• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostatnie pożegnanie prof. Aliny Brodzkiej-Wald

  29.03.2011. 11:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  25 marca w Warszawie pożegnano prof. Alinę Brodzką-Wald, historyk literatury, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana od roku 1950. Była promotorką setek prac doktorskich i habilitacyjnych, autorką podręczników, współzałożycielką olimpiady polonistycznej. Prof. Brodzka-Wald zmarła w sobotę 19 marca po długiej i ciężkiej chorobie. Miała 81 lat.

  Inkę - bo pod takim zdrobnieniem profesor była powszechnie znana - żegnali przyjaciele, współpracownicy z IBL-u, studenci. "Polska humanistyka i polska kultura wiele zawdzięcza jej ostremu umysłowi. Była naszą opiekunką, współautorką podręczników akademickich literatury XX wieku, redaktorką wielu książek, promotorką doktoratów, recenzentką, opiekunką prac habilitacyjnych. Była naszym filarem" - żegnała Inkę w warszawskim kościele św. Andrzeja Apostoła dr Dorota Siwicka w imieniu dyrekcji IBL-u.

  Wspominano jej oddanie i wsparcie, liczne seminaria prowadzone w jej prywatnym mieszkaniu, zaangażowanie w prace olimpiady polonistycznej, której była współzałożycielką. Jej oddanie dla olimpijczyków nie kończyło się na skrupulatnym czytaniu prac konkursowych; otaczała ich opieką w czasie studiów, uczyła czytać krytycznie i uważnie. "Przez całe życie ogromnie lubiłam uczyć; nie mam pojęcia, ilu miałam doktorantów, przestałam liczyć" - opowiadała prof. Brodzka w niedawnym wywiadzie w "Polityce".
   
  Ocalona z Holocaustu. Polonistykę ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Na II roku studiów podjęła pracę w IBL PAN, gdzie w 1960 roku obroniła doktorat poświęcony nowelom Marii Konopnickiej, a sześć lat później habilitowała się. Z IBL-em związana była do końca swojego życia. To tu przez dziesiątki lat pełniła funkcję kierownika Pracowni Literatury Współczesnej. W latach 1969-1978 wraz z prof. Michałem Głowińskim i prof. Januszem Sławińskim prowadziła konwersatorium na temat literatury wojny i jej świadectw.

  Nieoceniona była najpierw jako członek, a później wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Od roku 1979 do 1992 kierowała zespołem redakcyjnym Słownika literatury polskiej XX wieku. W latach 2003-2009 prowadziła konwersatorium z literatury powszechnej na studiach doktoranckich IBL PAN.

  Uczniowie i współpracownicy dedykowali jej kilka zbiorowych książek. We wstępie do jednej z nich - ,,Masek współczesności" - napisali o Ince: ,,Osoba o niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności. Nigdy niczego nie narzucając, cierpliwie i roztropnie czekała, aż sami się wydadzą na świat. Otwarta i tolerancyjna umacnia w swoich uczniach najlepsze własne cechy: niepokorę wobec frazesów i rutyny badawczej".

  Została pochowana na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Chociaż jej choroba nie była tajemnicą dla nikogo, wielu powtarzało na pogrzebie, jak trudno uwierzyć, że trzeba się z Inką pożegnać po raz ostatni. BK

  PAP - Nauka w Polsce

    krf/ bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Aleksander Nawarecki (ur. 19 kwietnia 1955 w Katowicach) – polski historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Teorii Literatury). Autor wielu książek i podręczników (m.in. Przeszłość to dziś - podręcznik języka polskiego do klasy II liceum i technikum; cz. II - Romantyzm; wraz z Dorotą Siwicką).

  Edward Boniecki (ur. 1962) – polski historyk literatury, eseista, krytyk literacki. Profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Pracowni Literatury Modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Bogumiła Kaniewska doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Semiotyki Literatury. Badaczka literatury XX wieku. Uprawia także krytykę literacką i tłumaczy prozę anglojęzyczną (Alicja w krainie czarów. Po drugiej stronie lustra). Jest autorką prac z dziedziny teorii powieści Świat w granicach "ja". O narracji pierwszoosobowej (1997), Śladami Tristrama Shandy(2000), a także książek o charakterze popularyzatorskim Wiesław Myśliwski (1995), Henryk Sienkiewicz (1999). Swoje doświadczenia dydaktyczne wykorzystała jako współautorka skryptu akademickiego Teoria literatury (wraz z Anną Legeżyńską) oraz książki Literatura polska XX wieku (wraz z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim).

  Teoria literatury – nauka, której przedmiotem badań jest literatura, ale która w odróżnieniu od historii literatury nie skupia się na periodyzacji zjawisk literackich, a w odróżnieniu od poetyki nie zajmuje się samą budową dzieła literackiego. Teoria literatury badając konkretne utwory i fakty literackie próbuje wykryć pewne ogólne prawidłowości nimi rządzące oraz określające ich charakter. Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach badaczy angielskich. We współczesnej teorii literatury daje się zauważyć następujące tendencje:

  Alina Brodzka-Wald (ur. 11 listopada 1929 w Warszawie, zm. 19 marca 2011 w Warszawie) – polska historyk literatury, wieloletni profesor w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

  René Etiemble ( ur. 26 stycznia 1909 w Mayenne, zm. 7 stycznia 2002 w Vigny ), francuski pisarz i historyk literatury, przedstawiciel komparatystyki. W latach (1939-1943) profesor języka i literatury francuskiej na uniwersytecie w Chicago. W latach (1944-1948) procował w Aleksandrii, później w Montpellier (1949-1956). Od 1956 do 1978 roku pracował, będąc profesorem literatury porównawczej na Sorbonie. Autor licznych prac źródłowych, studiów o problemach literatury współczesnej, studiów o Rimbaudzie, powieści. Stworzył też prace z orientalistyki i komparatystyki. Pisarz proponował włączyć do przedmiotu badań komparatystów europejskich literaturę Chin i świata arabskiego. Jego zdaniem współczesna komparatystyka zaniedbała stylistykę i wersyfikację porównawczą oraz badanie obrazów poetyckich i sztukę przekładu. Zdaniem tego historyka literatury komparatyści zbyt wiele dyskutowali nad przedmiotem i metodami swej pracy. Do przyczyn kryzysu zaliczył on również różnice metodologiczne, jakie w badaniach porównawczych stosowały szkoła francuska i amerykańska.

  Michał Kuziak (ur. w 1970)- polski historyk literatury, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Zakładzie Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej. Skończył Instytut Filologii Polskiej UJ UJ, tam też obronił rozprawę doktorską i habilitacyjną. Autor książek poświęconych Mickiewiczowi, Słowackiemu i retoryce, a także prac dotyczących literatury romantycznej, literatury współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej, publikowanych w kraju i za granicą (m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”). Członek rady wydawniczej serii „Polonistik im Kontext” (LIT Verlag). W latach 2001-2002 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

  Dodano: 29.03.2011. 11:19  


  Najnowsze