• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UKSW i IChF PAN wprowadzają harwardzki model studiów chemicznych

  12.04.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci chemii już wkrótce będą mogli skorzystać ze studiów wzorowanych na modelu stosowanym w najlepszych uczelniach amerykańskich, np. Uniwersytecie Harvarda. Od października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) i w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) rusza projekt "Edukacja wspierana badaniami - polski harwardczyk".

  Studenci rozpoczynający naukę na studiach chemicznych drugiego stopnia w UKSW będą mogli uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Obecnie badania naukowe prowadzą oni tylko na drugim roku studiów II stopnia, przygotowując swoje prace magisterskie. Po wprowadzeniu programu na IV i V roku, co semestr będą realizowali projekty badawcze w IChF PAN. Taki system studiów, wzorowany na modelu stosowanym przez Uniwersytet Harvarda, ma sprzyjać rozwojowi kreatywności i innowacyjności studentów.

  "Chcemy, aby na czwartym i piątym roku studenci zamiast przesiadywać na wykładach, brali czynny udział w projektach badawczych naszego Instytutu i mieli realną możliwość publikowania prac naukowych" - mówi prof. Robert Hołyst.

  W programie wdrażanym w IChF PAN będą mogli także uczestniczyć zainteresowani studenci z innych niż UKSW uniwersytetów i politechnik. Koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń, aparatury i odczynników zostaną sfinansowane z funduszy projektów badawczych IChF PAN.

  "Zyskujemy nowy typ absolwenta. To człowiek samodzielny, który wie, że może prowadzić istotne dla rozwoju nauki badania, odkrywać nową wiedzę i zostać za to doceniony. W chwili kończenia studiów magisterskich na jego koncie będzie już kilka publikacji naukowych w zagranicznych czasopismach. Najlepsi zapewne będą mieli pierwsze zgłoszenia patentowe" - mówi prof. Hołyst.

  Jak przewidują specjaliści z IChF PAN, absolwenci tego rodzaju studiów będą mogli wybierać między pracą w nauce a kreatywnym wdrażaniem osiągnięć naukowych do gospodarki. Decydując się na karierę naukową, będą lepiej przygotowani do studiów trzeciego stopnia.

  "Chemia jest najmocniejszą dziedziną naukową w Polsce. Według bazy SciFinder, liczba opublikowanych prac z dziedziny chemii, przypadająca na jednego naukowca, stawia Polskę na jedenastej pozycji na świecie" - czytamy w komunikacie IChF PAN.

  "Ten rezultat jest wyśmienity, co nie znaczy, że nie można go poprawić. Między innymi temu celowi mają służyć studia wzorowane na modelu harwardzkim, które pomagamy wprowadzać na UKSW" - komentuje prof. Hołyst.

  Zgodnie z zasadami modelu harwardzkiego, studia licencjackie powinny stać się studiami masowymi, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie tytuł licencjata ma niemal 1/3 społeczeństwa. Natomiast wspierane badaniami studia II stopnia, dające tytuł magistra i przygotowujące do doktoratu, stałyby się w pewnym stopniu elitarne. "Badania są po prostu drogie, dlatego uczestnictwo w nich powinno być zarezerwowane dla najlepszych" - podkreśla prof. Hołyst.

  Nabór na studia według programu "Edukacja wspierana badaniami - polski harwardczyk" rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja, a pierwsi studenci pojawią się w laboratoriach IChF PAN już w październiku 2011 roku.

  Pierwsze spotkanie dotyczące studiów odbędzie się 16 kwietnia o godz. 11 w budynku administracyjnym IChF PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie. Po krótkim wprowadzeniu zainteresowani będą mogli zapoznać się z laboratoriami Instytutu i porozmawiać ze studentami już wykonującymi prace badawcze.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/ bsz/

  * Studenci z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego,  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego w cleanroomie podczas praktyk w Instytucie  Chemii Fizycznej PAN. Źródło: IChF PAN/Grzegorz Krzyżewski.


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, a także teologia) – studiów jednolitych.

  Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (IBiDW UJ) – jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prowadząca studia licencjackie i magisterskie na unikatowym kierunku studia azjatyckie. Do roku akad. 2012/13, Instytut prowadził kulturoznawstwo, o specjalności bliskowschodniej i dalekowschodniej. Siedziba Instytutu znajduje się na ul. Gronostajowej 3, na III Kampusie UJ na Ruczaju.

  Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego – 5-letnie, interdyscyplinarne, międzywydziałowe studia zapewniające możliwość uczęszczania na zajęcia oferowane przez wszystkie wydziały matematyczno-przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnia je indywidualny tok studiów (już od ich rozpoczęcia), pod opieką tutora (opiekuna naukowego). Po drugim roku studiów studenci wybierają kierunek wiodący spośród 9 dostępnych (astronomia, biologia, chemia, fizyka, geologia, geografia, informatyka, ochrona środowiska i matematyka), którego też tytuł magistra otrzymują po ich ukończeniu.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Dodano: 12.04.2011. 00:33  


  Najnowsze