• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak zarabiać na wynalazkach, czyli gogle warte 300 tys. PLN

  18.04.2009. 13:37
  opublikowane przez: Przemysaw Szydzik

  W Polsce nauka nie jest cenioną cnotą… Bycie doktorem i profesorem, bycie wynalazcą nie jest tożsame z zarabianiem milionów. Polscy naukowcy nie zarabiają na swoich wynalazkach, nie ufają biznesowi a biznesmeni nie widzą uzasadnienia biznesowego w transferze wiedzy i technologii do biznesu.

  Karol studiuje mechatronikę, pracuje nad produkcją sztucznych mięśni i jest laureatem ogólnopolskiego konkursu "Nieprzeciętni". Ostatnio wymyślił gogle, które mają poprawić nasz wzrok. Teraz jego wynalazek wart jest minimum 300 tysięcy złotych. O tym, że są w Polsce geniusze, których potrzebuje rodzimy i światowy biznes, będą rozmawiać w najbliższym, czwartkowym programie Akademickich Inkubatorów
  Przedsiębiorczości Mariusz Turski, wiceprezes AIP oraz dr Michał Bieniek " założyciel Apeiron Synthesis, który został wytypowany do uczestnictwa w "18th Meeting of Nobel Prize Winners in Chemistry" w Lindau w Niemczech (spotkanie najlepszych młodych naukowców z całego świata z 23 noblistami z dziedziny chemii, fizyki i medycyny). Dr Bieniek jest współautorem 14 publikacji i trzech międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Nie zbraknie też Karola Kowalczuka i jego kapitalnych
  binokli.
  Transmisja w czwartek, 16 kwietnia, godz. 18:00 tylko w telewizji internetowej www.lookr.tv Program na charakter videoczatu, więc każdy, kto ma ochotę może wziąć
  w nim udział " wystarczy wejść na www.lookr.tv Podczas programu odbędzie się także konkurs dla widzów z cennymi nagrodami.

  www.lookr.tv to nowa otwarta platforma telewizyjna. Umożliwia ona właścicielom stron internetowych, blogerom, hobbystom, społecznościom sieciowym realizację i publikację własnych, w pełni profesjonalnych, magazynów tematycznych.
  www.inkubatory.pl to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP to największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne. AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzać młodych Polaków na przedsiębiorcze tory.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ERENET (ang. Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozowju, współtworzenie i dystrybuowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych między środkowo-i wschodnioeuropejskimi uczleniami. Sieć oparta jest na partnerstwie swoich członków. Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA.

  Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus.

  Minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (irl. Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta), minister w rządzie Republiki Irlandzkiej stojący na czele Departamentu przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (ga. An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). Jego kompetencje obejmują sprawy przedsiębiorczości, zatrudnienia, nowych technologii, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Departament ma również za zadanie dbać o gospodarcze interesy Irlandii na forum różnych organizacji międzynarodowych. Studenckie Forum Business Centre Club (SFBCC) – polska organizacja studencka, której misją jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w Polsce.

  Dyrektorzy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – lista osób pełniących funkcję dyrektorów szkół wchodzących obecnie w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. ERENET Profile - naukowy periodyk z zakresu przedsiębiorczości, wydawany kwartalnie od stycznia 2006 roku przez Środkowoeuropejską Sieć Edukacji Przedsiębiorczości i Badań nad Przedsiębiorczością z siedzibą w Budapeszcie.

  Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Forum Młodych PKPP Lewiatan – (czyli Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan) organizacja studencka o charakterze non-profit, której misją jest propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Technostarterzy - osoby związane z uczelnią techniczną lub medyczną (studenci, nauczyciele akademiccy), którzy zostają przedsiębiorcami. Także firmy stosujące i wprowadzające na rynek know-how związany z innowacjami technologicznymi, przy czym innowacja oznacza tu połączenie wynalazku i przedsiębiorczości.

  Dodano: 18.04.2009. 13:37  


  Najnowsze