• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania ofert: programy IPv6

  01.06.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczące programów Internet Protocol wersja 6 (IPv6).

  Celem opracowania jest identyfikacja głównych podmiotów we wszystkich sektorach oraz procesów związanych ze szkoleniem i upowszechnieniem nowego protokołu. Badanie powinno również przedstawić mechanizmy, zachęty i najlepsze praktyki mogące wspomagać wdrażanie nowej technologii w sposób efektywny i terminowy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Internet Control Message Protocol Version 6 (ICMPv6) lub ICMP for IPv6 jest nową wersją protokołu ICMP. ICMPv6 zdefiniowano w RFC 4443. ICMPv6 działa w warstwie sieciowej OSI, czyli bezpośrednio na IPv6, poniżej protokołów takich jak UDP czy TCP. ICMPv6 jest integralną częścią IPv6 i musi być obsługiwany przez wszystkie jego implementacje. IPv4 (ang. Internet Protocol version 4) – czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa, itp. IPv4 znajduje się obecnie w powszechnym użyciu. Dostępna jest również nowsza wersja – IPv6. Dokładny opis czwartej wersji protokołu IP znajduje się w RFC 791. W modelu TCP/IP protokół IPv4 znajduje się w warstwie sieciowej. World IPv6 Day (ang. Światowy Dzień IPv6) – wydarzenie mające na celu rozpropagowanie informacji na temat IPv6 oraz techniczne testy jego obsługi, zorganizowane 8 czerwca 2011 przez Internet Society przy współpracy dostawców treści w Internecie, m.in. Google i Facebooka.

  GNU Zebra – wolne oprogramowanie na licencji GNU GPL, będące implementacją protokołów rutingu opartych na TCP/IP. Obsługuje protokoły RIP, OSPF oraz BGP w wersjach tradycyjnych, jak i IPv6. IPv6 (ang. Internet Protocol version 6) – protokół komunikacyjny, będący następcą protokołu IPv4, do którego opracowania przyczynił się w głównej mierze problem małej, kończącej się liczby adresów IPv4. Podstawowymi zadaniami nowej wersji protokołu jest zwiększenie przestrzeni dostępnych adresów poprzez zwiększenie długości adresu z 32-bitów do 128-bitów, uproszczenie nagłówka protokołu oraz zapewnienie jego elastyczności poprzez wprowadzenie rozszerzeń, a także wprowadzenie wsparcia dla klas usług, uwierzytelniania oraz spójności danych. Protokół jest znany także jako IP Next Generation oraz IPng. Głównymi dokumentami opisującymi protokół są RFC 2460 oraz RFC 4291.

  Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Negocjacje z ogłoszeniem – tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

  SmartFTP - jeden z najpopularniejszych klientów FTP. Stworzony przez SmartFTP GmbH program, oprócz standardowych funkcji, umożliwia m.in. obsługę protokołu IPv6 i systemu UTF-8, szyfrowanie połączeń, obsługę protokołu FXP, nawiązywanie wielu połączeń jednocześnie, planowanie zadań, kolejkowanie transferów i obsługę formatu Metalink. OSPF (ang. Open Shortest Path First), w wolnym tłumaczeniu: "pierwszeństwo ma najkrótsza ścieżka" ("open" oznacza otwartość, podobnie jak w Open Source) – protokół trasowania typu stanu łącza (ang. Link State). Zdefiniowany został jako OSPF wersji 2 w RFC 2328 (1998) dla IPv4., a aktualizacja dla IPv6 jako OSPF wersji 3 w RFC 5340 (2008). Jest zalecanym protokołem wśród protokołów niezależnych (np. RIP, ang. Routing Information Protocol).

  Trovit (Trovit Search S.L.) jest wertykalną wyszukiwarką ofert pracy, nieruchomości oraz samochodów w 20 krajach Europy, Australii, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. W tych trzech sektorach umożliwia zaiteresowanemu szukanie ofert znajdujących się na tysiącach stron internetowych.

  Przetarg ograniczony – forma przetargu charakteryzująca się skierowaniem zaproszenia do składania ofert do ograniczonego kręgu podmiotów. Ograniczenie to może być dokonywane np. poprzez wskazanie w publicznym ogłoszeniu przesłanek, których spełnienie dopuszcza do złożenia oferty, czy też poprzez kierowanie indywidualnych zaproszeń do określonych podmiotów. W przypadkach dotyczących gospodarki podmiotów sektora publicznego często sposób przeprowadzenia przetargu ograniczonego jest szczegółowo uregulowany prawem, np. w zakresie zamówień publicznych, zbywania nieruchomości czy sprzedaży wierzytelności.

  Mechanizm automatycznych tuneli 6to4 pozwala podłączyć się do sieci IPv6 każdemu, kto dysponuje choćby jednym publicznym adresem IPv4. Przy uruchamianiu tunelu nie są konieczne żadne formalności. Ważne jest jednak by poprzez sieć usługodawcy osiągalny był adres 192.88.99.1 oraz możliwa była transmisja pakietów IPv4 oznaczonych protokołem 41 (dziesiętnie). Dokładny opis zawarty jest w RFC 3056. Przetarg nieograniczony – forma przetargu charakteryzująca się zaproszeniem do składania ofert nieograniczonego kręgu osób, zwykle poprzez publiczne ogłoszenie. W przypadkach dotyczących gospodarki podmiotów sektora publicznego często sposób jego przeprowadzenia jest szczegółowo uregulowany prawem, np. w zakresie zamówień publicznych, zbywania nieruchomości, zbywania mienia czy sprzedaży wierzytelności.

  Konversation – klient IRC dla środowiska graficznego KDE udostępniany na licencji GPL. Jest rozwijany w ramach "KDE Extragear", co oznacza, że jego cykl wydawniczy jest niezależny od KDE. Konversation jest domyślnym klientem IRC w wielu głównych dystrybucjach Linuksa np. w openSUSE oraz w Fedorze w wersji ze środowiskiem KDE. Konversation wspiera połączenia IPv6. Oferuje wsparcie dla SSL. Wspiera także szyfrowanie Blowfish. Konversation cechuje się automatyczną detekcją UTF-8 oraz umożliwia używanie innych kodowań na różnych kanałach. Wspiera również OSD dla powiadomień oraz pozwala zapisywać zakładki dla kanałów oraz serwerów. Konversation obsługuje również kolory, dekoracje tekstu oraz ikony nicków. BitTornado – aplikacja kliencka sieci BitTornado, eksperymentalnej wersji protokołu BitTorrent, opracowana na bazie podstawowego klienta przez autora tegoż protokołu, Johna Hoffmana. W stosunku do pierwotnego klienta BitTorrenta zawiera kilkanaście usprawnień: m.in. limitowanie uploadu i downloadu, ustalanie priorytetów przy ściąganiu plików czy obsługa IPv6. Wydana na wolnej licencji (podstawowa licencja – MIT).

  Dodano: 01.06.2012. 17:26  


  Najnowsze