• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemcy i Rosja usprawniaja wspolprace badawcza

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ministrowie nauki, rosyjski i niemiecki, zadecydowali 7 lutego o usprawnieniu współpracy pomiędzy ich państwami i o strategicznym współdziałaniu w dziedzinie nauki.

  Dodano: 02.07.2010. 23:12  Czytaj więcej

  Badania Komisji uwypuklają brak równouprawnienia płci w edukacji

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Większość krajów europejskich dysponuje polityką zwalczania nierówności płci w edukacji, niemniej opublikowane wyniki badań Komisji Europejskiej pokazują, że w UE nadal utrzymują się różnice płciowe pod względem kierunków studiów wybieranych przez kobiety i mężczyzn oraz wyników uzyskiwanych przez studentów w czasie nauki. Badania oparły się na pracach przeprowadzonych przez sieć Eurydice (Informacje na temat systemów i strategii edukacyjnych w Europie), w ramach której zebrano i przeanalizowano dane na temat systemów edukacyjnych w 29 krajach, a mianowicie we wszystkich 27 unijnych państwach członkowskich poza Bułgarią oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii.

  Dodano: 01.07.2010. 19:12  Czytaj więcej

  Naukowcy wiążą wybór diety z obniżeniem emisji gazów cieplarnianych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ilość emitowanych przez rolnictwo gazów cieplarnianych niezawierających dwutlenku węgla (CO2) można by zredukować o 84% do roku 2055, gdyby obniżono spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz udoskonalono praktyki rolne - jak donoszą naukowcy z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK). Wyniki ich badań z wykorzystaniem modelowania opublikowane zostały w czasopiśmie Global Environmental Change.

  Dodano: 30.06.2010. 22:12  Czytaj więcej

  Delegaci ustalaja wspolna podstawe dla etyki w badaniach naukowych na szczeblu europejskim

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jak europejski Komisarz ds. Nauki i Badań Janez Potocnik chętnie przyznaje, uregulowania kwestii etycznych w badaniach pozostają w gestii państw członkowskich, odzwierciedlając tym pluralizm etyczny Unii.

  Dodano: 29.06.2010. 13:15  Czytaj więcej

  Najszczęśliwsi naukowcy pracują w Danii, wg pierwszego sondażu karier czasopisma Nature

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy w Danii - w porównaniu do swoich kolegów z 15 innych krajów - są najbardziej zadowoleni ze swojej pracy według pierwszego sondażu dotyczącego wynagrodzenia i kariery zawodowej, przeprowadzonego przez czasopismo Nature. Ten wniosek opiera się na odpowiedziach ponad 10.500 naukowców z krajów na całym świecie, którzy wzięli udział w sondażu.

  Dodano: 25.06.2010. 20:12  Czytaj więcej

  Przetarg na badanie nowych technologii do zastosowania w banknotach euro

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił przetarg na badanie rynkowe dotyczące nowych technologii do zastosowania w banknotach euro.

  Dodano: 24.06.2010. 16:12  Czytaj więcej

  Intensyfikacja badań naukowych i ograniczenie biurokracji na celowniku Komisji

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Aby ograniczyć biurokrację i skupić się na wynikach badań naukowych, Komisja Europejska przyjęła niedawno dwie ważne inicjatywy, które wprowadzą zmiany w regulacjach finansowych procedur związanych z unijnymi programami ramowymi badań naukowych. Obok ułatwienia naukowcom dostępu do funduszy unijnych, nowe zasady zwiększą również możliwości łączenia środków ze źródeł publicznych i prywatnych, zapewniając większą skuteczność inwestycji. W ostatecznym rozrachunku zmiany pomogą w uruchomieniu nowych programów unijnych.

  Dodano: 23.06.2010. 17:12  Czytaj więcej

  W Europie nauka wyprzedza sport!

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Według nowego sondażu Eurobarometru niemal 80% Europejczyków interesuje się nowymi osiągnięciami naukowymi i technologicznymi. Dla porównania tylko 65% twierdzi, że interesuje się wiadomościami sportowymi.

  Dodano: 23.06.2010. 16:15  Czytaj więcej

  Dr Domaradzka o największych problemach mam-naukowców

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jak wygląda życie kobiety naukowca po urodzeniu dziecka? Co pracująca naukowo młoda matka postrzega jako stratę i ograniczenie w karierze naukowej, a w czym widzi szanse na dalszy rozwój? Odpowiedzi na te pytania starała się udzielić dr Anna Domaradzka z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, podczas konferencji "Płeć w nauce - przeszkoda czy atut? Kariery naukowe a życie prywatne".

  Dodano: 23.06.2010. 02:18  Czytaj więcej

  UE zwiększa swój wkład w program naukowy COST

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Unia Europejska zwiększy o 40 mln EUR swój wkład w międzynarodowy program Współpraca w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Wiadomość ogłosił 15 czerwca hiszpański Sekretarz Stanu ds. Badań Naukowych, Felipe Pétriz, na konferencji ministerialnej COST w Palma de Mallorca (Hiszpania), zorganizowanej przez hiszpańską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

  Dodano: 18.06.2010. 21:12  Czytaj więcej

  Prof. Środa o dyskryminacji kobiet w nauce

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W przestrzeni publicznej kobiety przedstawione są zazwyczaj w bardzo tradycyjnych rolach. Dlatego nastolatka na pomysł, by w dorosłym życiu być naukowcem, może wpaść właściwie tylko jeśli jej rodzice byli naukowcami - przekonywała prof. Magdalena Środa podczas konferencji "Płeć w nauce - przeszkoda czy atut? Kariery naukowe a życie prywatne".

  Dodano: 16.06.2010. 05:19  Czytaj więcej

  Unijne starania o bezpieczeństwo żywności zaczynają się od badań naukowych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowa Rada Doradcza nowej, unijnej Wspólnej Inicjatywy Programowania (WIP) w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności i zmian klimatu odbyła swoje pierwsze posiedzenie dnia 10 czerwca w Paryżu, Francja, podczas którego uruchomiła wspólny projekt badawczy poświęcony bezpieczeństwu i zrównoważeniu łańcucha dostaw w Europie. Komisja Europejska, która odegrała zasadniczą rolę w zainicjowaniu WIP, zobowiązała się do przeznaczenia około 2 mln EUR na realizację tego celu.

  Dodano: 14.06.2010. 22:12  Czytaj więcej

  Daje do myślenia, daje zdrowie, odbudowuje... oto żywność funkcjonalna

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Rady dotyczące zdrowego żywienia, nowe mody dietetyczne, pokazy kulinarne, zaburzenia układu pokarmowego i choroby... apetyt na wiadomości związane z żywnością wydaje się być nienasycony. Obecnie dostępna jest nowa publikacja Komisji Europejskiej, która ma pomóc społeczeństwu lepiej zrozumieć, czym jest "żywność funkcjonalna" oraz dowiedzieć się więcej na temat unijnych inicjatyw naukowych w tej dziedzinie.

  Dodano: 14.06.2010. 17:12  Czytaj więcej

  Sądy są dla ludzi - UJ informuje i edukuje

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ułatwieniu obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości mają służyć broszury opracowane przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bezpłatna publikacja pt. "Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze" trafiła już do instytucji wymiaru sprawiedliwości w całym kraju.

  Dodano: 14.06.2010. 07:18  Czytaj więcej

  Kryminale wskazówki na opuszkach palców

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ślady palców pozostawione na miejscu przestępstwa mogą obecnie dostarczyć śledczym danych na temat leków zażywanych przez podejrzanego, jego diety, a nawet trybu życia. Dzięki nowej technice opracowanej przez naukowców z Uniwersytetu Hallam w Sheffield, Wlk. Brytania, łapanie przestępcy stało się znacznie prostsze.

  Dodano: 11.06.2010. 19:12  Czytaj więcej

  Jak zainteresować młodych ludzi nauką?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nie jest tajemnicą, że młodzi ludzie lubują się w gadżetach i technologii, zatem dlaczego coraz mniej młodych kobiet i mężczyzn wybiera przedmioty naukowe i wyraża zainteresowanie karierą naukową? Projekt YOSCIWEB (Młodzi ludzie i wizerunek nauki w Internecie) ma na celu poznanie, co sprawia, że nauka wydaje się pociągająca młodym ludziom oraz jakich narzędzi internetowych można użyć, aby ją uatrakcyjnić. Dofinansowanie projektu w kwocie 489.122 EUR pochodzi z tematu "Nauka w społeczeństwie" (SIS) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 02.06.2010. 19:12  Czytaj więcej

  Ponad 400 tysięcy publikacji w polskich bibliotekach cyfrowych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Łączna liczba publikacji w polskich bibliotekach cyfrowych przyłączonych do Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) przekroczyła 400 tysięcy. Czterystutysięczna publikacja to "Mosty-Nasze Słowo: pismo Żydowskiej Partii Robotniczej (Poalej-Sjon Haszomer Hacair). R. 4 (1949) nr 44 (447)" udostępniana przez e-bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dodano: 31.05.2010. 16:18  Czytaj więcej

  Projekt EDEN czyni ogromne postępy w badaniach nad chorobami wektorowymi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Mimo wytężonych wysiłków podjętych w celu wyeliminowania chorób przenoszonych przez zwierzęta nadal pozostaje bez odpowiedzi wiele pytań dotyczących sposobu rozprzestrzeniania się tych chorób. Do akcji wkracza więc projekt EDEN (Pojawiające się choroby w zmieniającym się środowisku europejskim), który otrzymał ponad 11 mln EUR na skatalogowanie, poznanie, stworzenie modelu i zmapowanie czynników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się tych chorób. Koordynatorem projektu EDEN jest Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) we Francji, a dofinansowanie pochodzi z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Dodano: 28.05.2010. 19:12  Czytaj więcej

  Szacowanie strat po powodzi z użyciem map satelitarnych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W celu oszacowania skali zniszczeń powstałych w wyniku powodzi Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa PSP i RCB analizuje m.in. mapy satelitarne, udostępnione przez europejski program globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa GMES.

  Dodano: 26.05.2010. 06:18  Czytaj więcej

  Nowoczesna mikrosonda elektronowa pomoże warszawskim naukowcom

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Mikrosonda elektronowa, mogąca wykryć śladowe ilości pierwiastków w minerałach i innych substancjach nieorganicznych, 24 maja rozpoczęła pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. To najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Europie. Jak poinformował PAP rzecznik instytutu Mirosław Rutkowski, nowa mikrosonda, badając kilkumilimetrowe drobiny np. gleby lub skał, jest w stanie wykryć dowolny pierwiastek, nawet jeśli występuje on w stężeniu kilku cząsteczek na milion. W ten sposób wykrywa się np. zanieczyszczenia w glebie lub bada wiek skał.

  Dodano: 24.05.2010. 07:19  Czytaj więcej