• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa instytucja kultury zainaugurowała działalność

  25.05.2011. 00:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) to nowa instytucja powstała w miejscu Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Misją placówki jest kreowanie rozwoju i innowacyjności w obszarze zarządzania muzeami i zbiorami publicznymi w Polsce. NIMOZ przejął również część kompetencji dawnego Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, obecnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID). Oficjalna inauguracja działalności instytucji miała miejsce w połowie maja.

  Zakres działania NIMOZ obejmuje gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie, w tym wspieranie procesu digitalizacji w muzeach, kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego w wymiarze społecznym.

  Szczególnie ważnym aspektem działalności instytucji jest szeroko pojęta edukacja. Jednym z efektów działalności w tym zakresie będzie udział w przygotowaniu Raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Natomiast w październiku tego roku ruszy cykl szkoleń podnoszących kompetencję we wszystkich obszarach działalności muzeów.

  "Naszym celem jest tworzenie nowoczesnej i kompetentnej instytucji kultury o otwartej filozofii działania, zachęcającej do współpracy tak środowiska zawodowo związane z muzeami, jak i wszystkich, którym bliskie jest budowanie nowoczesnego muzealnictwa w Polsce. Chcemy stać się forum wymiany myśli i doświadczeń muzealników, ale również przedstawicieli świata nauki, sztuki, biznesu, którzy podobnie jak my postrzegają muzea jako instytucje o ogromnym potencjale twórczym i wpływie na zmiany społeczne" - czytamy w oświadczeniu prasowym NIMOZ.

  Dyrektor placówki dr hab. Piotr Majewski podkreślił w czasie uroczystej inauguracji, że muzea są jednymi z najważniejszych instytucji sprawujących opiekę nad polskim dziedzictwem kulturowym w formie materialnej. "Instytut będzie współtworzył strategię rozwoju polskiego muzealnictwa. Pierwszym jej efektem stanie się przygotowany przez zespół wybitnych ekspertów raport zawierający propozycje nowelizacji ustawy o muzeach" - zapowiedział.

  Istotnym elementem działalności NIMOZ będzie popularyzacja w formie wydawnictw drukowanych - periodyków. "Cenne, bezcenne, utracone" i "Muzealnictwo". Organizacja wystąpi także w charakterze współorganizatora Salonu Książki Muzealnej w ramach corocznych Targów Książki Historycznej.

  Nie mniej istotna jest nowoczesna strona internetowa (www.nimoz.pl ), gdzie zainteresowani znajdą aktualizowane na bieżąco dane poświęcone muzeom i zbiorom publicznym. Wkrótce ma się również pojawić się pełen wykaz muzeów na terenie Polski, który będzie systematycznie aktualizowany.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Muzealnictwo – rocznik ukazujący się od 1952 roku, założony i przez długi czas redagowany przez prof. Kazimierza Malinowskiego. Pismo publikuje artykuły, eseje i recenzje polskich muzeologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. W zakres poruszanej problematyki wchodzi m.in.: teoria i praktyka muzeologii i muzealnictwa w Polsce i na świecie, zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wystawiennictwa, zagadnienia architektury budowli muzealnych, problemy konserwatorskie i techniczne jakim muzea stawiają czoła, akty prawne dotyczące muzeów i ich interpretacja, recenzje wystaw i publikacji, a także wspomnienia pośmiertne poświęcone polskim muzealnikom. "Muzealnictwo" jest redagowane w Dziale Zabytków Ruchomych KOBiDZ. Od dnia 1 marca 2011 roku redagowanie zostało przejęte przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)

  Instytut Kościuszki – niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy – think tank – o charakterze non profit, założony w 2000 r. w Krakowie. Misją Instytut Kościuszki jest kreowanie nowych idei dla Polski i Europy, promocja rozwiązań budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Instytut prowadzi projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy, rekomendacje programowe dla polskich i europejskich instytucji, organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia, a także prowadzi działalność wydawniczą (raporty i briefy programowe). Celem działalności naukowej Instytutu jest tworzenie podstaw dla reform legislacyjnych oraz tworzenie merytorycznego wsparcia dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje [1].

  Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  Dodano: 25.05.2011. 00:05  


  Najnowsze