• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wakacyjny konkurs na najlepsze publikacje poświęcone edukacji

  04.08.2009. 10:36
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ruszył "Wakacyjny konkurs na najciekawsze publikacje" skierowany do internautów chcących i potrafiących pisać ciekawie o edukacji. Konkurs jest organizowany przez portal "Edukacja i Dialog". Proponowane kategorie tematyczne to: nowoczesna edukacja/pokolenie Y; pedagogika/dydaktyka; konspekty lekcji; awans zawodowy; projekty edukacyjne/scenariusze imprez; pedagogika specjalna; przemówienia, recenzje, case study, testy i konkursy; akty prawne z komentarzami; raporty i badania; twórczość własna. Konkurs trwa od 1 lipca do 30 września br.. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.
  Więcej dowiesz się tutaj
  Strona portalu "Edukacja i Dialog"

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pedagogika medialna – jedna z dziedzin pedagogiki, która podejmuje problemy (nieznane dotychczas w edukacji) związane ze zjawiskami, które towarzyszą komunikacji medialnej. Analizuje procesy powstałe w momencie tworzenia się globalnego społeczeństwa. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, CODN – polska publiczna instytucja edukacyjna podlegająca Ministerstwu Edukacji Narodowej mająca wspierać nauczycieli w doskonaleniu ich umiejętności pedagogicznych poprzez promocję nowoczesnych form pracy z młodzieżą. Edukacja i Dialog – miesięcznik wydawany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe; STO jest ogólnopolskim stowarzyszeniem prowadzącym 200 szkół i placówek oświatowych, w których uczy się ok. 15 tysięcy uczniów i 3 tysiące studentów. "Edukacja i Dialog" ukazuje się od 1985 roku. Jej pierwszym redaktorem naczelnym został prof. Julian Radziewicz. Pełnił tę funkcję do czerwca 2007 roku. Początkowo pismo ukazywało się w drugim obiegu. Sekretarzem redakcji do tego czasu był Stanisław Więckowski. Obecnie pismem kieruje Witold Kołodziejczyk. Pismo posiada swoją wersje internetową. Pod patronatem merytorycznym "Edukacji i Dialogu" realizowany jest projekt Autorytety dla edukacji.

  Konkurs "Człowiek bez barier" – konkurs dla osób niepełnosprawnych, promujący ich aktywność zawodową i zaangażowanie społeczne. Olimpiada Artystyczna – konkurs ogólnopolski organizowany od 1976 roku przez Muzeum Narodowe w Warszawie, od 2004 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, finansowany dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs prowadzony jest w dwóch sekcjach: plastyki (historia sztuki) i muzyki (historia muzyki). Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

  Pedagog - (łac paedagogus) – to osoba, która formalnie ukończyła wyższe studia o kierunku pedagogika z odpowiednią specjalnością pedagogiczną i ma właściwe kwalifikacje w danej specjalizacji pedagogicznej, potwierdzone wymaganą dokumentacją. Pedagog, jako specjalista kształcenia i wychowania, najczęściej zatrudnia się w szeroko pojętej edukacji, dbając o prawidłowy rozwój psychiczny człowieka. Pajdocentryzm (gr. pais – dziecko, łac. centrum – środek) – kierunek pedagogiczny przyznający dziecku centralną pozycję w procesach edukacji i opierający ten pogląd na przekonaniu o względnej doskonałości jego zadatków wrodzonych. Dlatego pajdocentryzm traktuje wychowanie jako samą tylko opiekę nad samorzutnym rozwojem dziecka, do którego należy dopasować programy, metody i organizacje pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jednocześnie pajdocentryzm nie docenia roli nauczyciela i społecznych uwarunkowań edukacji.

  Fotoerotica – ogólnopolski konkurs branżowy fotografów organizowany jest Marquard Media Polska Sp. z o.o.(wydawca polskiej edycji Playboya). Konkurs organizowany jest od 2000 roku. Jest to jedyny konkurs fotografii erotycznej w Polsce. Taśma czasu jest często używana w edukacji aby pomóc uczniom zrozumieć wydarzenia i trendy dla specyficznego tematu.

  Elevator:2010 - konkurs naukowy z nagrodami pieniężnymi wzorowany na Ansari X Prize, ale w celu opracowania windy kosmicznej i technologii ją wspomagających. Elevator:2010 organizuje coroczne konkursy, w których przyznawane są nagrody za konstrukcję pojazdów wspinających, włókien i systemów zasilania. Konkurs organizowany jest we współpracy Spaceward Foundation oraz NASA Centennial Challenges.

  Edukacja seksualna – w wąskim rozumieniu: dział edukacji biologicznej i oświaty zdrowotnej zajmujący się seksualnością i płodnością człowieka, w szerszym (i bardziej prawidłowym) rozumieniu – oświata seksualna to wyodrębniony dział interdyscyplinarnej edukacji dotyczącej seksualności człowieka nie tylko w aspekcie biologicznym i zdrowotnym, ale przede wszystkim w aspekcie kulturowym, społecznym, filozoficznym, historycznym, a nawet prawnym i politycznym.

  Konkurs szopek krakowskich (Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską) – coroczny konkurs organizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, w którym krakowscy szopkarze rywalizują o nagrody w kilku kategoriach wiekowych. Zabawa tematyczna jest formą edukacyjną zaczerpniętą z obserwacji zabaw dziecięcych i przeniesioną do programów edukacji zintegrowanej.

  Eurovision Grand Prix (skrót: EGP), to konkurs piosenki organizowany w internecie. Bazuje on na prawdziwym Konkursie Piosenki Eurowizji (Konkurs Piosenki Eurowizji). Tyflopedagogika (z gr. typhlos - niewidomy) - dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistycznych.

  Dodano: 04.08.2009. 10:36  


  Najnowsze