• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania ofert na analizę wpływu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie TIK na powszechne zastosowanie pojazdów elektrycznych

  26.04.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na analizę wpływu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie TIK na powszechne zastosowanie pojazdów elektrycznych.

  Bezpieczeństwo, wydajność i komfort pojazdów wzrosły ogromnie w ciągu ostatnich dekad dzięki wbudowaniu komponentów i układów korzystających z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Odsetek jaki czujniki, serwomotory i sterowniki elektroniczne stanowią w całkowitej wartości pojazdu wzrósł z niecałych 16 procent dwadzieścia lat temu do 40 procent obecnie. Ten trend prowadzi do projektowania pojazdu "w pełni cyfrowego" napędzanego przez architekturę sprzętową, która jest inteligentna, adaptacyjna i zrównoważona.

  Aby zapewnić europejskiemu przemysłowi konkurencyjną przewagę, konieczna będzie zmiana paradygmatu mobilności elektrycznej opartej na inteligentnych systemach i architekturach wyżej wspomnianych pojazdów, równolegle przez mnogość właścicieli wiedzy i sektorów przemysłowych. Zmiana ta oprze się na ścisłej współpracy przemysłu europejskiego (motoryzacja, media i inteligentne systemy), organów władzy publicznej i konsumentów.

  Badania poświęcone będą analizie barier, które obecnie utrudniają przyspieszenie wdrażania pojazdów elektrycznych w Europie. Nacisk zostanie położony głównie na przeszkody dotyczące badań naukowych, rozwoju oraz uprzemysłowienia rozwojowych systemów inteligentnych i architektur elektrycznych w ogóle.

  Dla porównania uwzględnione zostaną również dodatkowe trudności z innych dziedzin technologii, na przykład zajmujących się sprawnością ogniw akumulatorowych, dostępem do surowców i towarów, oczekiwaniami konsumentów czy dostępnością infrastruktury zasilania. Znaczący akcent w analizie należy również położyć na ocenę środowiskową i społeczno-ekonomiczną mobilności elektrycznej, jak np. jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich z sektorów motoryzacyjnego i systemów inteligentnych. Uwzględnione zostaną również doświadczenia z wcześniejszych prób wyprodukowania i wdrożenia pojazdów elektrycznych w Europie i na świecie.

  Wreszcie jako dane wejściowe dla przyszłych inicjatyw w tej dziedzinie zostaną wykorzystane zalecenia dla europejskich projektów "latarni morskich" i warunki ramowe badań naukowych, rozwoju i uprzemysłowienia systemów inteligentnych do pojazdów elektrycznych, a w szczególności do w pełni cyfrowego pojazdu elektrycznego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Jan Kacprzak - (ur.24 czerwca 1943 w Warszawie, zm. 26 kwietnia 2000) – profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu trakcji elektrycznej, obwodów głównych pojazdów elektrycznych, sterowania napędów trakcyjnych i optymalizacji parametrów jazdy pojazdów elektrycznych.

  Elektromobilność odnosi się do korzystania z pojazdów elektrycznych do zapewnienia mobilności. Koncepcja elektromobilności jest często używana w programach do promowania korzystania z indywidualnych pojazdów elektrycznych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny oraz środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Wydział Transportu Politechniki Śląskiej zatrudnia 73 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 z tytułem naukowym profesora oraz 14 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: optymalizacja sieci transportowych, logistyka w transporcie, technika mikroprocesorowa i badania symulacyjne w transporcie, modelowanie matematyczne procesów spalania w silniku, zastosowanie paliw alternatywnych, zużycie elementów maszyn transportowych, wspomaganie komputerowego projektowania zespołów maszyn transportowych, wibroakustyczna diagnostyka maszyn i pojazdów, dynamika zawieszeń pojazdów, zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji zestawów kołowych oraz układu koło - szyna, telematyka i bezpieczeństwo transportu. Corocznie pracownicy wydziału wykonują około 90 prac naukowo-badawczych, w tym grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Transportu i Komisję Europejską, prac wdrożeniowych i usługowych oraz uczestniczą w opracowywaniu koncepcji nowych rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Wydział organizuje 11 cyklicznych konferencji o zasięgu międzynarodowym. Szereg prac naukowych zrealizowanych przez pracowników wydziału zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz koncerny przemysłowe takie jak Fiat i ABB. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi m.in. : VŠB - Technical University of Ostrava, Glasgow Caledonian University, Manchester Metropolitan University, Chalmers University of Technology, Państwowy Uniwersytet Transportu w Sankt Petersburgu, Ruhr-Universität Bochum, Kauno Technologijos Universitetas, Politechnika Lwowska, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, China University of Mining and Technology. Rozwijana jest również współpraca z wieloma krajowymi uczelniami i instytutami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, przede wszystkim z terenu województwa śląskiego. Ponadto Wydział współpracuje z wieloma firmami i koncernami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi m.in. Fiat Auto Poland, Opel, Alstom, Bombardier, Lucchini, Siemens.

  Przybory elektroinstalacyjne – sprzęt służący do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych domowych i przemysłowych.

  Miedź w energooszczędnych silnikach elektrycznychWysoka przewodność elektryczna miedzi jest istotnym czynnikiem projektowym, który umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej silników elektrycznych. Jej znaczenie wynika stąd, że silniki elektryczne i napędzane nimi układy są znaczącymi odbiornikami energii elektrycznej pobierającymi 43%-46% całkowitego globalnego zużycia energii i 69% całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł.

  Bomba grafitowa (znana również jako "bomba blackout" oraz "miękka bomba") – broń używana do niszczenia elektrycznych systemów zasilających. Bomby grafitowe działają na zasadzie rozpylania chmury drobnych włókien nad komponentami elektrycznymi, doprowadzając do zwarć i zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Włókna mają grubość kilku setnych cala, dzięki czemu mogą unosić się w powietrzu w postaci gęstej chmury. Bomba grafitowa często zwana jest "miękką bombą", ponieważ efekty jej działania ograniczają się na ogół do instalacji elektrycznych, z minimalnym ryzykiem efektów ubocznych.

  Dodano: 26.04.2011. 17:37  


  Najnowsze