• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarte zaproszenie dla nowych partnerów projektu FI-WARE

  08.02.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach dofinansowywanego ze środków unijnych projektu FI-WARE (Platforma rdzeniowa Internetu przyszłości) ogłoszone zostało otwarte zaproszenie dla nowych partnerów projektu. Projekt FI-WARE zapewnia nową infrastrukturę usługową, opartą na uniwersalnych i nadających się do wielokrotnego użycia układach zwanych "enablerami generycznymi" (GE).

  Część budżetu projektu została zarezerwowana na finansowanie pewnych konkretnych zadań do wykonania przez nowego beneficjenta lub beneficjentów, którzy dołączą do konsorcjum po rozpoczęciu projektu. Beneficjenci, którzy dołączą na późniejszym etapie, będą wybierani w ramach serii otwartych zaproszeń konkurencyjnych.

  Każde zaproszenie dotyczyć będzie kilku tematów. Do każdego z tematów będzie wybierany jeden lub kilku oferentów. Każdy z tematów odnosi się do zestawu funkcjonalności obsługiwanych przez GE, które mają zostać włączone do platformy FI-WARE. Wnioski powinny zawierać definicję otwartych i bezpłatnych specyfikacji oraz opracowanie referencyjnej implementacji nowych GE na platformie FI-WARE, które obejmą te funkcjonalności.

  W pierwszym zaproszeniu przewidziano następujące tematy:
  - środki programowo-sprzętowe na rzecz wydajnego i wysokiej jakości/bezpiecznego wywoływania usług i wymiany wiadomości;
  - modele biznesowe oraz definicja i symulacja elementów biznesowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: EGCS (Experimental/Enhanced GNU Compiler System) – fork projektu GCC powstały w roku 1997. Projekt EGCS był odpowiedzią części twórców GCC na wolne tempo rozwoju tego projektu i utrudnienia związane z przyjmowaniem nowego kodu do jego oficjalnej wersji, stał się więc miejscem na początkowo eksperymentalne ulepszenia i modyfikacje tegoż kompilatora. W skład EGCS weszły inne forki takie jak Pentium-optimised GCC oraz wersje GCC dla nowych architektur komputerów i nowych języków programowania (między innymi Fortran) i zostały złączone w jednym miejscu.

  Richard Chartres (ur. 11 lipca 1947 w Ware) – brytyjski duchowny anglikański, historyk i teolog, od 1995 biskup londyński w Kościele Anglii. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Krążowniki śmigłowcowe typu Moskwa (projektu 1123, Kondor) – seria radzieckich okrętów klasy krążownik śmigłowcowy, przenoszących śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych. Projekt 1123 składał się z dwóch jednostek: "Moskwa" i "Leningrad". Trzeci okręt "Kijew", rozpoczęty według zmodyfikowanego projektu 1123M, został niedługo po położeniu stępki zarzucony na rzecz nowego projektu 1143. Terra sigillata (łac. glina stemplowana) - typ naczyń rzymskich, wytwarzanych na terenie Italii od I w. p.n.e. (ceramika aretyńska - ang. Arretine Ware), a jeszcze w tym samym wieku także na terenie prowincji, zwłaszcza w Galii i nad Renem, charakteryzujący się czerwonym kolorem i glazurowanych, zwanych także niekiedy ceramiką samijską (ang. Samian Ware). Naczynia często zdobione były reliefami, chociaż występują także formy gładkie. Powszechnie występowały na obszarze Cesarstwa rzymskiego, a ponieważ można zidentyfikować miejsce wytwarzania i dokładną chronologię, są one dziś pomocne przy datowaniu innych znalezisk archeologicznych z tego okresu.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Nightingale – wolny odtwarzacz muzyczny i przeglądarka internetowa oparta na kodzie źródłowym programu Songbird. Silnik Nightingale jest oparty na XULRunnerze z bibliotekami m.in. takimi jak GStreamer oraz libtag. Odkąd oficjalne wsparcie dla systemu Linux zostało zakończone przez projekt Songbird w kwietniu 2010 r. część społeczności projektu Songbird, korzystająca z systemu Linux oddzieliła się od projektu Songbird tworząc projekt Nightingale. W przeciwieństwie do programu Songbird w którym do skiny i części funkcjonalności prawa autorskie są zastrzeżone, Nightingale jest dostępny w całości na wolnych licencjach – GPLv2, MPL i BSD.

  I Wanna Be Where You Are – singel Michaela Jacksona z albumu Got to Be There. Utwór został napisany przez Leona Ware i Artura "T-Boy" Rossa. Dotarł do drugiego miejsca na US R&B Singles Chart w 1972 roku. Sposób użycia:
  {{subst:Wikipedia:WikiProjekt Telefony komórkowe/Zaproszenie|~~~~}}
  wklejamy na stronę dyskusji użytkownika
  co wyjdzie:

  Co ty na to, tato? – oryginalna nazwa "Parental Control", amerykański program rozrywkowy o zdesperowanych rodzicach szukających nowych partnerów życiowych dla swoich pociech. Ponieważ dotychczasowi partnerzy ich dzieci nie do końca im odpowiadają i jedynym sposobem na pozbycie się tej drugiej osoby jest podsunięcie synowi/córce ciekawych nowych osób, które być może zdołają zainteresować ich dzieci na tyle, że te zdecydują się porzucić dla nich swojego dotychczasowego partnera/partnerkę. Wyboru nowej miłości dokonują zarówno ojcowie, jak i matki. Potem oni i dotychczasowa dziewczyna/chłopak ich pociechy podglądają i komentują poszczególne randki ich synów lub córek z potencjalnymi kandydatkami i kandydatami na przyszłych partnerów, nie szczędząc kąśliwych komentarzy na temat kandydatów. Pod koniec programu dzieci wybierają, z kim mają zostać: z dotychczasowym partnerem czy z nowo poznaną osobą. Allegro − otwarta i wieloplatformowa biblioteka do tworzenia gier 2D oraz 3D. Projekt został założony w 1996 przez Shawna Hargreavesa, który po pewnym czasie udostępnił źródła biblioteki wszystkim zainteresowanym. Początkowo biblioteka była rozpowszechniana na licencji gift-ware, jednak od wersji 5.0 jest udostępniana na licencji zlib.

  Dodano: 08.02.2012. 16:17  


  Najnowsze