• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe urządzenie do wykrywania mykotoksyn - od prototypu do produkcji

  21.08.2013. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Mykotoksyny to naturalnie występujące grzyby, które zwykle rozwijają się w artykułach spożywczych na bazie pszenicy, np. w płatkach zbożowych i chlebie, w wilgotnych warunkach. Mogą wywoływać rozmaite, niepożądane skutki zdrowotne u ludzi, takie jak uszkodzenie nerek czy zaburzenie funkcjonowania układu immunologicznego. Aby chronić łańcuch żywnościowy, cały szereg dofinansowywanych ze środków unijnych zespołów badawczych opracował tanie urządzenie do wykrywania śladowych ilości mykotoksyn w paszy, żywności i napojach.

  Tradycyjne metody wykrywania toksyn w produktach spożywczych są często zawodne, a także okazują się dla MŚP kosztowne i czasochłonne. Zważywszy na ten stan rzeczy, podjęte zostało w ramach projektu OTASENS wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu w Rzymie i Instytutu Badawczego INESC-MN z Portugalii. Naukowcy opracowali nowatorskie urządzenie do szybkiego wykrywania i kwantyfikacji ochratoksyny A, inaczej OTA - wysokotoksycznego szczepu mykotoksyn - w winie, piwie i paszy za pomocą liniowej matrycy fotosensorów a-Si:H umieszczonych na szklanym substracie.

  Urządzenie jest w stanie wykryć wysokotoksyczne odmiany mykotoksyn. Zostało zintegrowane z powierzchniami poddanymi różnorodnej obróbce, aby zmierzyć jego czułość na mykotoksyny w różnych artykułach spożywczych i paszach. Pod kierunkiem dwóch MŚP przeprowadzono w ramach projektu OTASENS doświadczenia z różnymi metodologiami ekstrakcji, przeprowadzając analizy żywności skażonej naturalnie i wzbogaconej o OTA.

  Mykotoksyny są często odporne na rozpad i jako takie mogą utrzymywać się w łańcuchu żywnościowym, stwarzając zagrożenie dla ważnych źródeł pożywienia człowieka - zwłaszcza mięsa i nabiału. Aby uporać się z tym problemem, nowe urządzenie pozwoli wykonywać rzetelną analizę w różnych okolicznościach, między innymi w stołówkach, browarach i gospodarstwach rolnych w celu spełnienia wymogów kontroli jakości żywności.

  Teraz, kiedy kompaktowe urządzenie przenośne zostało opracowane, kolejny krok polega na przejściu od prototypu do urządzenia komercyjnego. Na tym właśnie polega zadanie rozpoczętego niedawno projektu DEMOTOX - przygotować wstępne serie urządzeń gotowych do wprowadzenia na rynek w ciągu kolejnych 2 lat.

  MŚP, które są żywo zainteresowane tanią i skuteczną metodą rozpoznawania skażenia żywności, będą współpracować z naukowcami z projektu OTASENS. Niewielki zespół przygotuje około 20 urządzeń demonstracyjnych, które zostaną przekazane użytkownikom końcowym z różnych sektorów w celu pilotażowego sprawdzenia potencjału komercyjnego urządzenia.

  Łącząc kompetencje w opracowywaniu produktów, zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka, członkowie projektów OTASENS i DEMOTOX postanowili wprowadzić urządzenie na rynek z pomocą kompetentnych podmiotów zewnętrznych. Na koniec sierpnia zaplanowano spotkanie inauguracyjne, na którym nowe urządzenie zaprezentowane zostanie interesariuszom. Partnerzy projektu mają nadzieję, że dzięki komercjalizacji urządzenia wzrośnie konkurencyjność MŚP z sektora spożywczego i podniesie się poziom bezpieczeństwa całego łańcucha żywnościowego.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urządzenie przeciwpożarowe - urządzenie służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. Są to między innymi: Urządzenie elektrotermiczne (elektryczne urządzenie grzejne) - urządzenie lub zespół urządzeń do celowego przetwarzania energii elektromagnetycznej w energię cieplną i wykorzystania jej w celach użytecznych. Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.

  DataLogger GPS zwany również rejestratorem trasy to urządzenie umożliwiające na zapis położenia urządzenia w czasie. Dzięki temu uzyskuje się zbiór punktów umożliwiający wizualizację przebytej drogi na mapach. Urządzenie tego typu używane są od dawna w zawodach lotniczych umożliwiając zapis całej trasy przelotu. Wymogiem w takim wypadku jest certyfikowanie urządzenia. Buster (z ang. booster) – rodzaj urządzenia wspomagającego, które umożliwia czasowe zwiększenie efektu działania danej maszyny. Urządzenie to jest najczęściej wykorzystywane w momencie rozruchu maszyny bądź urządzenia aby pokonać znaczne siły bezwładności.

  Urządzenie wylotowe - zamocowane na wylocie lufy pomocnicze urządzenie, które zmieniając charakter wypływu gazów prochowych z lufy po wystrzale, wpływa na właściwości eksploatacyjne broni. Jest to urządzenie pomocnicze, dlatego najczęściej ma prostą konstrukcję i małą masę. Urządzenie transportowe to urządzenie dźwigowo-transportowe do wewnętrznego transportu materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki placu budowy lub innego obiektu.

  Urządzenie wielofunkcyjne (ang. MFP – Multi Function Product) – urządzenie będące najczęściej połączeniem drukarki, skanera i faksu, zazwyczaj współpracujące z komputerem, choć możliwa jest też praca niezależna – jako kopiarka lub faks. Drukarka wchodząca w skład urządzenia jest najczęściej atramentowa, droższe modele wyposażane są w ustrój laserowy. Nazwa odnosi się także do innych kategorii sprzętów, poza komputerami, jak sprzęt RTV i AGD, do których zaliczają się urządzenia wielofunkcyjne łączące kilka urządzeń i spełniających różne funkcję przy pomocy jednego urządzenia. Przykładowo robot kuchenny, urządzenia gastronomiczne. Ze względu na uniwersalność urządzenia takie nazywane są potocznie kombajnami. Urządzenie dźwigowo-transportowe, urządzenia przeładunkowe – urządzenia transportu bliskiego do poziomego lub pionowego przemieszczania materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki lub innego obiektu.

  Urządzenie wskazujące (ang. pointing device) - urządzenie wejścia-wyjścia komputera pozwalające przekazywać dane do komputera za pomocą fizycznych ruchów wskazywania, klikania i przeciągania, zwykle za pomocą przesuwania ręcznej myszy i uruchamiania jej przycisków. Ruchy urządzenia wskazującego są odzwierciedlane na graficznej reprezentacji pulpitu na ekranie za pomocą ruchów wskaźnika (kursora) myszy lub innych zmian wizualnych.

  Urządzenia cyfrowe to urządzenia przetwarzające sygnał metodami cyfrowego przetwarzania sygnałów zazwyczaj jest to urządzenie elektroniczne.

  Panel sterowniczy (operatorski) (ang. Human Machine Interface – HMI) – to urządzenie elektryczne umożliwiające kontrolę innych urządzeń elektrycznych, realizujących pewne procesy, np. technologiczne lub produkcyjne. Urządzenie zaciskowe (zwane slangowo małpa, również przestarzale jumar – od historycznie jednego z pierwszych tego typu urządzeń) – urządzenie sportowe umożliwiające przemieszczanie się po pionowo przymocowanej linie. Stosowane w sportach typu wspinaczka (skałkowa, lodowa etc.), alpinizm podziemny oraz w pracach na wysokości.

  Urządzenie wirtualne - urządzenie dające możliwość oddziaływania na rzeczywiste urządzenia pomiarowe (np. czujniki wielkości fizycznych) przy pomocy komputera (mysz, klawiatura), oraz dające możliwość udostępniania danych pomiarowych użytkownikowi. Urządzenia wirtualne dają możliwość zbierania danych, ich przetwarzania, analizy, wizualnego przedstawienia oraz sterowania pomiarami. Grill (wym. gril) – urządzenie służące do obróbki cieplnej produktów żywnościowych wykorzystujące do tego celu źródło ciepła umieszczone bezpośrednio pod rusztem. Rozróżnia się grille węglowe, gazowe i elektryczne.

  Urządzenie mechatroniczne - jest to urządzenie o budowie modułowej, którego głównym i ostatecznym zadaniem jest wykonanie czynności mechanicznej (pracy).

  Dodano: 21.08.2013. 15:27  


  Najnowsze