• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rok 2012 - Rokiem Toruńskich Zabytków

  02.01.2012. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rok 2012 będzie Rokiem Toruńskich Zabytków - uchwaliła rada miasta. Decyzja związana jest z 15. rocznicą wpisania zespołu staromiejskiego grodu Kopernika na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

  Zespół Staromiejski Torunia został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 4 grudnia 1997 r. podczas XXI sesji plenarnej Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Neapolu. Na początku czerwca 1998 r. w Toruniu odbyły się uroczystości związane z umieszczeniem zespołu staromiejskiego na liście, w czasie których przedstawiciel Centrum Światowego Dziedzictwa przekazał władzom miasta stosowny certyfikat.

  "Jako zespół zabytkowej urbanistyki i architektury Toruń dołączył do Listy UNESCO obok Krakowa, Zamościa i Warszawy. Zajął także zajął honorowe miejsce obok takich osobliwości jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach czy egipskie piramidy, będąc dziś jednym z 936 zabytkowych miejsc o wyjątkowo elitarnym i prestiżowym charakterze" - podkreślono w uzasadnieniu uchwały o ustanowieniu Roku Toruńskich Zabytków.

  Zdaniem radnych przypadająca w 2012 r. rocznica jest doskonałą okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na toruńskie zabytki, zarówno znajdujące się w obrębie zespołu staromiejskiego, jak również w pozostałych częściach miasta.

  W Roku Toruńskich Zabytków planuje się organizację działań promocyjnych, naukowych i kulturalnych realizowanych wspólnie z Towarzystwem Miłośników Torunia, miejscowymi szkołami, instytucjami kultury, środowiskiem naukowym oraz Stowarzyszeniem Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

  Przewidziano m.in. posumowanie dokonań w zakresie ochrony i rewitalizacji zabytków w Toruniu, zwłaszcza po wpisaniu zespołu staromiejskiego na listę UNESCO.

  PAP - Nauka w Polsce

  rau/ ls/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO – powstała w Zamościu organizacja zrzeszająca niektóre instytucje i samorządy w Polsce, związane z miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Siedzibą Ligi jest Toruń. Nieistniejące obiekty budowlane Torunia: Toruniowi udało się ocalić większość spuścizny kulturowej. W 1997 wpisano zespół Starego i Nowego Miasta oraz ruiny zamku krzyżackiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jednak wiele obiektów budowlanych nie przetrwało do dnia dzisiejszego. Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ang. International Council on Monuments and Sites, w skrócie ICOMOS – pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie w 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W ramach ICOMOS działają komitety narodowe w poszczególnych krajach oraz komitety specjalistyczne, np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

  Odznaka "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce" – ogólnopolska odznaka krajoznawcza ustanowiona w roku 2008 przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w celu uczczenia 30. rocznicy wpisania pierwszych polskich obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Regulamin odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK 29 marca 2009 roku. Autorami regulaminu i znaku graficznego odznaki są Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Stare Miasto – najstarsza część zespołu staromiejskiego w Toruniu (pozostałe dwie to Nowe Miasto i zamek krzyżacki), ograniczona ulicami Fosa Staromiejska, pl. Teatralnym, ul. Podmurną i murami miejskimi od strony Wisły. Na Starym Mieście znajduje się większość najcenniejszych zabytków Torunia.

  Architektura Krakowa: Zespół architektoniczno-urbanistyczny starego Krakowa zaliczany jest do grona najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie. Stare Miasto w Krakowie zaliczane było do najwyższej w skali krajowej "0" klasy zabytków. Historyczne centrum Krakowa znajduje się obecnie na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Nowozelandzkie Wyspy Subantarktyczne - terytorium Nowej Zelandii, położone na wschód i południe od niej. Zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na walory przyrodnicze.

  Mauzoleum Galli Placydii – zabytek architektury bizantyńskiej zdobiony mozaikami, znajdujący się w Rawennie. Jest jedną z ośmiu raweńskich budowli, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdaniem ekspertów UNESCO jest to najwcześniejszy i najlepiej zachowany z wszystkich zabytków mozaik i równocześnie jeden z najdoskonalszych artystycznie. Köneürgenç (znana również jako Kunia-Urgencz, Kunya Urgench, Konya-Urgench, Stary Urgench lub Urganj) jest 30-tysięcznym miastem w północno-wschodnim Turkmenistanie. Jest miejscem gdzie znajdują się nieodkryte ruiny stolicy, starożytnego miasta Urgencz z XII w., Khwarezm. Od 2005, ruiny Starego Urgench są chronione przez UNESCO i wpisane na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Dodano: 02.01.2012. 00:04  


  Najnowsze