptowym PHP służąca do tworzenia forów dyskusyjnych dostępnych przez strony WWW oraz e-mail. Warunkiem działania phorum jest obsługa PHP i bazy danych MySQL lub PostgreSQL. Cechą charakterystyczną phorum jest prosty, nieskomplikowany wygląd i obsługa. Phorum jako jeden z nielicznych skryptów pozwala na tworzenie systemu forów dyskusyjnych o różnych szatach graficznych. Dodatkową zaletą phorum jest obsługa list mailingowych. Kliencki honeypot to rodzaj systemu typu Honeypot, którego zadaniem jest wykrywanie i rozpoznawanie ataków w sieciach komputerowych. Klasyczne systemy typu honeypot to serwery (lub systemy imitujące serwery), które pasywnie czekają aż zostaną zaatakowane. Kliencki honeypot to system aktywnie wyszukujący serwery, z których przeprowadzane są ataki na systemy klienckie. Kliencki honeypot udając aplikację kliencką nawiązuje połączenie z serwerem i sprawdza czy nastąpił atak z jego strony. Aktualnie systemy tego typu skupiają się głównie na imitowaniu przeglądarek internetowych, jednakże każda aplikacja kliencka (jak FTP, SSH, email, itp.) może stać się częścią klienckiego honeypota.

  RTSP (ang. Real Time Streaming Protocol) jest protokołem poziomu aplikacji, mającym za zadanie sterowanie dostarczaniem danych czasu rzeczywistego. Mimo że jest on wręcz powszechnie stosowany w aplikacjach związanych z przesyłaniem danych multimedialnych (pierwszy dokument RFC datowany jest na kwiecień 1998), nie jest on jeszcze ustanowionym oficjalnie standardem, lecz jedynie jego propozycją ulegającą ciągłym zmianom i korektom (ang. draft). Protokół RTSP dostarcza użytkownikowi jakby elastycznego szkieletu, bazy, która może być rozwijana i dopasowywana do potrzeb użytkownika, aby umożliwić sterowanie transmisją na żądanie danych czasu rzeczywistego takich jak audio i wideo. Źródła danych mogą zawierać dane dwojakiego rodzaju: materiały odtwarzane „na żywo” oraz gromadzone w bazie danych do późniejszego odtworzenia. Protokół w założeniu jego twórców (m.in. firma RealNetworks) ma służyć kontroli jednocześnie wielu sesji transmisji danych, dostarczając środki do wyboru kanału transportowego jak np. UDP, rozgałęziany UDP i TCP oraz środki do wyboru odpowiednich mechanizmów działania opartych na protokole RTP.

  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Dodano: 04.11.2013. 15:58  


  Najnowsze