• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jubileusz polonisty i edytora prof. Romana Lotha

  19.12.2011. 18:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Prof. Roman Loth, historyk literatury - jej badacz i dokumentalista, edytor, znawca twórczości Kasprowicza i Lechonia obchodzi 80. urodziny. Uroczysta sesja z tej okazji odbędzie się we wtorek, 20 grudnia, w Pałacu Staszica w Warszawie.
   

  O spotkaniu i uroczystej sesji z okazji jubileuszu prof. Romana Lotha poinformowali PAP organizatorzy z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

  Profesor Roman Loth, historyk literatury, bibliograf, edytor naukowy, członek założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza to - zdaniem prezesa PEN Clubu Adama Pomorskiego, który w marcu tego roku wręczał prof. Lothowi prestiżową Nagrodą Edytorską im. Juliusza Żuławskiego - jeden z największych współczesnych kasprowiczologów, autor opracowania pomnikowej edycji krytycznej pism poety.

  Jak dodał Pomorski, prof. Loth jest nauczycielem pokoleń edytorów, człowiekiem będącym uosobieniem wszystkiego, co w dziedzinie edytorstwa najcenniejsze, a nagroda została mu przyznana "w poczuciu wielkości dzieła badacza i edytora pism Kasprowicza i Lechonia, dziejopisa i biografa Franza Fiszera i Wieniawy-Długoszewskiego; w przekonaniu o fundamentalnym dla polskiej filologii i literatury znaczeniu jego koncepcji tekstologii i edytorstwa, w podziwie dla prac biograficznych i bibliograficznych godnych Estreicherowskich i Korbutowskich".

  Kolega z Instytutu Badań Literackich PAN, badacz literatury staropolskiej prof. Adam Karpiński podkreśla rangę i fundamentalne znaczenie profesji, którą od kilkudziesięciu lat trudni się Roman Loth - "badacz skrupulatny, precyzyjny, zasługujący na miano +edytora totalnego+". Przypomina on także o "szczególnym miejscu, jakie w dorobku profesora zajmuje +praca najwyższej próby+ - monumentalne wydanie Pism zebranych Jana Kasprowicza jego opus vitae".

  Wielkim osiągnięciem prof. Lotha jest wydanie Poezji zebranych Jana Lechonia (1995) w serii Biblioteki Narodowej. Był to czas, kiedy działała jeszcze cenzura, która mocno ingerowała w to wydawnictwo, nie godząc się na publikację ośmiu wierszy, wśród nich m.in. "Arcybiskupa Cieplaka", "Sejmu", "Polonezu artyleryjskiego" z jego słynną frazą "To major Brzoza kartaczami w moskiewskie pułki wali". Prof. Loth doprowadzając do opublikowania tych utworów na łamach "Przeglądu Katolickiego" wymusił na cenzurze zgodę na ich wstawienie do Pism zebranych, choć już niestety tylko w formie aneksu na końcu wydawnictwa.

  Profesor jest też autorem koncepcji wydania trzech tomów "Dziennika" (1992-1993), Jana Lechonia, które wcześniej były opublikowane tylko na emigracji, a stanowią bardzo ważny klucz do do twórczości i biografii poety.

  Prof. Loth napisał m.in. też wspólnie z prof. Jadwigą Czachowską "Przewodnik polonisty" (1974-1989), obszerną, unikatową pracę o źródłach niezbędnych dla studiów z zakresu polonistyki. Był również redaktorem naczelnym wielkiego, 5-tomowego przewodnika bibliograficznego "Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski" (2000-2004).

  "Humanistyka o tyle jest ważna, że pozwala na uświadomienie sobie własnego miejsca w świecie. Badanie przeszłości pozwala wskazać korzenie, poznać źródła z których się wywodzimy - powiedział PAP prof. Roman Loth.

   

  Profesor przywołał też swoich mistrzów, przyjaciół, którzy mieli wpływ na kształtowanie się jego naukowej drogi - Konrada Górskiego, Czesława Zgorzelskiego, Edmunda Jankowskiego, Jana Józefa Lipskiego, Zbigniewa Golińskiego. Zauważył, że "edytorstwo naukowe to dziedzina będąca obecnie w rozkwicie, o czym świadczy dająca się zauważyć wielość podejmowanych inicjatyw badawczych".

  Roman Loth urodził się w 1931 roku w Warszawie. Od 1943 r. należał do Szarych Szeregów, po Powstaniu Warszawskim zamieszkał w Radomiu, tam - w 1949 roku zdał maturę w Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiego. W latach 1949-1954 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1951 roku związał się z Instytutem Badań Literackich PAN, w którym pracował przez 54 lata (1952-2006), przechodząc całą drogę kariery naukowej, od stanowiska asystenta do profesora.

  Przez 30 lat wchodził w skład Rady Naukowej IBL PAN (1981-2010), Mimo przejścia na emeryturę w 2006 jest nadal aktywnie związany z życiem naukowym i organizacyjnym Instytutu.

  W kręgu naukowych zainteresowań profesora od początku uprzywilejowane miejsce zajmował Jan Kasprowicz. Wieloletnie prace nad życiem i twórczością poety zaowocowały monografią bibliograficzną Kasprowicza oraz 7-tomowym wydaniem krytycznym jego Pism zebranych (1973-2004).

  Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem, członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauki, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, a od 1992 roku także członkiem PEN Clubu.

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ mlu/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur.

  Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, muzeum biograficzno-literackie, oddział Muzeum Lubelskiego. Znajduje się ono w salach pałacu Małachowskich, w którym Bolesław Prus kilkakrotnie mieszkał podczas wakacji. Muzeum gromadzi pamiątki i materiały dokumentujące życie i twórczość pisarza, ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z Nałęczowem i rodzinną ziemią lubelską. Inicjatorem zorganizowania w Nałęczowie muzeum Bolesława Prusa był prof. dr Feliks Araszkiewicz, polonista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znawca życia i twórczości autora Lalki, bywalec Nałęczowa interesujący się jego historią. Współorganizatorem – a po śmierci Araszkiewicza – głównym opiekunem naukowym, przewodniczącym rady programowej muzeum został prof. dr hab. Stanisław Fita, znawca twórczości Prusa, wieloletni profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Muzeum uzupełnia wiedzę o literackim Nałęczowie, propagując twórczość B. Prusa, przypomina jego związki z Lubelszczyzną i zasługi w popularyzowaniu działalności Zakładu Leczniczego. Wojciech Kazimierz Gutowski - (ur. 3 czerwca 1946) - polski historyk literatury i krytyk literacki, profesor historii literatury polskiej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UKW. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim. Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1964-1969. Doktoryzował się w 1978, habilitował w 1988, a stanowisko profesora UMK otrzymał w 1990 r. Tytuł profesora uzyskał w 1995 roku. W roku 1998 rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (od roku 2001 - Akademia Bydgoska, od roku 2004 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), gdzie objął funkcję kierownika Zakładu Literatury Młodej Polski, od 2001 - Katedry Literatury Polskiej XIX i XX wieku, od 2011 - Katedry Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej. Był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (1996-2003). W 1970 roku został został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, gdzie w latach 1983-89 pełnił funkcję sekretarza Komisji Filologicznej, w latach 1989-1997 - przewodniczącym tejże Komisji, a w latach 1997-2004 członkiem Zarządu i redaktorem naczelnym Wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Autor licznych (ponad 150) publikacji historycznoliterackich. Edytor twórczości literackiej Tadeusza Micińskiego (1973-1918).

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Pamiętnik Literacki – kwartalnik naukowy, w którym publikowane są prace z zakresu historii literatury polskiej, teorii literatury oraz krytyki literackiej. Jest to najstarsze czasopismo polonistyczne; powstało w 1902 roku we Lwowie jako kontynuacja Pamiętnika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Pierwszym wydawcą był Zakład Narodowy im. Ossolińskich; do 1939 roku drukowano Pamiętnik we Lwowie, potem w latach 1946-1950 w Warszawie, od 1950 we Wrocławiu. Jednocześnie czasopismo było organem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Zmiana nastąpiła w 1952 roku, kiedy to Pamiętnik Literacki przeszedł pod opiekę Instytutu Badań Literackich PAN (w latach 1950-1951 ukazały się tylko dwa numery). Od 2003 roku czasopismo publikuje Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

  Alina Kowalczykowa (ur. 19 lutego 1936 w Warszawie) – profesor historii literatury polskiej, autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny humanistyki, członkini Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (obecnie w komisji rewizyjnej), PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. W swoich pracach zajmuje się głównie zagadnieniami romantyzmu. Acta Angiologica – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Siebert. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Wanda Horst-Sikorska.

  prof. zwycz. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (ur. 1946), polska literaturoznawczyni (specjalność: literatura i kultura epok dawnych), pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w latach 2002-2006 dziekan Wydziału Polonistyki UW. Od 1996 do 2007 roku była kierownikiem Zakładu Literatury i Kultury Dawnej UW, wcześniej pełniła obowiązki m.in. dyrektora Instytutu Literatury Polskiej UW (1993-1996) i kierownika Katedry Literatury Staropolskiej KUL (1991-1993). Obecnie zatrudniona w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (od 2011).

  Stanisław Śnieżewski (ur. 5 lipca 1961 w Lublinie) - filolog klasyczny, prof. nadzw. z tytułem naukowym w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkołę podstawową ukończył w Płoskiem k. Zamościa w roku 1976. Jest absolwentem (1980) II LO w Zamościu. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1980-1985. Pracę magisterską napisał w roku 1985 pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Korpantego na temat "Rzeczywistość historyczna epoki augustowskiej w twórczości Owidiusza". Doktoryzował się na podstawie rozprawy Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej w 1992 r. Habilitował się w roku 2000 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Koncepcja historii rzymskiej w Ab Urbe Condita Liwiusza. Od roku 2007 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postanowieniem z dnia 13 marca 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

  Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna – półrocznik Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Władysław Grzeszczak. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Czesław Wójcikowski. Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek.

  Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Marek Bolanowski. Zastępcami redaktora naczelnego jest prof. Ewa Małecka-Tendera. Przegląd Rusycystyczny – kwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk.

  KAT & Roman Kostrzewski – polska grupa muzyczna wykonująca thrash metal. Powstała pod koniec 2004 roku w Katowicach z inicjatywy wokalisty Romana Kostrzewskiego i perkusisty Ireneusza Lotha w następstwie rozłamu w zespole KAT. Muzycy pomijają to wydarzenie w swej historii, uznawszy KAT & Roman Kostrzewski jako spadkobiercę dokonań powstałego z inicjatywy gitarzysty Piotra Luczyka oraz Ireneusza Lotha w 1979 roku zespołu KAT. Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę.

  Janusz Bałdyga (ur. 24 lutego 1954 w Lublinie) – polski artysta, performer, twórca instalacji. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom w 1979 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego, aneks w pracowni prof. Romana Owidzkiego. Współzałożyciel i członek grupy twórczej "Pracownia". Od 1976 roku jest członkiem Akademii Ruchu. Od 2009 roku wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

  Dodano: 19.12.2011. 18:47  


  Najnowsze