• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny stawia sobie za cel lepsze informowanie Europejczyków o zagrożeniach żywieniowych

  22.12.2010. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Informacje dotyczące żywności, a zwłaszcza związanych z nią zagrożeń, codziennie migają nam przed oczyma. Ale na ile są one skuteczne i wyważone? Unijni naukowcy są przekonani, że usprawnienie metod przekazywania informacji i porad na temat pojawiających się zagrożeń żywieniowych mogłoby przyczynić się do zwiększenia zaufania konsumentów do artykułów żywnościowych, zmniejszyć straty gospodarcze związane z zagrożeniami dotyczącymi żywności oraz liczbę chorób powiązanych z artykułami żywnościowymi.

  Projekt FOODRISC (Komunikowanie zagrożeń żywieniowych. Postrzeganie i komunikowanie zagrożeń i korzyści żywieniowych w Europie - opracowywanie skutecznych strategii komunikacyjnych) pracuje na tym, aby przekazywać konsumentom odpowiednie informacje o powiązaniach zagrożeń i korzyści żywieniowych. Projekt dofinansowany na kwotę 2,97 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE wypełnia luki w łańcuchu informacyjnym powiązanym z żywnością.

  Koordynator prac prowadzonych w ramach projektu FOODRISC, profesor Patrick Wall z Wydziału Zdrowia Publicznego, Fizjoterapii i Nauki Populacyjnej University College Dublin, Irlandia, zgromadził zasoby eksperckie w kluczowych dziedzinach istotnych dla informowania na temat zagrożeń i korzyści żywieniowych, a mianowicie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty naukowe.

  "Niektóre z ostatnich zagrożeń dotyczących żywności, takie jak BSE [gąbczasta encefalopatia bydła], skażenie dioksynami w Belgii i Irlandii czy skażenia mleka melaniną w Chinach, nadwyrężają zaufanie konsumentów do żywności" - wyjaśnia dr Áine McConnon z University College Dublin, kierowniczka projektu FoodRisC. "Ponieważ przemysł spożywczy to obecnie globalni producenci i dystrybutorzy, należy sprawdzić i wykorzystywać wszelkie możliwe formy komunikacji publicznej."

  Konsorcjum FOODRISC porównuje, w jaki sposób wiadomości i informacje są rozpowszechniane przez media tradycyjne i społeczne w UE, co z kolei ma pomóc w opracowaniu w ramach projektu skutecznych narzędzi do intensywnego stymulowania komunikacji na temat zagrożeń żywieniowych. Nowa witryna FOODRISC to krok w tym kierunku.

  Wykorzystanie mediów społecznych gwałtownie wzrasta - w ciągu zaledwie roku w niektórych krajach, aż o 50%. Facebook, który wziął świat szturmem, ma ponad 570 milionów zarejestrowanych użytkowników, a łączna liczba użytkowników różnych typów mediów społecznych sięga obecnie poziomu 1,25 mld. Europa prześcignęła USA w indywidualnym korzystaniu z mediów społecznych.

  Jednym z celów projektu jest stworzenie zestawu narzędzi komunikacyjnych i zaleceń w zakresie najlepszych praktyk, które wspomogą organizacje w całej Unii w oferowaniu społeczeństwu lepszych usług komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Partnerzy projektu twierdzą, że zestaw ten pomoże ustawodawcom, instytucjom ds. żywności i innym użytkownikom końcowym, którzy chcą opracować wspólne metodologie rozpowszechniania informacji wśród konsumentów europejskich.

  Jak twierdzą partnerzy, wśród priorytetów projektu FOODRISC znajduje się opis kluczowych konfiguracji relacji między zagrożeniami a korzyściami żywieniowymi oraz ich konsekwencji dla podmiotów komunikujących. Konsorcjum oceni, w jaki sposób można wykorzystać nowe media społeczne, takie jak Facebook, Twitter i blogi, do przekazywania podmiotom informującym o zagrożeniach wskazówek nt. wykorzystania tych mediów na swoją korzyść. Partnerzy zilustrują, jak konsumenci mogą zdobywać, interpretować i wykorzystywać informacje, aby wspierać docelowe populacje.

  Rozpoczęty na początku tego roku i zaplanowany do końca roku 2013 projekt FOODRISC gromadzi ekspertów z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  Normy żywienia – przyjęta na podstawie badań ilość energii i składników odżywczych wystarczająca zaspokojeniu znanych potrzeb żywieniowych praktycznie wszystkich zdrowych osób w populacji. Spożycie zgodne z określonymi w normach ma zapobiec chorobom z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernej podaży. Należy pamiętać, że normy opracowywane są dla grup ludności, a nie dla poszczególnych osób i przeznaczone są dla ludzi zdrowych. Osoby chore powinny stosować się do zaleceń żywieniowych wyznaczonych przez lekarza specjalistę. Normy żywienia człowieka stosowane są w wielu dziedzinach związanych z żywnością i żywieniem, w tym przede wszystkim w:

  Modele struktury przestrzennej miastaSzybkie rozprzestrzeniania się na wielką skalę zagrożeń związanych z rozwojem obszarów miejskich w XIX wieku zaowocowało powstaniem teorii rozwoju struktury społecznej miast. Narastające problemy społeczne wykazały niezbędność interwencji władz miejskich. Spowodowało to konieczność przewidywania przeobrażeń struktur miejskich w celu odpowiedniego wykrywania nadchodzących (nieznanych, wynikających z niespotykanego nigdy wcześniej rozwoju gospodarczego i przemysłowego) zagrożeń.

  Komitet planowania ds. żywności i rolnictwa (Food and Agriculture Planning Committee - FAPC) został powołany na mocy Trakatu Północnoatlantyckiego w 1950 roku. Jest jednym z dziewięciu specjalnych komitetów NATO, wykonujących działania z zakresu planowania obrony cywilnej na sytuację zagrożeń (CEP). Podlega bezpośrednio pod wysoki komitet planowania centralnego na sytuacje nadzwyczajnych zagrożeń (SCEPC).

  Komitet planowania ds. żywności i rolnictwa (Food and Agriculture Planning Committee - FAPC) został powołany na mocy Trakatu Północnoatlantyckiego w 1950 roku. Jest jednym z dziewięciu specjalnych komitetów NATO, wykonujących działania z zakresu planowania obrony cywilnej na sytuację zagrożeń (CEP). Podlega bezpośrednio pod wysoki komitet planowania centralnego na sytuacje nadzwyczajnych zagrożeń (SCEPC).

  Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

  Dodano: 22.12.2010. 18:26  


  Najnowsze