• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków o granty integracyjne Marie Curie na rzecz szkolenia i rozwoju kariery naukowców

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o granty integracyjne Marie Curie na rzecz szkolenia i rozwoju kariery naukowców ramach programu prac "Ludzie" 2011 Siódmego Programu Ramowego.

  Dodano: 21.10.2010. 15:49  Czytaj więcej

  Badania potwierdzają - otwarty dostęp zachęca do cytowania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Siła publikacji w trybie otwartego dostępu (OA), mająca zwiększyć oddziaływanie wyników badań naukowych, została uwypuklona w ramach nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z Kanady i USA, których wyniki opublikowano w czasopiśmie PLoS ONE. Naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycia zachęcą więcej uczelni wyższych, instytucji badawczych i fundatorów badań naukowych do przyjęcia systemów autoarchiwizacyjnych z otwartym dostępem, w ramach których wszystkie badania naukowe opublikowane pod ich auspicjami będą udostępniane bez ograniczeń innym naukowcom.

  Dodano: 20.10.2010. 17:37  Czytaj więcej

  Podkreślenie roli innowacji w rozwiązywaniu problemów przyszłości

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Innowacja ma zasadniczą rolę do odegrania w rozwiązaniu problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, jakie stają przed Europą - według niedawnego 2. Europejskiego Szczytu Innowacji, który odbył się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Belgia. Niemniej przenoszenie pomysłów na rynek to droga często blokowana przez wąskie gardła administracyjne i biurokrację. Ofiarą pada europejska konkurencyjność i badania naukowe w światowej gospodarce.

  Dodano: 19.10.2010. 15:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działania Noc Naukowców

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących działania "Noc Naukowców" w ramach programu prac 2011 "Ludzie" Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

  Dodano: 18.10.2010. 16:17  Czytaj więcej

  Prezydent odznaczył prof. Stuligrosza Orderem Orła Białego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Order Orła Białego otrzymał w Poznaniu prof. Stefan Stuligrosz. Twórca i dyrygent "Poznańskich Słowików" został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 10 paździrnika, podczas benefisu z okazji swych 90. urodzin.

  Dodano: 12.10.2010. 00:05  Czytaj więcej

  Eurobarometr wskazuje, ze 57 procent Europejczykow opowiada sie za innowacjami

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  "Innowacje stanowią podstawę strategii osiągania celu uzgodnionego przez Radę Europejską [...], zakładającego, że przed końcem dekady Unia stanie się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy" - tym stwierdzeniem rozpoczyna się raport Eurobarometru dotyczący "stanu przygotowania mieszkańców na innowacje" w Europie. Jednakże okazuje się, że nie wszyscy obywatele Europy przykładają do innowacji takie samo znaczenie: tylko 57 procent osób twierdzi, że innowacyjne produkty lub usługi są dla nich atrakcyjne.

  Dodano: 08.10.2010. 17:26  Czytaj więcej

  Co mają ze sobą wspólnego książęta, aplikacje i roboty opiekuńcze?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Odpowiedź: TIK 2010, "Postęp cyfrowy" - wystawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych Komisji Europejskiej. To odbywające się co dwa lata wydarzenie potwierdziło swoją rolę wiodącego, europejskiego forum badań i innowacji w dziedzinie TIK. W dniach 27-29 września ponad 5.000 naukowców, wiodących przedsiębiorców, ustawodawców, a nawet książę, skosztowało w Brukseli owoców 25 lat badań TIK finansowanych ze środków unijnych.

  Dodano: 06.10.2010. 17:37  Czytaj więcej

  Komisja Europejska publikuje raport Innowacja: tworzenie wiedzy i miejsc pracy - informacje o europejskich badaniach naukowych w dziedzinie nauk społ

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała raport "Innowacja: tworzenie wiedzy i miejsc pracy - informacje o europejskich badaniach naukowych w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych".

  Dodano: 04.10.2010. 16:37  Czytaj więcej

  Miasta przyszłości

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  To w miastach ludzkość osiąga sukcesy i ponosi porażki. Docenienie potrzeby zrównoważonego rozwoju miast w aspekcie gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz podejmowanie związanych z tym działań umożliwia mieszkańcom pełne wykorzystanie ich potencjału. Powszechne występowanie zjawiska wykluczenia społecznego, dewastacja środowiska naturalnego oraz brak infrastruktury wywierają nieodwracalny negatywny wpływ na jakość życia. Prognozuje się, że w roku 2030 światowa populacja wyniesie 8 mld ludzi, z czego około 5 mld będą stanowić mieszkańcy miast. W związku z tym należy się skoncentrować na procesie urbanizacji.

  Dodano: 17.09.2010. 17:17  Czytaj więcej

  Program COST a zrównoważone produkty i usługi leśne

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Współpraca naukowa i techniczna stanowi istotną część europejskiego planu działań. Przejawia się to w szczególności w postaci programu COST, który stanowi zarys międzyrządowych działań mających na celu wsparcie wymiany doświadczeń w zakresie europejskich inwestycji badawczych oraz wzmocnienie pozycji Europejskiego Obszaru Badawczego (European Research Area, ERA) na rynku światowym.

  Dodano: 16.09.2010. 17:17  Czytaj więcej

  Kampania wrześniowa 1939 r.

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Kampania 1939 r., potocznie i nieściśle zwana wrześniową, należy do wydarzeń, które wywarły największy wpływ nie tylko na naszą historię, ale i na dzieje powszechne.

  Dodano: 06.09.2010. 12:53  Czytaj więcej

  Mariaż kultury i promocji zdrowia w Katowicach

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia wraz z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach zadbają w nowym sezonie artystycznym o zdrowie widzów. Dzięki podjętej współpracy, po wybranych spektaklach, goście teatru będą mogli uczestniczyć w krótkich, 20-minutowych wykładach omawiających najważniejsze kwestie związane z profilaktyką. Każdy z widzów otrzyma Kartę Zdrowia Pacjenta i dowie się m.in. jak z jej pomocą chronić i kontrolować swoje zdrowie.

  Dodano: 03.09.2010. 22:50  Czytaj więcej

  Ponad 3 tys. osób na wystawie MHP o Bitwie Warszawskiej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ponad 3 tys. zwiedzających w ciągu 2 tygodni obejrzało wystawę "OSIEMNASTA... bitwa, która zmieniła losy świata" przygotowaną przez Muzeum Historii Polski z okazji 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej i dostępną od 15 sierpnia w pawilonie przed Pałacem Kultury.

  Dodano: 02.09.2010. 07:33  Czytaj więcej

  Sprawy Nauki/ Dr Okołowski o Lemie jako twórcy systemu filozoficznego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Stanisław Lem był w filozofii samoukiem, ale wbrew własnym słowom - "Urodziłem się, żeby filozofować w czasie, kiedy w królestwie filozofii nie było już możliwe tworzenie całościowych systemów" - zbudował system - jak kiedyś Platon czy Kant - deklaruje w rozmowie ze "Sprawami Nauki" dr Paweł Okołowski z Instytutu Filozofii UW.

  Dodano: 02.09.2010. 00:41  Czytaj więcej

  Szef Centralnego Archiwum Wojskowego: Polacy byli przygotowani do obrony

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  To nieprawda, że we wrześniu 1939 r. nieprzygotowani do obrony Polacy cofali się przed Niemcami nie krzyżując im planów inwazji. Mało znanym faktem, a ważnym z punktu widzenia obronnego, było wysadzenie mostu w Tczewie, który łączył obszar Wolnego Miasta Gdańska z Polską - uważa dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego dr Czesław Andrzej Żak.

  Dodano: 02.09.2010. 00:11  Czytaj więcej

  Droga do Solidarności na stronie Archiwum Państwowego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ponad 220 fotografii, plakatów, ulotek i dokumentów z lat 1945-89, ukazujących wydarzenia z powojennej historii Polski zwieńczone powstaniem Solidarności i wyborami 4 czerwca1989 r., znalazło się na stronie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

  Dodano: 01.09.2010. 13:48  Czytaj więcej

  Pierwszy polski niepublikowany dokument II wojny światowej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Niepublikowany dotąd meldunek sytuacyjny z 1 września 1939 r. z godz. 4.49 informuje o niemieckich bombowcach lecących w kierunku Wielunia. Ten pierwszy polski dokument II wojny światowej udostępniło PAP Centralne Archiwum Wojskowe. "Nad nami w tej chwili widzę samoloty bombowce lecą straszną szybkością straż graniczna melduje, że Niemcy atakują na dwie strony samolotami Rudniki Radoszczów" - napisał 1 września 1939 r. o godz. 4.49. kapral Wilkosz, operator stacji juzowej (rodzaj ówczesnego dalekopisu - PAP) Muchawiec w okolicach Wielunia.

  Dodano: 01.09.2010. 01:05  Czytaj więcej

  Uczczą pamięć pilota, bohatera Kampanii Wrześniowej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Syn Władysława Gnysia, Stefan oraz siostrzeniec Waldemar Serocki będą specjalnymi gośćmi uroczystości ku jego czci, która odbędzie się 1 września w podolkuskiej Żuradzie. Gnyś, jako pierwszy polski pilot podczas II wojny światowej zestrzelił samolot niemiecki. Stało się to nad Żuradą.

  Dodano: 30.08.2010. 20:20  Czytaj więcej

  Porozumienie Jastrzębskie: wolne soboty i indeksacja zarobków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zawarte 3 września 1980 roku Porozumienie Jastrzębskie było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, porozumieniem podpisanym latem tamtego roku pomiędzy władzą a strajkującymi robotnikami.

  Dodano: 30.08.2010. 15:11  Czytaj więcej

  Strajki i Porozumienia Szczecińskie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W sobotę 30 sierpnia 1980 r. w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego władze komunistyczne podpisały porozumienie z przedstawicielami strajkujących załóg regionu, co zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim.

  Dodano: 30.08.2010. 15:05  Czytaj więcej