• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kryminale wskazówki na opuszkach palców

  11.06.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ślady palców pozostawione na miejscu przestępstwa mogą obecnie dostarczyć śledczym danych na temat leków zażywanych przez podejrzanego, jego diety, a nawet trybu życia. Dzięki nowej technice opracowanej przez naukowców z Uniwersytetu Hallam w Sheffield, Wlk. Brytania, łapanie przestępcy stało się znacznie prostsze.

  Technologia, która stoi za tą innowacją to MALDI-MSI (obrazowanie metodą spektrometrii mas na bazie desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą). Technologia zwykle wykorzystywana do mapowania molekuł w tkance została po raz pierwszy zastosowana przez naukowców z uniwersyteckiego Centrum Badań Biomedycznych (BMRC) do analizy i generowania obrazów śladów palców.

  Odkryli oni, że obrazy stworzone za pomocą technologii MALDI-MSI nie tylko wypadły korzystnie w stosunku do tradycyjnych metod analizy kryminalistycznej (np. innych technik MSI, takich jak desorpcyjna jonizacja przez rozpylanie w polu elektrycznym (DESI)-MS), ale dostarczyły również szerszy wachlarz informacji na temat podejrzanego. Pozwala na przykład wykryć dowolne substancje, których mógł dotykać oraz stwierdzić czas pozostawienia śladów palców.

  "Na podstawie uzyskanych do tej pory wyników oraz prowadzonych obecnie badań możemy stwierdzić, że technologia ta może pomóc w pozyskaniu znacznie większej liczby informacji ze śladów palców niż to było do tej pory możliwe" - mówi dr Simona Francese z BMRC, jeden z czterech autorów artykułu opublikowanego w czasopiśmie Rapid Communications in Mass Spectrometry. Wyjaśnia, że technika może pomóc w powiązaniu podejrzanego z inną działalnością kryminalną oraz dostarczyć danych na temat trybu życia poprzez prześledzenie zażywanych środków odurzających lub leków, a nawet szczegółów dotyczących spożywanego jedzenia.

  "To cenna informacja w dochodzeniu kryminalnym, zwłaszcza jeżeli odciski podejrzanego nie znajdują się w kryminalnej bazie danych" - dodaje dr Francese. Zwykle ślady palców znajdowane na miejscu przestępstwa (często zdejmowane za pomocą proszku) są porównywane z odciskami znajdującymi się w policyjnej bazie danych w celu zidentyfikowania podejrzanego. Nowa technika dostarcza wskazówek, które są pomocne w budowaniu profilu, jak również informacji drugoplanowych istotnych w dochodzeniu kryminalnym, kiedy takich pomocniczych danych brak.

  Ślady palców składają się z fragmentów powierzchni skóry i wydzielin gruczołów, które przenoszą się z jednej powierzchni na drugą w momencie ich kontaktu. Różnią się od odcisków palców, w przypadku których używa się tuszu lub skanuje się palec. Dłonie wydzielają innego typu substancje niż pozostałe części naszego ciała. Niemniej ze względu na częsty kontakt z twarzą lub innymi częściami ciała ślady palców zawierają substancje z obydwu źródeł, zwłaszcza lipidy, kwasy tłuszczowe, aminokwasy, witaminy i wodę.

  Ślady linii papilarnych to takie ślady palców, które składają się z przezroczystych substancji, które niełatwo zauważyć (np. wydzieliny gruczołów), podczas gdy ślady palców składające się z substancji nieprzejrzystych (np. krwi, brudu czy farby) są nazywane odciskami. To właśnie linie papilarne, najtrudniejsze do zidentyfikowania, stanowiły przedmiot badań prowadzonych przez BMCR.

  Badania przeprowadzone przez zespół dowiodły również, że istnieje możliwość ponownego wykorzystania śladów palców za pomocą MALDI-MSI nawet po początkowej analizie. Współautorka artykułu, dr Rosalind Wolstenholme powiedziała: "Technika MALDI-MSI nie tylko umożliwia pozyskanie większego zakresu informacji ze śladów palców, ale również nie wpływa na nie, zatem mogą one nadal w następnym etapie być poddane klasycznej analizie kryminalistycznej."

  "Mamy nadzieję na dalsze rozwinięcie tej techniki i połączenie jej z inną, przenośną techniką spektroskopową - spektroskopią Ramana - tak aby to podejście technologiczne było komplementarne w stosunku do obecnej technologii kryminalistycznej."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Odruch chwytny – odruch fizjologiczny polegający na zaciśnięciu palców i przywiedzeniu kciuka w reakcji na uciśnięcie strony dłoniowej palców. Odruch chwytny dotyczy także kończyny dolnej, gdzie na skutek uciśnięcia palców po stronie podeszwowej obserwuje się podeszwowe zgięcie palców. Arachnodaktylia, pająkowatość palców, achromachia (ang. arachnodactyly) – termin wprowadzony do medycyny przez Emila Charlesa Acharda służący do określenia anomalii polegającej na nadmiernie cienkich i długich w stosunku do kości śródręcza i nadgarstka palców dłoni. Mięśnie glistowate (łac. mm. lumbricales) - cztery małe podłużne mięśnie położone przy ścięgnach mięśnia zginacza głębokiego palców.

  Pałeczkowatość palców, inaczej palce pałeczkowate, palce Hipokratesa lub pałeczki dobosza (ang. clubbing, clubbed fingers) – objaw chorobowy polegający na zwiotczeniu łożysk paznokci i pogrubieniu dystalnych paliczków. Wiąże się z występowaniem tzw. paznokci zegarkowych (nazwanych tak z powodu wypukłości i zaokrąglonego kształtu przypominającego szkło chroniące tarczę zegarka). Bezpośrednią przyczyną palców pałeczkowatych jest zazwyczaj niedotlenienie peryferyjnych części ciała (w tym paliczków). Pośrednie przyczyny pałeczkowatości palców obejmują: NIR, National Identity Register, ang. Narodowy Rejestr Tożsamości – centralna baza danych, która ma zawierać wszelkie informacje na temat obywateli i ich aktywności, włączając dane biometryczne, jak odciski palców (wzory linii papilarnych), obrazy siatkówki oka, wpisy dotyczące wszelkich interakcji obywatela z jakimkolwiek urzędem lub inną instytucją. Dostęp do bazy danych ma być przyznawany także instytucjom publicznym i korporacjom, jak banki, by mogły zapisywać i sprawdzać informacje o obywatelu. Wprowadzanie danych do rejestru może odbywać się bez zgody lub nawet bez wiedzy przedmiotu tych czynności, jakim stanie się człowiek, co byłoby faktycznym ubezwłasnowolnieniem obywateli i pozbawieniem ich nie tylko konroli, ale także wiedzy na temat własnej "tożsamości", przechowywanej jako elektroniczne dane.

  Daktyloskopia (gr. dáktylos - palec + skopeín - oglądać) – technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi linii papilarnych w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego (przestępcy). Linie papilarne każdego człowieka charakteryzują się trzema cechami, tzw. zasada 3N – niezmienności, nieusuwalności i niepowtarzalności. Nowoczesne metody ich rejestracji, przechowywania, katalogowania i wykorzystania praktycznego opracowano już w latach 30. XX wieku. Dopiero jednak po II wojnie światowej daktyloskopia stała się powszechna przy ustalaniu tożsamości sprawcy. Pobieranie odcisków linii papilarnych od osób mogących mieć związek z jakimś zdarzeniem przestępczym, świadków, zatrzymanych itp., odbywa się zazwyczaj przy wykorzystaniu nasączonej poduszki daktyloskopijnej, płytki (metalowej bądź szklanej), wałka nasączonego tuszem, a następnie przetoczeniu palców daktyloskopowanej osoby po odpowiednich polach na karcie rejestracyjnej lub daktyloskopijnej. Test parafinowy – technika śledcza badania mikrośladów, polegająca na sprawdzeniu, czy na ciele (zwłaszcza na dłoniach) badanego nie pozostały ślady wystrzału z broni palnej, w tym ślady gazów wylotowych (azotany i azotyny). Test polega na pokryciu ciała ciepłą parafiną, która rozszerza pory i wchłania ewentualne zanieczyszczenia (takie jak drobiny prochu), które mogą zostać następnie wykryte i zbadane za pomocą specjalistycznych analiz chemicznych.

  Addukcja (przywodzenie) – ruch kończyny w kierunku osi ciała lub jego części. Przykładem może być ruch palców kończyny górnej w czasie zamykania dłoni lub ruch całej kończyny w stronę klatki piersiowej. W kończynie dolnej są to ruchy palców w stronę stopy. Biometria głosowa (voice biometrics) – technologia używana do identyfikacji osób z użyciem analizy głosu. Biometryczna identyfikacja głosowa jest bardzo podobna do identyfikacji osób za pomocą odcisków palców – głos każdej osoby jest unikalny, podobnie jak linie papilarne. Coraz powszechniej stosuje się ją podczas weryfikacji tożsamości osób w biurach obsługi klienta, autoryzacji bankowych transakcji telefonicznych, autoryzacji dostępu do telekonferencji i wiele innych.

  Aplikatura - (z łac. applicare - przykładać, dołączać) - czyli technika palcowania na instrumentach muzycznych. Oznacza zapis kolejności palców dla instrumentalisty za pomocą cyfr. Dla instrumentów klawiszowych:

  Paliczki (łac. phalanges) − kości tworzące przednią część stopy, palców stóp i palców rąk. W budowie palucha i kciuka występują po dwa paliczki, pozostałe palce mają ich trzy.

  Objaw Sterlinga (objaw/odruch Sterlinga-Rosnera, górny objaw Rossolimo) – objaw neurologiczny z grupy objawów piramidowych, bardzo zbliżony do objawu Trömnera. Polega na nagłym i szybkim zgięciu dłoniowym palców swobodnie zwisającej ręki badanego po raptownym i sprężystym uderzeniu opuszkami ręki badającego w opuszki palców badanego. Baletki – buty do tańca klasycznego. Wykonane z płótna, bądź skóry. Baletki rzadko posiadają troczki w odróżnieniu od point, elementem podtrzymującym jest tu gumka. Są one "miękkie", mają za zadanie ściśle przylegać do stopy. Podeszwa jest w większości dwudzielna, co pomaga łatwiej obciągać podbicie. Nie należy baletek mylić z pointami, które służą do stania na czubkach palców. Stawanie na czubkach palców w baletkach może skończyć się poważną kontuzją, ponieważ nie są one usztywniane.

  Dermooptyka (ang. dermo-optical perception, DOP, czasem bio-introscopy) to domniemana zdolność postrzegania światła i barw za pośrednictwem skóry. Osoby deklarujące posiadanie takich umiejętności najczęściej twierdzą, że są w stanie rozpoznawać kolory lub nawet czytać tekst za pomocą palców u rąk. Abduktor (łac. abductor od abducere – odciągać, odwodzić) – nazwa anatomiczna każdego mięśnia odciągający kończynę (odwodziciela) do osi ciała lub jego części. W obrębie kończyny górnej abduktorami są mięśnie odwodzące palców o linii pośrodkowej dłoni i mięśnie odwodzące kończyny górnej. W obrębie kończyny dolnej są to: mięśnie odwodzące palców.

  Zanokcica opryszczkowa – zakażenie wału paznokciowego spowodowane przez wirusa opryszczki zwykłej. Zmiany są bolesne i ograniczają się do palców rąk. Rzadko infekcja może dotyczyć palców stopy albo oskórka paznokcia. Zanokcica opryszczkowa może być wywołana przez infekcję wirusem HSV 1 albo HSV 2. Zanokcica wywołana przez wirusa HSV 1 często występuje u pracowników opieki medycznej, którzy mają kontakt z wirusem; dotyczy to przeważnie stomatologów i pracowników medycznych narażonych na kontakt z wydzielinami z jamy ustnej. Zanokcica opryszczkowa często dotyczy również niemowląt ssących kciuki z pierwotnym zakażeniem jamy ustnej przez wirus HSV 1 (samozakażenie) przed serokonwersją i u dorosłych w wieku 20–30 lat po kontakcie z okolicą narządów płciowych osób zakażonych wirusem HSV 2. Zastosowanie ogólnych środków ostrożności doprowadziło do zmniejszenia częstości występowania zanokcicy opryszczkowej u narażonej grupy zawodowej.

  Dodano: 11.06.2010. 19:12  


  Najnowsze