• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarł prof. Jan Tarasin

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Jan Tarasin - polski malarz, grafik, rysownik, fotograf, eseista, członek Drugiej Grupy Krakowskiej, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - zmarł 8 sierpnia, na miesiąc przed 83. urodzinami. "Jan Tarasin należy do klasyków współczesnego malarstwa polskiego. Jest uważany za przedstawiciela nurtu zmierzającego do abstrakcji, ale w swej twórczości nigdy ostatecznie nie zerwał więzi ze sztuką przedstawiającą" - tak o twórczość zmarłego malarza pisała krytyk sztuki Ewa Gorządek.

  Dodano: 13.08.2009. 19:57  Czytaj więcej

  Zmarł prof. Jan Steffen

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Prof. Jan Steffen, wybitny specjalista w dziedzinie genetyki, immunologii i onkologii doświadczalnej zmarł 10 sierpnia. "Społeczność naukowa oraz Polska Akademia Nauk poniosły niepowetowaną stratę" - informuje PAN na swojej stronie internetowej.

  Dodano: 13.08.2009. 19:54  Czytaj więcej

  Zmarł Borys Malkin - badacz ludów Ameryki Południowej

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  12 sierpnia w wieku 92 lat zmarł w Warszawie Borys Malkin " antropolog, podróżnik, pasjonat kultur indiańskich. W latach 1957-1994 prowadził badania terenowe wśród tubylczych ludów Ameryki Południowej. Przebadał ponad 40 grup tubylczych zamieszkujących tereny m. in. Brazylii, Kolumbii, Surinamu, Ekwadoru, Peru, Boliwii i Panamy. Do wielu plemion powracał wielokrotnie, co pozwoliło mu na dogłębne ich rozpoznanie i prześledzenie zmian kulturowych, jakim podlegały na przestrzeni lat. Ich życie codzienne i obyczaje dokumentował na fotografiach i taśmie filmowej.

  Dodano: 13.08.2009. 19:49  Czytaj więcej

  Nowy projekt unijny łączy najlepszych ekspertów w dziedzinie naukowego opracowywania preparatów

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nowy projekt finansowany z funduszy UE ma na celu połączyć w jedną sieć najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie naukowego opracowywania preparatów. Nazwany INFORM (Integrowanie nanoskali i preparatów), trzyletni projekt otrzymał 1,7 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 06.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Wakacyjny konkurs na najlepsze publikacje poświęcone edukacji

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Ruszył "Wakacyjny konkurs na najciekawsze publikacje" skierowany do internautów chcących i potrafiących pisać ciekawie o edukacji. Konkurs jest organizowany przez portal "Edukacja i Dialog". Proponowane kategorie tematyczne to: nowoczesna edukacja/pokolenie Y; pedagogika/dydaktyka; konspekty lekcji; awans zawodowy; projekty edukacyjne/scenariusze imprez; pedagogika specjalna; przemówienia, recenzje, case study, testy i konkursy; akty prawne z komentarzami; raporty i badania; twórczość własna. Konkurs trwa od 1 lipca do 30 września br.. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

  Dodano: 04.08.2009. 10:36  Czytaj więcej

  Raport z przeglądu ERBN podkreśla sukcesy, ale ostrzega też o potrzebie zmian

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) "odniosła nadspodziewany sukces" - czytamy w nowo opublikowanym raporcie z przeglądu struktur i mechanizmów ERBN po pierwszych dwóch latach działalności. Niemniej autorzy zaznaczają swoje poważne obawy co do długofalowego utrzymania sukcesu tej instytucji i apelują do Komisji, aby dołożyła wszelkich starań, by przystosować regulaminy i procedury ERBN do jej misji, którą jest wspieranie konkurencyjnych, pionierskich badań w Europie.

  Dodano: 27.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Unijny projekt szkolny przekracza granice

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Propagowanie wśród młodych Europejczyków wiedzy na temat różnorodności europejskich kultur i języków oraz zrozumienia ich zajmuje ważne miejsce w programie UE. Mowa tutaj o projekcie "Mosty na Insula Europea", którego celem jest wyposażać młodych ludzi w umiejętności życiowe potrzebne do pomyślnego rozwoju własnego życia prywatnego i zawodowego. Projekt został sfinansowany z programu sektorowego Comenius "Uczenie się przez całe życie".

  Dodano: 27.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Leszek Kołakowski nie żyje

  opublikowane przez:
  Jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, publicysta, prozaik, autor satyr i bajek filozoficznych - Leszek Kołakowski - nie żyje. Miał 82 lata. (więce

  Dodano: 21.07.2009. 02:03  Czytaj więcej

  Szwedzka prezydencja: badania naukowe muszą się koncentrować na wielkich wyzwaniach

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W czasie konferencji poświęconej badaniom naukowym i innowacji, która odbyła się w Lund, Szwecja, pod auspicjami szwedzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, około 350 naukowców, decydentów i przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji finansujących badania przyjęło deklarację, zgodnie z którą europejska strategia badań naukowych powinna koncentrować się na globalnych "wielkich wyzwaniach" takich jak zmiany klimatu, niedobór wody i pandemie.

  Dodano: 13.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Szwedzka prezydencja w UE będzie promować innowacje i przestrzeń ERA

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Szwedzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpoczyna się 1 lipca i będzie trwać do końca 2009 r. Ogłoszono program prac nowej prezydencji, który wyraźnie nakreśla jej priorytety na najbliższe sześć miesięcy. Oprócz rozwiązywania palących problemów z gospodarką, zatrudnieniem i klimatem (będą trwały prace nad przyjęciem nowej umowy klimatycznej w czasie międzynarodowych negocjacji klimatycznych w Kopenhadze, w grudniu), program prac podkreśla wagę wzmocnienia konkurencyjności poprzez inwestycje w badania naukowe i edukację oraz poprawę zarządzania Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA).

  Dodano: 02.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Części samochodowe - nowa technologia skraca czas i tnie koszy

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europejscy producenci samochodów, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz ośrodki technologiczne połączyli swoje siły, aby znaleźć sposób na wydajniejszą i bardziej oszczędną produkcję elementów konstrukcyjnych do samochodów. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu PROFORM (Innowacyjna koncepcja procesu produkcyjnego do bardziej elastycznej i oszczędnej produkcji nielakierowanych nadwozi - profilowanie), konsorcjum opracowuje nową technologię, która przyspieszy produkcję komponentów różnego kształtu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

  Dodano: 30.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Polityka innowacyjna w dobie kryzysu - grupa Wiedza na rzecz wzrostu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  "Przed nastaniem kryzysu zastanawiano się nad sposobem, w jaki Europa może zwiększyć swoją innowacyjność w porównaniu do USA. Wraz z obecnym spowolnieniem USA i Europa upatrują w innowacyjności sposobu na wydobycie naszych gospodarek z głębokiego dołka, w jakim się znalazły" - powiedział dnia 25 czerwca Bart van Ark z zarządu konferencji na spotkaniu zamykającym grupy "Wiedza na rzecz wzrostu" (K4G) w Brukseli.

  Dodano: 29.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Przyszłość zapowiada zacieśnienie współpracy UE-USA w dziedzinie badań naukowych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Jak pokazują badania eksperckie, kultury badań naukowych w UE i USA różnią się od siebie. Europejska Konferencja Instytutów Badań nad Transportem (ECTRI) i Rada Badań nad Transportem (TRB) dokonały oceny, jak można by wykorzystać te różnice do tworzenia innowacji w ramach wspólnych projektów badawczych. Instytucje koordynujące badania naukowe nad transportem w UE i USA zajęły się rolą tych badań w powiązaniu z rynkiem transportowym i postępami w branży.

  Dodano: 24.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Unijna Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych staje się niezależna

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dnia 15 czerwca Komisja Europejska oficjalnie przyznała Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) administracyjną i operacyjną niezależność.

  Dodano: 16.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  SESAR przeznacza 1,9 mld EUR na modernizację zarządzania europejskim ruchem powietrznym

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dnia 12 czerwca Komisja Europejska i Eurocontrol, europejska organizacja na rzecz bezpieczeństwa ruchu lotniczego, które rozpoczęły wspólne przedsięwzięcie SESAR (Badania nad jednolitym systemem zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji), podpisały umowy zobowiązujące do podjęcia prac badawczych na kwotę 1,9 mld EUR, które pomogą zmniejszyć zatory w ruchu lotniczym na europejskim niebie. Wsparcie zapewnione przez Komisję pochodzi z Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz od Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA).

  Dodano: 16.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Sieć doskonałości KMM stymuluje badania i konkurencyjność w Europie

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europa wywiera naciski na sektor badawczy i przemysłowy, aby opracować innowacyjne, oparte na wiedzy materiały wieloskładnikowe (KMM) o podwyższonej trwałości i niezawodności. Na wysokości zadania stanął finansowany ze środków unijnych projekt "Sieć doskonałości KMM" Szóstego Programu Ramowego (6PR) w branży zaawansowanych materiałów takich jak intermetaliczne i metalowo-ceramiczne kompozyty. Projekt uzyskał finansowanie na kwotę 8,1 mln EUR.

  Dodano: 26.05.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Szczegóły pierwszych projektów IMI ujawnione

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Komisja Europejska opublikowała informacje o pierwszych projektach, które otrzymają wsparcie w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (WIT) na rzecz Inicjatywy Innowacyjna Medycyna (IMI). W sumie 15 projektów podzieli się budżetem w wysokości 246 mln EUR. Z tej kwoty 110 mln EUR pochodzić będzie z Siódmego Programu Ramowego (7PR) a pozostałe 136 mln EUR dołożą przedsiębiorstwa farmaceutyczne w postaci np. kadr, laboratoriów, materiałów i badań klinicznych.

  Dodano: 20.05.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Czy bakterie można by wykorzystywać w ogniwach słonecznych?

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Odkrycie nowych właściwości siarkowych bakterii zielonych może okazać się przydatne w opracowywaniu nowej generacji ogniw słonecznych. Chlorosomy, największy i najefektywniejszy zespół antenowy zbierający światło w naturze, mieszczą do ćwierć miliona molekuł chlorofilu w tego rodzaju bakteriach. Międzynarodowy zespół naukowców przekonuje na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), że strukturę tych molekuł można wykorzystać do opracowania nowych sposobów wytwarzania energii.

  Dodano: 15.05.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Projektowanie semantyczne obniża koszty i oszczędza czas

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych opracowali innowacyjne, semantyczne środowisko konstrukcyjne, które pomoże projektantom produktów zwiększyć wydajność i jednocześnie oszczędzić czas. Celem projektu SevenPro (Semantyczne, wirtualne środowisko konstrukcyjne do projektowania produktów), finansowanego przez UE na kwotę 2,6 mln EUR, było opracowanie technologii i narzędzi wspomagających dogłębne przeszukiwanie wiedzy inżynierskiej o produktach w multimedialnych bazach danych oraz semantycznie poszerzoną interakcję w trójwymiarowym środowisku.

  Dodano: 15.05.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Unijny projekt SEPMAC prze naprzód

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Opracowanie czystych i bezpiecznych procesów obróbki skrawaniem do produkcji części z magnezu w sektorze motoryzacyjnym ma istotne znaczenie dla Europejczyków. Na wysokości zadania stanął projekt SEPMAC (Zrównoważona i ekonomiczna produkcja części z magnezu), finansowany z funduszy unijnych na kwotę 2,3 mln EUR.

  Dodano: 14.05.2009. 15:11  Czytaj więcej