• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w 7PR: Galileo

  08.12.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Organ nadzorczy (GSA) europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) ogłosił zaproszenie do składania wniosków w części transport (w tym aeronautyka) siódmego programu ramowego (7PR).

  Europejski globalny system nawigacji satelitarnej obejmuje Galileo i europejski geostacjonarny system pokrycia nawigacyjnego (EGNOS), zapewniając infrastrukturę do pozycjonowania i pomiaru czasu na całym świecie. Wśród tematów ujętych w zaproszeniu są: innowacyjne oparte na GNSS zastosowania drogowe; innowacyjne oparte na GNSS zastosowania usług lokalizacyjnych (LBS); wspieranie GSA; przyspieszenie wprowadzania EGNOS w lotnictwie; zastosowania GNSS na rynku masowym i klienci na rynku masowym.

  Budżet przydzielony na realizację zaproszenia wynosi 25 000 000 euro.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, zwany również Organem Nadzoru GNSS (ang. European GNSS Supervisory Authority), jest jedną z agencji wspólnotowych. Został powołany do życia na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie publicznymi interesami oraz wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i niezawodnością systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest poprzez programy GALILEO i EGNOS. Agencja jest również organem wydającym zezwolenia prywatnym posiadaczom koncesji, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzenie systemu w życie i zarządzanie jego działaniem. Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej ma pełnić także funkcje doradczą w stosunku do Rady w kwestiach związanych z zarządzaniem a w szczególności z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony systemu Galileo. Galileo – europejski system nawigacji satelitarnej w trakcie budowy. System ma być równoważną alternatywą do amerykańskiego systemu GPS i rosyjskiego GLONASS, lecz w przeciwieństwie do nich będzie kontrolowany przez instytucje cywilne. Reflektometria GNSS (ang. GNSS reflectometry) obejmuje wykonywanie pomiarów za pomocą odbitych od powierzchni Ziemi sygnałów z systemów nawigacyjnych takich jak GPS czy GLONASS.

  EGNOS (ang. European Geostationary Navigation Overlay Service) – budowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, Komisję Europejską i EUROCONTROL europejski system satelitarny wspomagający (ang. SBAS – Satellite Based Augmentation System) systemy GPS i GLONASS, a w przyszłości Galileo. Najważniejsze zadania to transmisja poprawek różnicowych i informowanie o awariach systemu GPS. System znacznie zwiększy dokładność i wiarygodność pozycji uzyskiwanej z GPS, co będzie miało szczególne znaczenie dla lotnictwa. Odpowiednikami EGNOS w Ameryce Północnej jest WAAS (Wide Area Augmentation System), w Indiach – GAGAN (GPS-Aided Geosynchronous Augmented Navigation System – ma zostać uruchomiony do 2013 roku), a w Japonii – MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System). Europejska Polityka Kosmiczna – działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujące obecnie w szczególności rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb środowiska i bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

  International GNSS Service (dawniej ang. International GPS Service for Geodynamics: Międzynarodowa Służba GPS do badań geodynamicznych) – międzynarodowa służba cywilna czuwająca m.in. nad dokładnością globalnych systemów nawigacji satelitarnej (umożliwiających wyznaczenie pozycji na podstawie sygnałów odbieranych od satelitów). Służba została zainicjowana w 1990 roku.
  GIOVE-A (skrót od Galileo In-Orbit Validation Element) nazywany wcześniej GSTB-V2/A (skrót od Galileo System Test Bed Version 2) – pierwszy z serii satelitów wchodzących w skład europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, tworzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i Unię Europejską (UE).

  Zalecenia techniczne geodezyjnych pomiarów satelitarnych GNSS – zalecenia określające zasady wykonywania geodezyjnych pomiarów satelitarnych GNSS w oparciu o obowiązujący system stacji referencyjnych ASG-EUPOS w Polsce. Zalecenia obowiązujące geodetów wydał Główny Geodeta Kraju na podstawie opracowania przedstawionego przez zespół w składzie: Wiesław Graszka, Szymon Wajda, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski. Zalecenia opublikowano w 2011 roku. TARGET to skrót od “Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer”. Oznacza to „Transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym”. Systemy TARGET i TARGET2 służą do dokonywanych za pośrednictwem banków rozliczeń o wysokich nominałach, zwłaszcza w Euro. TARGET zapewnia bezpieczną realizację operacji w czasie rzeczywistym i natychmiastową finalizację transakcji. Jego stosowanie umożliwia implementację polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego i integrację europejskiego rynku pieniężnego. Korzystanie z systemu TARGET pozwala użytkownikom na obniżenie ryzyka kredytowego i ryzyka rozliczenia.

  Transit 1B – amerykański technologiczny satelita wojskowy, który testował system nawigacji dla okrętów podwodnych US Navy przenoszących pociski balistyczne typu UGM-27 Polaris. Podczas tej misji po raz pierwszy wykonano powtórne odpalenie silnika rakietowego w przestrzeni kosmicznej i zademonstrowano przydatność satelity w nawigacji. Były to pierwsze próby systemu nawigacji satelitarnej, który potem przekształcił się we współczesny system GPS.

  NigComSat-1 (ang. Nigerian Communication Satellite 1 , nigeryjski satelita komunikacyjny) – uniwersalny geostacjonarny satelita telekomunikacyjny wyniesiony dla nigeryjskiej organizacji NIGCOMSAT. Pierwszy w historii nigeryjski i afrykański satelita tego rodzaju. Świadczył komercyjne usługi łącznościowe (telewizja, radio, telefon, internet, telekonferencje) i monitoringu (w tym GPS w oparciu o system EGNOS) poprzez 7 anten obsługujących:

  Niwelacją satelitarną – pomiar różnic wysokości punktów wykonywany metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Zespół czynności, których rezultatem jest wyznaczenie wysokości ortometrycznych na podstawie wysokości geometrycznych wyznaczanych techniką satelitarną GPS oraz informacji o ziemskim polu siły ciężkości, które pozwalają wyznaczyć odstęp geoidy od elipsoidy. Do regionalnych wyznaczeń model potencjału grawitacyjnego wprowadzamy regionalne i lokalne anomalie grawimetryczne, a w podejściu lokalnym numeryczne modele terenu. Pozycja obserwowana - we współczesnej nawigacji pozycję obserwowaną najczęściej określa się przy użyciu odbiornika nawigacji satelitarnej GPS.

  Global Positioning System (GPS) - właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – jeden z systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego - 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego - stacji kontrolnych i monitorujących na ziemi oraz segmentu użytkownika - odbiorników sygnału. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

  Dodano: 08.12.2011. 17:37  


  Najnowsze