• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opakowanie pomidorów wykonane z pomidorów?

  25.11.2013. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja

  Pomidor jest wysoko ceniony przez Europejczyków - stanowi podstawę wielu przepisów w postaci świeżej lub z konserwy. Co się jednak dzieje z odpadami powstającymi w trakcie produkcji pomidorów? Naukowcy europejscy znaleźli dla nich dobre zastosowanie.

  W toku projektu BIOCOPAC (Development of bio-based coating from tomato processing wastes intended for metal packaging) opracowywana jest na potrzeby sektora konserw nowa gama alternatywnych biolakierów - z wykorzystaniem skromnego pomidora - która będzie zgodna z dyrektywą UE 2008/98/WE i zredukuje ilość odpadów.

  Pod presją znaleźli się producenci rywalizujący we wprowadzaniu opakowań przyjaznych środowisku. Zespół BIOCOPAC jest przekonany, że innowacyjne opakowania podniosą jakość metalowych puszek i ograniczą korzystanie z pojemników z tworzyw sztucznych. Jednocześnie, dzięki nim, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły stać się konkurencyjne w branży opakowań metalowych.

  Konsorcjum BIOCOPAC, pracujące pod kierunkiem Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) we Włoszech, opracowuje biolakier termoutwardzalny. Zespół zaczął od przeprowadzenia analizy i charakterystyki odpadów z produkcji pomidorów. Nacisk jest obecnie położony na opracowanie metody ekstrakcji i optymalizacji biożywicy. Partnerzy wykorzystują techniki przyjazne środowisku do ekstrakcji biożywicy ze skórki pomidora. Biożywica to w rzeczywistości kutyna - woskowaty materiał hydrofobowy występujący w ścianach różnych komórek roślinnych.

  Lakier do metalowych opakowań na produkty spożywcze o odpowiednich właściwościach chemiczno-fizycznych również będzie całkowicie naturalny. Ostatecznie lakier ten będzie podobny do tych stosowanych tradycyjnie i będzie się nadawać do użytku w zakładach przemysłowych.

  Nowe lakiery zostaną opracowane w zgodzie z wymogami przepisów UE, niemniej partnerzy przeprowadzą dodatkowe testy, aby upewnić się co do odpowiedniości ich produktu do stosowania w konserwach i opakowaniach przeznaczonych na żywność. "W ten sposób, na zakończenie projektu, będzie możliwe uzyskanie kompletnych informacji co do stosowania nowych lakierów w kontakcie z produktami spożywczymi oraz ich zalet ekonomicznych i ekologicznych" - stwierdził na konferencji w 2012 r. dr Paolo Brenni z Salchi Metal Srl, partnera BIOCOPAC.

  Koncepcja projektu BIOCOPAC opiera się na starym patencie opracowanym przez SSICA w latach 40 XX w. Projekt ma potencjał, aby pobudzić badania nad innym bioproduktami, które z kolei mogą zapewnić skuteczne narzędzia i przystępne alternatywy dla rynków. Ostatecznie prace badawcze doprowadzą do poprawy wykorzystywania odnawialnych źródeł rolno-spożywczych w Europie i wspomogą wysiłki przedsiębiorstw na rzecz podnoszenia poziomu swojej ekologiczności poprzez zapewnianie bezpiecznych opakowań metalowych nadających się do recyklingu.

  W skład konsorcjum BIOCOPAC weszły cztery ośrodki badawcze, cztery MŚP i trzy duże przedsiębiorstwa z Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Liechtensteinu i Włoch. Współpraca grup przemysłowych zajmujących się przetwarzaniem odpadów i przetwórstwem pomidorów oraz producentów lakierów i puszek metalowych zapewni takie wyniki projektu, które odpowiedzą na potrzeby sektora. Projekt, dofinansowany z tematu "Badania naukowe na rzecz MŚP" Siódmego programu ramowego (7PR), ma się zakończyć późną jesienią 2013 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pomidor – popularna gra dziecięca, znana jako gra w pomidora. Biorą w niej udział co najmniej 2 osoby. Spośród wszystkich grających wybierana jest jedna – zwana pomidorem – której pozostali zadają pytania, próbując ją rozśmieszyć. Pomidor musi na wszystkie pytania odpowiadać "pomidor". Gra kończy się, gdy pomidor pomyli się, zaśmieje się lub pozostali uczestnicy poddadzą się. Frez – narzędzie skrawające służące do obróbki powierzchni płaskich i kształtowych przedmiotów metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Frezy stosowane są we frezarkach. Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o. (dawniej "Zakład Doświadczalny Silikonów") – polskie przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą w Nowej Sarzynie zajmujące się produkcją monomerów i polimerów siloksanowych, oraz końcowych produktów na nich opartych takich jak kauczuki, oleje impregnaty, farby, szczeliwa, lakiery termoutwardzalne, domieszki do tworzyw sztucznych

  Owens-Illinois (NYSE: OI) – firma specjalizująca się w produkcji opakowań szklanych. Jest to jeden z wiodących producentów opakowań dla produktów spożywczych na świecie. Firma utrzymuje pozycję największego producenta opakowań szklanych w obu Amerykach, Australii, Nowej Zelandii, Chinach i Europie (po nabyciu BSN Glasspack w roku 2004). Szacuje się, że co druga butelka szklana wyprodukowana na świecie jest wyrobem Owens-Illinois, podmiotów stowarzyszonych lub licencjobiorców. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Boryszew S.A. – spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowana w ramach indeksu WIG30 w Warszawie. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej Boryszew zajmują się produkcją komponentów dla sektora motoryzacyjnego, materiałów chemicznych (m.in. płyn chłodniczy Borygo), tlenków metali, elementów metalowych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Sochaczewie. Głównym akcjonariuszem spółki jest Roman Karkosik.

  Simet S.A. – przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem opakowań z tektury falistej, rezystorów przemysłowych (w tym rezystorów hamowania, rezystorów wymuszających, rezystorów uziemiających, rezystorów obciążających) oraz elementów z blachy (w tym elementów wentylacji). SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.

  Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Rekonsolidacja jest to sztuczne umocnienie, zagęszczenie gruzowiska zawałowego poprzez wtłaczanie w to gruzowisko odpadów przemysłowych w postaci zawiesin. Zawiesinami mogą być popiół zmieszany z wodą powodujący doszczelnienie zrobów i polepszający warunki stropowe. Wtłaczanie odpadów do zawału realizowane jest za pomocą rur perforowanych w spągnicy obudowy ścianowej zmechanizowanej.

  Przemysł terenowy – określenie stosowane w czasach PRL, obejmujące – w odróżnieniu od przemysłu klu­czowego – przedsiębiorstwa małe i średnie, których podstawowym celem było zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz rynku lokalnego. Zakłady należące do kategorii przemysłu terenowego organizowane były w regionalnych (wojewódzkich) zjednoczeniach przemysłu terenowego, podlegały miejscowej radzie narodowej i rozliczały się z budżetami lokalnymi, w odróżnieniu od podlegających ministerstwom przedsiębiorstw przemysłu kluczowego, zorganizowanych w zjednoczeniach ogólnokrajowych i rozliczających się z budżetem centralnym. Do przedsiębiorstw przemysłu terenowego zaliczane były m.in. przedsiębiorstwa komunalne (komunikacyjne, oczyszczania, wodociągowe itp.), większość firm handlowych, budowlano-montażowych itp.; organizowane mogły być w zjednoczeniach branżowych (skupiających przedsiębiorstwa przemysłu terenowego tej samej branży na obszarze województwa) albo wielobranżowych (skupiających przedsiębiorstwa przemysłu terenowego różnych branż na tym obszarze).

  Dodano: 25.11.2013. 16:37  


  Najnowsze