• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczniowie stawiają czoła trudnym problemom w ramach projektu 2WAYS

  09.12.2010. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu 2WAYS (Dwa kanały informowania o europejskich badaniach naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych poprzez festiwale nauki i centra/muzea naukowe - badanie wpływu Uczniowskich Parlamentów Naukowych) młodzi ludzie z całej Europy mierzą się z niektórymi z najtrudniejszych dylematów etycznych nauk przyrodniczych. Projekt 2WAYS otrzymał niemal 1 mln EUR z budżetu tematu "Nauka w społeczeństwie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W ciągu ostatnich dwóch lat zespół 2WAYS zorganizował 29 "Uczniowskich Parlamentów Naukowych" w 29 miastach w 17 krajach. Każde z posiedzeń trwało 2 dni i zgromadziło od 50 do 100 uczniów w wieku 17 - 19 lat. Na jakiej zasadzie odbywały się te wydarzenia?

  "Każdy z Uczniowskich Parlamentów Naukowych składał się z czterech komisji" - wyjaśnia koordynator projektu, Peter Rebernik z Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką (EUSCEA) w Austrii. "Komisje funkcjonowały tak jak w normalnym parlamencie - zapraszały ekspertów, dyskutowały nad swoimi zagadnieniami i głosowały nad uchwałami. Uchwały były następnie prezentowane na sesji plenarnej, w czasie której nadawano im ostateczny kształt."

  Na początku grudnia delegaci z krajowych posiedzeń parlamentów naukowych, zgromadzili się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Belgia, na pierwszym posiedzeniu Uczniowskiego, Europejskiego Parlamentu Naukowego. W jego trakcie przyjęte uchwały zostały przekazane Silvanie Koch-Mehrin, Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego i niemieckiej europarlamentarzystce (PPE), która bierze również udział w pracach Zespołu ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA) przy Parlamencie Europejskim.

  Uchwały podsumowują poglądy młodych ludzi na cztery istotne zagadnienia w dziedzinie nauk przyrodniczych: wykorzystywanie embrionalnych komórek macierzystych, wykorzystywanie wyników testów genetycznych, konsekwencje odkrycia genu agresywności oraz zagrożenia i możliwości, jakie wiążą się z analizą DNA.

  Jeżeli chodzi o komórki macierzyste, to większość parlamentów opowiedziała się za wykorzystywaniem komórek macierzystych pochodzących z zapłodnień in vitro (IVF), aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami. Młodzi ludzie chcą również poszerzenia badań nad dojrzałymi komórkami macierzystymi, aby zastąpić embrionalne komórki macierzyste i wyeliminować konieczność niszczenia embrionów. Dyskusje, które zmuszały uczniów do debatowania nad tym, kiedy zaczyna się życie człowieka były często ożywione.

  "Wywiązała się ciekawa dyskusja w Parlamencie Europejskim, kiedy przedstawiciel jednej z komisji stwierdził, że 'te 50 początkowych komórek, to tak naprawdę nie jest ludzkie życie, można z nimi zrobić wszystko'" - przypomina sobie dr Rebernik. "Wówczas ktoś inny wstał i powiedział: 'Zaraz, to jest już ludzkie życie i nic z nim nie można robić'."

  Obecnie istnieją testy genetyczne umożliwiające ustalenie indywidualnego zagrożenia zapadnięciem na ponad 500 chorób. Większość młodych ludzi przyznaje, że te testy mogą ostatecznie okazać się przydatne w ramach wysiłków podejmowanych na rzecz profilaktyki i leczenia chorób, niemniej wyrażają swoje obawy, że w razie braku całkowitej poufności wyników mogą być one nadużywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i pracodawców. Uchwały wyrażają również obawy dotyczące skutków psychologicznych uświadomienia komuś, że potencjalnie jest bardziej zagrożony śmiertelną chorobą.

  Dyskusje nad tak zwanym "genem agresywności", który obniża indywidualny próg przemocy, również były interesujące. W większości uchwał uznano, że indywidualna osobowość to połączenie genów i środowiska. Wielu dyskutantów zauważyło, że nosiciele tego genu mogliby spotkać się z dyskryminacją. Inni obawiają się, że gen może być wykorzystywany jako wymówka przez przestępców dążących do uzyskania niższego wyroku. Z kolei jeszcze inna grupa sugeruje, że byłby on używany nie po to, aby zmniejszyć wymiar kary, tylko do dostosowania działań resocjalizacyjnych.

  Badania nad wpływem parlamentarnych spotkań pokazały, że młodzi ludzie wiele nauczyli się ze swoich doświadczeń i poczuli się bardziej ośmieleni do stawiania pytań i udziału w dyskusjach.

  Projekt 2WAYS dobiega obecnie końca. Niemniej wiele z zaangażowanych miast planuje dalsze, samodzielne organizowanie parlamentów naukowych. Co więcej dr Rebernik informuje, iż ma nadzieję, że Uczniowski, Europejski Parlament Naukowy będzie się zbierać w Parlamencie Europejskim co dwa lata. "Wygląda na to, że da się to zrobić" - powiedział CORDIS News.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149). Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Kronika Sejmowa – czasopismo otwartego dostępu wydawane przez Kancelarię Sejmu RP. Zawiera informacje o bieżących pracach Sejmu, jego prezydium i komisji, o podejmowanych uchwałach, relacje z konferencji, wystaw i uroczystości, a także notatki o pracach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i parlamentów państw europejskich. Techniczna Grupa Niezależnych Posłów (ang. Technical Group of Independent Members, TDI) – frakcja w Parlamencie Europejskim istniejąca pomiędzy lipcem 1999 a październikiem 2001, tj. w Parlamencie Europejskim V kadencji. Brak podstaw prawnych do jej istnienia został stwierdzony w postępowaniu jurysdykcyjnym przed organami sądowymi Unii Europejskiej. Sprawa ta jednoznacznie przesądziła zasadę, że grupy polityczne w Parlamencie Europejskim mogą być tworzone wyłącznie na zasadzie podobieństwa poglądów.

  Frakcje w Parlamencie Europejskim – grupy w Parlamencie Europejskim zrzeszające eurodeputowanych z różnych państw według przynależności politycznej. Uchwała negatywna – w teorii prawa uchwała uznana za podjętą, pomimo faktycznego niegłosowania nad jej treścią. Ma miejsce wtedy, gdy projekt uchwały określonej treści nie uzyskuje niezbędnej większości, co jest równoznaczne z uzyskaniem większości (przeważnie) przez uchwałę o treści przeciwnej.

  Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) – frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim, której początki sięgają pierwszej połowy lat 50. Zrzesza przede wszystkim deputowanych organizacji należących do Europejskiej Partii Ludowej. Od 1999 (tj. od V kadencji) jest największą grupą polityczną w PE. Europa Wolności i Demokracji (ang. Europe of Freedom and Democracy, EFD) – grupa polityczna w Parlamencie Europejskim VII kadencji, powołana faktycznie 1 lipca 2009. Początkowo liczyła 32 deputowanych, stając się najmniej liczną frakcją w kadencji 2009–2014.

  Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ang. Parliamentary Assembly of the Council of Europe - PACE) – jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zasiada w nim 636 członków - 318 przedstawicieli parlamentów krajowych i 318 zastępców. Złożone jest z przedstawicieli parlamentów krajowych a ich liczba zależna jest od liczby mieszkańców państw. Zasiadają oni na sali według przynależności partyjnej.

  Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, EKR (ang. European Conservatives and Reformists, ECR) – grupa w Parlamencie Europejskim, utworzona po wyborach do PE w 2009 przez partie konserwatywne. Liczy 56 eurodeputowanych z jedenastu państw i jest piątą co do wielkości frakcją w PE. Program EKR bazuje na tzw. Deklaracji Praskiej, głoszącej takie wartości, jak wolność jednostki, poparcie dla wolnego rynku i inne.

  Partia polityczna na poziomie europejskim (potocznie europartia, europejska partia polityczna) – organizacja powołana w celu realizacji wspólnego programu politycznego, zrzeszająca partie krajowe oraz członków indywidualnych, reprezentowana w przynajmniej kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. Europartie są uprawnione do prowadzenia kampanii wyborczych w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także do organizowania frakcji w Parlamencie Europejskim. Poprzez spotkania robocze należących do ich organizacji członkowskich głów państw i szefów rządów wpływają na decyzje Rady Europejskiej.

  Dodano: 09.12.2010. 18:26  


  Najnowsze