• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Święto Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

  14.02.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku obchodziła w sobotę swoje święto. Jest jedyną tego typu placówką akademicką w kraju. Od 12 lat prowadzi badania naukowe, zajęcia dydaktyczne, prowadzi też działalność wydawniczą.


  Z okazji święta liturgii w cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył prawosławny metropolita warszawski i całej Polski Sawa, który jest kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

  Święto katedry obchodzone jest zawsze 12 lutego. Jak przypomniał w sobotę metropolita Sawa jest to bowiem dzień poświęcony w Cerkwi trzem wielkim hierarchom: Bazylemu Wielkiemu, Janowi Złotoustemu, zwanemu też Chryzostomem, i Grzegorzowi Teologowi. Są oni patronami katedry. "To święto przede wszystkim teologów" - powiedział metropolita Sawa. Dodał, że patronowie katedry przed wiekami "pracowali na rzecz dobra ducha i intelektu, rozumu, dla kultury i duchowości ludzkości".

  Metropolita Sawa powiedział podczas uroczystości, że oczekiwaniem i życzeniem obu istniejących na Uniwersytecie w Białymstoku katedr teologicznych: prawosławnej i katolickiej (katolicką kieruje metropolita białostocki abp Edward Ozorowski-PAP) jest, by na ich bazie powstał wydział teologiczny, bo takie były zamiary od momentu powoływania tych katedr. Podkreślał, że senat uczelni i jej rektor powinni mieć świadomość, że jeżeli uczelnia chce być "wolnym uniwersytetem musi rozwijać obie katedry teologii".

  Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Elżbieta Awramiuk powiedziała PAP, że na razie powołanie wydziału teologii nie jest możliwe, nie są bowiem wciąż spełnione formalne warunki, m.in. odpowiednia liczba samodzielnych pracowników naukowych. Nie ma więc możliwości powołania kierunku teologia. Zaznaczyła jednak, że uczelnia jest zainteresowana większym wykorzystaniem potencjału obu katedr. Pracownicy katedr mają od nowego roku akademickiego prowadzić zajęcia na nowym kierunku - filozofii.

  Międzywydziałowa Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oficjalnie rozpoczęła działalność w marcu 1999 roku. Współpracuje z placówkami naukowymi za granicą, m.in. w Grecji, Francji i Stanach Zjednoczonych.

  Organizuje konferencje naukowe, kursy doskonalące dla nauczycieli religii prawosławnej, podyplomowe studium teologii prawosławnej oraz otwarte wykłady z cyklu "Wszechnica Kultury Prawosławnej". Metropolita Sawa powiedział w sobotę, że studium teologiczne ukończyło do tej pory 222 osoby i ocenił, że to dużo. Przypomniał, że katedra wydaje też własne roczniki naukowe.

  Wielu pracowników katedr równocześnie wykłada też m.in. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie lub stołecznym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. KOW

  PAP - Nauka w Polsce

  mag/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Elpis (z gr. nadzieja) - czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Kontynuacja pisma wydawanego przed wojną przez Studium Teologii Prawosławnej.

  Ks. Marian Bendza (ur. 1951) – polski duchowny prawosławny, prof. dr hab. specjalista w zakresie teologii historycznej Kościoła prawosławnego, były prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kierownik Katedry Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych na tejże uczelni, profesor nadzwyczajny Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Białostockim, pułkownik WP w stanie spoczynku, były kanclerz Prawosławnego Ordynariatu WP, były członek Prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Wydziału Nauk Społecznych PAN.

  Włodzimierz Wołosiuk (ur. 1 listopada 1950 w Toprzynach) – polski nauczyciel śpiewu, dyrygent, specjalista w zakresie śpiewu cerkiewnego, języka cerkiewnosłowiańskiego i prawosławnej teologii praktycznej, doktor habilitowany, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wykładowca Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT. 10 maja 2012 wybrany dziekanem Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kadencję 2012-2016.

  Sobór św. Mikołaja w Białymstokukatedra diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz siedziba białostockiej parafii św. Mikołaja (w dekanacie Białystok).

  Pomnik prawosławnych mieszkańców Białostocczyzny zabitych i zaginionych w latach 1939–1956 – pomnik-kapliczka położony na terenie należącym do prawosławnej parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Upamiętnia wszystkich wyznawców prawosławia, którzy w latach 1939-1956 stracili życie na Białostocczyźnie: walcząc w szeregach Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej, w czasie deportacji radzieckich, wskutek terroru niemieckiego, radzieckiego i działań polskiego podziemia niepodległościowego.

  Imiesławie (ros. Имяславие, Imiasławije lub Имябожие, Imiabożyje) – ruch teologiczny w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej podkreślający szczególne znaczenie kultu Imienia Bożego. Obecny w nim neoplatoński pogląd, że w Imieniu Bożym obecny jest sam Bóg wzbudził niezwykle gwałtowne kontrowersje i uznany został za heretycki. Doprowadziło to do gwałtownego stłumienia imiesławia, do dziś jednak istnieją nurty teologii prawosławnej rozwijające jego idee.

  Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku.

  Dodano: 14.02.2011. 00:33  


  Najnowsze