• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg na badanie wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na badanie wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego.

  Dodano: 11.08.2010. 16:12  Czytaj więcej

  Przetarg na ocenę dobrowolnych systemów wykorzystywanych do określania zrównoważonego charakteru biopaliw w ramach dyrektywy 2009/28/WE

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na ocenę dobrowolnych systemów wykorzystywanych do określenia zrównoważonego charakteru biopaliw w ramach dyrektywy 2009/28/WE.

  Dodano: 10.08.2010. 17:12  Czytaj więcej

  Komitet ustala kryteria wyboru rady zarzadzajacej ERC

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komitet Identyfikacyjny Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) ustanowił podstawowe kryteria wyboru przyszłych członków rady zarządzającej tej instytucji. Wytyczne opublikowano w okresowym sprawozdaniu komitetu, udostępnionym na nowej stronie internetowej Komisji - Podstawowe Badania Europejskie.

  Dodano: 06.08.2010. 22:12  Czytaj więcej

  Mieszana rzeczywistość miejska dla poprawy miast

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy, których prace są dofinansowywane ze środków unijnych, wynieśli naukę z laboratorium na ulicę, aby pobudzić do większego zaangażowania w życie miejskie. Partnerzy projektu IPCITY (Zintegrowany projekt na temat interakcji i obecności w środowiskach miejskich) zestawili szereg technologii w rzeczywistej scenerii, aby umożliwić ludziom odkrywanie nowych aspektów ich miasta i wyrażenie opinii na temat kierunków jego przyszłego rozwoju. Projekt IPCITY został dofinansowany na kwotę 5,27 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Dodano: 06.08.2010. 20:12  Czytaj więcej

  Alarm dla obrony w postępowaniach karnych w Europie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W ramach szeroko zakrojonych badań unijnych dotyczących istniejących praktyk obrony w postępowaniach karnych odkryto znaczące naruszenia praw w dziewięciu jurysdykcjach europejskich. Trzyletni projekt "Skuteczna obrona praw w UE i dostęp do wymiaru sprawiedliwości - badanie i promowanie najlepszych praktyk" został dofinansowany z Programu Sądownictwa Karnego w 2007 r. Wyniki analizy i wyciągnięte z niej wnioski zostały zebrane w formie publikacji pt. "Skuteczna obrona w postępowaniach karnych w Europie".

  Dodano: 05.08.2010. 19:12  Czytaj więcej

  Ilustrowany Kuryer Wojenny o wojnie polsko-bolszewickiej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Na stronie internetowej Muzeum Historii Polski www.1920.muzhp.pl można śledzić codziennie informacje prasowe, jakie ukazywały się w polskich gazetach latem 1920 roku, w czasie konfliktu polsko-bolszewickiego. Przytacza je stylizowany na ówczesną gazetę "Ilustrowany Kuryer Wojenny".

  Dodano: 02.08.2010. 05:18  Czytaj więcej

  Niewprowadzenie strategii lizbonskiej moze drogo kosztowac Unie Europejska - wykazuje badanie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Najnowsze badanie dotyczące "Kosztów ekonomicznych niewprowadzenia strategii lizbońskiej" ("The economic costs of non-Lisbon") wykazało, że brak realizacji reform przewidzianych w nowej wersji agendy lizbońskiej oznaczałby utratę co najmniej ośmiu procent wzrostu PKB w UE w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

  Dodano: 27.07.2010. 20:12  Czytaj więcej

  Unijna technologia pomaga ratownikom nieść pomoc

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Tragiczne sytuacje kryzysowe, takie jak niedawne trzęsienia ziemi w Chile i na Haiti, pokazują, jak kluczowe znaczenie ma koordynacja pomocy humanitarnej dla ratowania życia. Dofinansowany ze środków unijnych projekt WORKPAD (Adaptacyjna infrastruktura oprogramowania typu "peer-to-peer" do wspierania współpracy operatorów w sytuacjach kryzysowych oraz katastrofach) sprostał wyzwaniu udoskonalenia pomocy humanitarnej poprzez opracowanie innowacyjnego oprogramowania, modeli i usług poprawiających współpracę między ratownikami. Drużyny ratownicze mogą komunikować się w terenie za pomocą podręcznych urządzeń, zwiększając skuteczność złożonych operacji humanitarnych. Projekt WORKPAD został dofinansowany na kwotę 1,85 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Dodano: 26.07.2010. 21:12  Czytaj więcej

  Chcesz malować jak da Vinci? Zobacz, jak to zrobić

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli sekretne techniki wykorzystane przez Leonarda da Vinci do stworzenia siedmiu z jego arcydzieł, w tym znanego obrazu Mona Lisa. Ich badania to pierwszy przykład zastosowania chemicznej analizy ilościowej do badania obrazów, aby ujawnić sposób, w jaki da Vinci skomponował i ułożył warstwami każde ze swoich dzieł. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition.

  Dodano: 20.07.2010. 22:12  Czytaj więcej

  Zostań reżyserem TV

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Czy nie irytuje was czasami sposób pokazywania w telewizji wydarzeń sportowych albo koncertu na żywo? Czy nie chcielibyście mieć możliwości samodzielnego wybrania kąta patrzenia kamery albo zrobienia zbliżenia na dowolnego gracza? Sieć europejskich naukowców pracuje nad tym, aby to marzenie z gatunku SF stało się rzeczywistością - czy to na panoramicznym LCD (monitorze ciekłokrystalicznym) z zestawem kina domowego, czy też na telefonie komórkowym. Projekt FASCINATE (Interaktywne oglądanie oparte na skryptach i niezależne od formatu) otrzymał kwotę 9,35 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE na stworzenie zaawansowanego technologicznie systemu przyszłych, interaktywnych usług TV (telewizyjnych) z zanurzeniem.

  Dodano: 20.07.2010. 21:12  Czytaj więcej

  Przetarg na testowanie ram odniesienia dla zrównoważonych miast

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na testowanie ram odniesienia dla zrównoważonych miast.

  Dodano: 20.07.2010. 19:12  Czytaj więcej

  Przetarg na badanie generowania korzyści środowiskowych dzięki wejściowym programom rolno-środowiskowym w UE

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na badanie generowania korzyści środowiskowych dzięki wejściowym programom rolno-środowiskowym w UE.

  Dodano: 19.07.2010. 17:12  Czytaj więcej

  W Panoramie Racławickiej działa już system audiodeskrypcji

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Audiodeskrypcję - system, dzięki któremu osoby niewidome i niedowidzące mogą zapoznać się z treścią dzieła sztuki - uruchomiono we wrocławskiej Panoramie Racławickiej.

  Dodano: 16.07.2010. 02:18  Czytaj więcej

  Językoznawcy opracują pierwszy korpus Polskiego Języka Migowego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego opracują pierwszy korpus Polskiego Języka Migowego (PJM). To pionierskie przedsięwzięcie, bo na świecie jest zaledwie kilka korpusów języków migowych - np. w Australii, Wielkiej Brytanii i Holandii - powiedział PAP dr Paweł Rutkowski, który kieruje pracami językoznawców.

  Dodano: 13.07.2010. 04:17  Czytaj więcej

  Rada Języka Polskiego zaniepokojona językiem w biznesie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Rada Języka Polskiego zainteresowała się językiem środowiska biznesowego. Zdaniem językoznawców, wyniki nie są budujące: zazwyczaj w firmach nie dba się o poprawność językową. Językoznawcy ubolewają też, że pracodawcy przywiązują niewielką wagę do podnoszenia umiejętności językowych swoich podwładnych.

  Dodano: 12.07.2010. 03:18  Czytaj więcej

  Na co patrzysz?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W czasie pokonywania zakrętu kierowcy patrzą na konkretne punkty na drodze, aby odpowiednio skręcić kierownicę. Grupa niemieckich naukowców przeanalizowała ruchy oczu badanych kierowców, wychwytując szczegóły instynktownych strategii na różnych typach zakrętów. Badania te mogą przyczynić się do opracowania systemu ostrzegania, aby zwiększyć bezpieczeństwo jazdy na krętych drogach. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Vision przez członków dofinansowanego ze środków unijnych projektu badawczego DRIVSCO (Uczenie się naśladowania cyklów działań percepcyjnych w kontekście nauki jazdy). Projekt DRIVSCO otrzymał 2,37 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Dodano: 09.07.2010. 22:12  Czytaj więcej

  Europejscy naukowcy rozprawiają się z podróbkami

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Od 2001 r. unijne służby celne przejmują coraz więcej podrobionych towarów, których liczba w roku 2008 osiągnęła 178 milionów. Samo egzekwowanie przepisów celnych nie wystarczy by pohamować ten globalny trend, zatem naukowcy z unijnych instytutów i przedsiębiorstw połączyli swe siły, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu. Opracowali narzędzia, które powinny umożliwić konsumentom, dystrybutorom, władzom i sprzedawcom rozróżnianie między autentycznymi towarami a nielegalnymi imitacjami. Projekt STOP (Stop podrabianiu produktów) otrzymał 2,78 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Dodano: 07.07.2010. 19:12  Czytaj więcej

  Zmarl pionier francuskiej i europejskiej nauki

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Hubert Curien, pierwszy szef Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i 'ojciec' programu rakiet Ariane zmarł 6 lutego w wieku 80 lat.

  Dodano: 06.07.2010. 23:12  Czytaj więcej

  Program Ramowy 'ma swoj istotny wklad', twierdzi grupa ekspertow

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Badawczy Program Ramowy UE odgrywa istotną rolę w rozwoju podstaw europejskiej wiedzy i w przyszłości powinien otrzymać znacznie zwiększone dofinansowanie. Do takich wniosków doszła grupa ekspertów w swoim raporcie na temat realizacji programu w latach 1999-2003.

  Dodano: 06.07.2010. 22:12  Czytaj więcej

  Wraz z nową dekadą nastaje nowe WCB

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Do roku 2020 Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej rozszerzy swoje spektrum zainteresowań na politykę poprzez zapewnienie większego wyboru opcji kluczowym klientom. Jako że UE dysponuje własnym zapleczem naukowym w postaci siedmiu instytutów zlokalizowanych w pięciu krajach, strategia na nadchodzącą dekadę ma jeszcze bardziej zacieśnić relacje strategiczne i naukowe zarówno w ramach Komisji Europejskiej, jak i wśród innych klientów. Nowy plan został niedawno zaprezentowany przez Dyrektora Generalnego WCB, Rolanda Schenkela przy okazji odbywającego się we Włoszech Otwartego Forum Nauki Europejskiej (ESOF).

  Dodano: 06.07.2010. 21:12  Czytaj więcej