• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport State of the Future maluje mieszany obraz przyszłości

  13.04.2011. 16:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po około 10 latach realizacji Projektu Milenijnego, w ostatnim raporcie "State of the Future" ("raporcie o przyszłości") stwierdzono, że jest obecnie oczywiste, iż ludzkość posiada zasoby pozwalające na zmierzenie się z globalnymi wyzwaniami. Mniej jasne jest, jak dużo mądrości, dobrej woli i inteligencji zostanie ukierunkowane na te wyzwania, piszą autorzy.

  W raporcie przedstawiono "mapę drogową" zagadnień, które muszą być wzięte pod uwagę, jeśli mamy inteligentnie stawić czoła stojącym przed nami wyzwaniom. Wyzwania te obejmują zmniejszanie się zasobów naturalnych, choroby, ubóstwo i zagrożenie terroryzmem.

  Milenijne Cele Rozwoju ONZ mają ukierunkowywać współpracę międzynarodową oraz zwiększać wrażliwość na globalne problemy i odnośne decyzje polityczne. Dokonuje się postęp, stwierdzają autorzy raportu "State of the Future": "Trwa zamykanie przepaści cyfrowej, co pomaga w demokratyzacji zbliżającej się gospodarki opartej na wiedzy, w której niemal wszystko ma przedrostek 'tele-', i która zapewnia mechanizmy samoorganizacji dla powstających wspólnych komputerowo-ludzkich systemów związanych z informacją i zarządzaniem. Światowy wyścig do łączenia wszystkiego, co nie jest jeszcze połączone dopiero się zaczyna, a uzupełnianie powiązań pomiędzy systemami umożliwiającymi funkcjonowanie i rozkwit cywilizacji wytworzy ogromne bogactwo."

  Jednocześnie jak twierdzą autorzy raportu "terroryzm nasila się i tendencja ta będzie trwać nadal, dopóki światowe systemy będą postrzegane jako niesprawiedliwe". Przywołują oni również kurczące się zasoby wodne, fakt, że ponad połowa mieszkańców Afryki ma na życie mniej niż 1 dolara dziennie oraz zmniejszającą się średnią długość życia w Afryce z powodu AIDS. Ponadto konsumpcja człowieka jest obecnie o 23 procent wyższa niż zdolność przyrody do regeneracji, jedynie 17 procent populacji światowej ma dostęp do wolnych mediów i co trzecia kobieta cierpi wskutek jakiejś formy przemocy w ciągu swojego życia. W raporcie znalazło się też odniesienie do technologii: poprawiła ona jakość życia wielu osób, ale zmienia się tak szybko, że "należy obecnie poważnie brać pod uwagę możliwość, że wymknie się ona spod kontroli człowieka".

  "Zwiększające się zagęszczenie mediów i informacji utrudnia odróżnienie szumów od sygnału o tym, co należy wiedzieć o naszej sytuacji globalnej, by podejmować dobre decyzje", ostrzegają autorzy raportu.

  Tym, czego świat potrzebuje, jest proces koncentracji zasobów, jakimi dysponują rządy, przedsiębiorstwa, nauka, inżynieria i medycyna, czytamy w raporcie. Autorzy postulują prowadzenie sformalizowanych szkoleń z etyki i podejmowania decyzji dla decydentów, jak również uzgodnienie procesów ustalania priorytetów.

  Raport "State of the Future 2006" zawiera "kartę raportu", która ma pokazać, gdzie wygrywamy, a gdzie przegrywamy.

  Wygrywamy w następujących dziedzinach:
  - PKB na głowę mieszkańca,
  - dostępność żywności,
  - średnia długość życia,
  - umiejętność czytania i pisania dorosłych,
  - śmiertelność niemowląt,
  - dostęp do bezpiecznej wody,
  - dostęp do opieki zdrowotnej,
  - współczynnik skolaryzacji.

  Przegrywamy w następujących dziedzinach:
  - dwutlenek węgla w atmosferze,
  - bezrobocie,
  - obszary leśne,
  - liczba ludzi ubogich,
  - śmiertelność spowodowana AIDS,
  - zadłużenie krajów rozwijających się,
  - ataki terrorystyczne.

  Autorzy raportu zalecają, by został on wykorzystany przez decydentów i wychowawców, "którzy walczą z beznadziejną rozpaczą, ślepym zadufaniem w sobie i nieświadomą obojętnością - postawami, które zbyt często blokują wysiłki zmierzające do poprawy perspektyw ludzkości".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Report Designer - komponent aplikacji XL Reporter, który umożliwia użytkownikowi tworzenie definicji raportów. Podczas tworzenia definicji raportu w Report Designerze użytkownik pracuje w środowisku Microsoft Excel. W tym samym czasie użytkownik ma także dostęp do specjalnych funkcji XL Reportera. Połączenie obu funkcjonalności umożliwia tworzenie wszelkich elementów, które mogą zostać zawarte w raporcie. Po utworzeniu definicji raportu, można utworzyć księgę raportów, która zawiera kilka raportów, spośród których każdy prezentowany jest w oddzielnym arkuszu.

  Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Gra komputerowa oparta na nieliniowej rozgrywce stawia przed graczem wyzwania, które mogą być rozwiązane na więcej niż jeden sposób. Aby ukończyć grę nieliniową trzeba wybierać między ścieżkami fabularnymi, podejmować różnorakie decyzje i wykonywać poboczne zadania. Autorzy takich tytułów zazwyczaj tworzą kilka zakończeń, zależnych od zachowania gracza w świecie gry. Nieliniowością cechują się gry fabularne oraz gry o otwartym świecie.

  Irańska gospodarka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na Bliskim Wschodzie. Iran jest również jednym z niewielu krajów muzułmańskich, który rozwija także inne sektory gospodarki, niezwiązane z ropą naftową. Jednak wyż demograficzny – ogromna liczba młodych ludzi sprawia, że wykorzystanie relatywnie dobrego stanu gospodarki jest utrudnione. W ten sposób mimo 7% wzrostu PKB bezrobocie przekracza 15%, wysoka jest również inflacja – ok. 12-18%, co i tak jest ogromnym postępem w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat. Raport UNICEF (zob. link) wskazuje, że w Iranie wciąż są ogromne rozwarstwienia w dochodach ludności – chociaż średni dochód na mieszkańca wynosi ok. 8000 $ rocznie, wielu Irańczyków żyje na granicy minimum socjalnego, a wielu w nędzy. Jednak ten sam raport zauważa, że sytuacja się poprawia, a rząd stara się realizować wytyczne organizacji międzynarodowych. Zdecydowanie poprawia się dostęp do opieki medycznej oraz edukacji.

  Zrównoważone miasto- termin odwołuje się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. Raport Brundtland) i parafrazuje definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców miasta zrównoważonego muszą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych mieszkańców na ich zaspokojenie.

  Efekt wiedzy po fakcie (ang. hindsight bias), nazywany też efektem "wiedziałem-że-tak-będzie" oraz pełzającym determinizmem (ang. creeping determinism), to tendencja do oceniania przeszłych wydarzeń jako bardziej przewidywalnych, niż rzeczywiście były. Prawdopodobnie wynika z tego, że wiedza na ich temat jest lepiej dostępna niż wiedza na temat możliwości, które się nie zdarzyły. Ludzie mają tendencję również do pamiętania swoich własnych przewidywań jako dokładniejszych i celniejszych, niż rzeczywiście były.

  Efekt wiedzy po fakcie (ang. hindsight bias), nazywany też efektem "wiedziałem-że-tak-będzie" oraz pełzającym determinizmem (ang. creeping determinism), to tendencja do oceniania przeszłych wydarzeń jako bardziej przewidywalnych, niż rzeczywiście były. Prawdopodobnie wynika z tego, że wiedza na ich temat jest lepiej dostępna niż wiedza na temat możliwości, które się nie zdarzyły. Ludzie mają tendencję również do pamiętania swoich własnych przewidywań jako dokładniejszych i celniejszych, niż rzeczywiście były.

  Dodano: 13.04.2011. 16:19  


  Najnowsze