• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja przybliża naukę do obywateli poprzez nową witrynę internetową

  21.04.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska zapowiedziała uruchomienie nowej witryny internetowej projektu MASIS (Monitorowanie polityki i działalności badawczej w Europie w ramach inicjatywy "Nauka w społeczeństwie"), który uruchomiono jako jedno ze strategicznych działań pod patronatem inicjatywy "Nauka w społeczeństwie" (SiS) programu prac "Możliwości" 2008.

  Nadrzędnym celem projektu MASIS jest rozwijanie i utrzymywanie strukturalnych powiązań i możliwości interakcji między naukowcami, ustawodawcami i społeczeństwem jako takim.

  Inicjatywa SiS, część Siódmego Programu Ramowego (7PR), ma na celu budowanie efektywnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego opartego na wiedzy i wspomaganie rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Projekt MASIS działa jak obserwatorium, którego celem jest ułatwianie udziału szerokiego spektrum interesariuszy i interakcji między nimi oraz umożliwianie Europejczykom dostępu do bieżących informacji na temat SiS.

  W nowej witrynie użytkownicy będą mogli znaleźć raporty krajowe na temat polityki SiS i działalności badawczej państw członkowskich i krajów stowarzyszonych. Dostępnych jest 38 obszernych raportów dotyczących rozmaitych zagadnień.

  Każdy z nich zorganizowany jest wokół tematów kluczowych. Pierwszy to kontekst krajowy. Przedstawione są bieżące debaty toczące się wokół relacji między nauką a społeczeństwem w poszczególnych krajach, jak również krajowe ścieżki dochodzenia nauki do swojego miejsca w społeczeństwie oraz ostatnie plany strategiczne dotyczące nauki w społeczeństwie.

  Kluczowym tematem jest również ustalanie priorytetów, zarządzanie oraz wykorzystanie nauki do celów ustawodawczych w każdym z krajów. Raporty koncentrują się na różnych podmiotach zaangażowanych w kształtowanie relacji między nauką a społeczeństwem, na formalnych i nieformalnych procedurach ułatwiających zaangażowanie społeczeństwa w naukę oraz na krajowych procesach i procedurach wykorzystujących wiedzę opartą na nauce i doradztwo naukowe w procesie ustawodawczym.

  Działalność badawcza powiązana z SiS ma również na celu opis skali i zakresu prac badawczych w poszczególnych krajach, w tym pojawiających się tematów, obszarów docelowych, strategii osadzania sprawy nauki w społeczeństwie w głównym nurcie badawczym oraz struktur i możliwości finansowania badań nad SiS.

  Raporty monitorują również zróżnicowanie działań dotyczących komunikacji publicznej na temat nauki i technologii, intensywność i złożoność komunikacji naukowej w poszczególnych krajach oraz udział różnych zaangażowanych podmiotów.

  Inicjatywa SiS została podjęta, aby odpowiedzieć na powszechne zainteresowanie i dwuznaczność co do roli, jaką nauką i technologia odgrywają w naszym życiu codziennym. Komunikat jest taki, że nauka nie może działać w odosobnieniu, a postępy w nauce i technologii nie są celem samym w sobie. Główną intencją inicjatywy jest poprawa komunikacji na temat nauki i uwydatnienie jej powiązania z innymi filarami społeczeństwa, takimi jak demokracja, prawo i etyka.

  Witryna stwarza zatem możliwość pobudzania dyskusji między naukowcami a społeczeństwem.

  Warto też zwrócić uwagę na to, że coraz trudniejsze staje się zainteresowanie młodych ludzi podjęciem kariery naukowej, a także na występującą nierówną reprezentację płci w nauce, inżynierii i technologii. Mimo tego, że 59% absolwentów uczelni europejskich jest płci żeńskiej, zaledwie 18% profesorów to kobiety. Zatem następnym celem inicjatywy SiS jest zainspirowanie kolejnego pokolenia naukowców.

  Poprzez zachęcanie do dialogu między naukowcami a obywatelami, promowanie przestrzegania norm etycznych i budowanie szerszego dostępu do wyników badań naukowych, pozytywne zaangażowanie społeczne może zapewnić utrzymanie przez naukę przynależnego jej miejsca na czele sfery publicznej w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel.

  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Dodano: 21.04.2011. 17:17  


  Najnowsze