• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spadek po naukowcu dla archiwum w Bydgoszczy

  22.02.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zawierający ponad 3,5 tys. pozycji księgozbiór i archiwum prof. Ryszarda Kabacińskiego trafiły do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Zmarły trzy lata temu naukowiec specjalizował się w historii Pomorza i Kujaw, gromadząc w swych zbiorach wiele unikalnych wydawnictw.

  "Życie naukowe prof. Ryszarda Kabacińskiego skupiało się na kierowaniu Pracownią Regionalną Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, a później całego BTN. Często bywał w naszym archiwum i dobrze się tu czuł" - podkreślił dr Marek Romaniuk z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

  Prof. Kabaciński był historykiem-mediewistą i znaczna część daru dla archiwum to unikalna literatura dotycząca tego okresu. Cały zbiór zostanie skatalogowany.

  Dar przekazany przez żonę i syna naukowca zawiera także, oprócz prac jego autorstwa, setki rzadkich publikacji dotyczących w główniej mierze dziejów rodzinnego regionu. Zbiór obejmuje też rękopisy prof. Kabacińskiego i jego notatki dotyczące m.in. zawartości archiwów polskich i zagranicznych.

  "Pan profesor penetrował wiele archiwów w poszukiwaniu potrzebnych materiałów, ale nie wszystkie notatki zostały wykorzystane w publikacjach naukowych. W tej części spuścizny najcenniejsze są prace związane z opisem zawartości archiwów, zwłaszcza kościelnych" - podkreślił dyrektor bydgoskiego archiwum Eugeniusz Borodij.

  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przygotowało wystawę prezentującą spuściznę po prof. Kabacińskim. Jest to pierwsza z przygotowanego w tym roku cyklu ekspozycji przybliżających postacie darczyńców archiwum. Kolejne wystawy poświęcone zostaną wieloletniej dyrektor bydgoskiej placówki dr Annie Perlińskiej oraz badaczowi zbrodni hitlerowskich na Pomorzu dr. Edmundowi Zarzyckiemu, których archiwa także podarowano Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy.

  "Archiwum wzbogaca zbiory także poprzez zakupy, ale nie dysponujemy niestety znaczącym budżetem na ten cel. W ten sposób udało nam się jednak nabyć zbiory po dawnym architekcie Bydgoszczy, Alfonsie Licznerskim" - poinformował Borodij.

  Licznerski był architektem miasta w pierwszych latach powojennej odbudowy miasta. Pozostawił po sobie wiele materiałów fotograficznych dokumentujących wizerunek miasta od lat 40. oraz plany rozwoju Bydgoszczy.

  PAP - Nauka w Polsce

  olz/ hes/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych.

  Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.

  Dyskusja Wikipedysty:RadomilArchiwum 1 |Archiwum 2 |Archiwum 3 |Archiwum 4 |Archiwum 5 |Archiwum 6 |Archiwum 7 |Archiwum 8 |Archiwum 9 |Archiwum 10 |Archiwum 11 |Archiwum 12 |Archiwum 13 |Archiwum 14 |Archiwum 15 |Archiwum 16 |Archiwum 17 |Archiwum 18 |Archiwum 19 |Archiwum 20

  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – jedno z kilkudziesięciu polskich archiwów państwowych, właściwe terytorialnie dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego należących wcześniej do województwa bydgoskiego, z siedzibą przy ulicy Dworcowej 65 w Bydgoszczy.

  Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - archiwum, a jednocześnie jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujące się gromadzeniem zbiorów dotyczących jego przeszłości oraz poprzedników tej uczelni, a także akt studenckich i pracowników uczelni. Zostało założone 1 października 1950 roku. Mieści się obecnie przy ul. Szewska 50/51 we Wrocławiu.

  Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 (23 VI-13IX 2007) Archiwum 5 (14 IX - 30 X 2007) Archiwum 6 (31 X 2007 - 16 XII 2007) Archiwum 7 (16 XII 2007 - 12 II 2008) Archiwum 8 (13 II - 20 V 2008) Archiwum 9 (20 V - 30 IX 2008) Archiwum 10 (30 IX 2008 - 31 I 2009) Archiwum 11 (1 II 2009 - IV 2009) Archiwum 12 (V 2009 - VII 2010) Archiwum 13 (VII 2010 - X 2011) Archiwum 14 (X 2011 — I 2012) Archiwum 15 (I 2012 — IX 2012) Archiwum 16 (IX 2012 - 19 I 2013) Archiwum 17 (I - X 2013)

  Archiwum Państwowe w Poznaniu – archiwum państwowe w Poznaniu utworzone w 1919 w oparciu o niemieckie archiwum państwowe (Staatsarchiv Posen) utworzone w 1869.

  Dodano: 22.02.2011. 00:19  


  Najnowsze