• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w 7PR Internet przyszłości 2012

  22.05.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w Siódmym Programie Ramowym "Internet przyszłości 2012".

  Zaproszenie dotyczy konkretnie obszarów zastosowania "Scenariuszy przypadku i wstępnych prób" oraz "Budowania potencjału i wsparcia infrastrukturalnego" w ramach tematu wszechobecnej i zaufanej sieci oraz infrastruktur usługowych.

  Ta inicjatywa wpisuje się w program prac TIK "Internet przyszłości" 7PR. Obejmuje narzędzia i platformy do opracowywania i rozwijania nowych aplikacji internetowych za pośrednictwem partnerstw publiczno-prywatnych poświęconych Internetowi przyszłości.

  Pośród oczekiwanych skutków należy wymienić:
  - umocnienie pozycji europejskiego przemysłu w obszarach przyszłych technologii internetowych, takich jak szerokopasmowe systemy mobilne i bezprzewodowe, sieci optyczne i technologie zarządzania sieciami;
  - opracowanie technologii na potrzeby przyszłych generacji europejskiej infrastruktury szerokopasmowych sieci mobilnych o dużej prędkości;
  - poprawa efektywności ekonomicznej i energetycznej infrastruktur dostępowych/transportowych;
  - przyjęcie w branży zintegrowanych, w pełni optycznych sieci i efektywnych widmowo, szerokopasmowych systemów bezprzewodowych oraz nowych architektur i technologii internetowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Neutralność sieci (internetu) – to zasada zgodnie z którą dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Provider) i rządy nie nakładają żadnych ograniczeń na dostęp użytkowników do sieci pozwalających na korzystanie z Internetu. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Mediomat - automatyczne urządzenie przeznaczone do bezobsługowej dystrybucji dowolnych plików (przede wszystkim multimedialnych w formie nagrań audio lub audiowizualnych bądź publikacji i oprogramowania - głównie mp3, e-booków i programów komputerowych) dostępnych w sieci Internet i ich automatyczny zapis na nośniki optyczne lub magnetyczne z zastosowaniem technologii przewodowej lub bezprzewodowej. Do wytworzenia mediomatu użyty został komputer przemysłowy z systemem wbudowanym, oprogramowaniem, mechanizmem autoryzacyjno - transakcyjnym, dostępem do Internetu i interfejsami we/wy. Czas przyszły prosty – jeden z dwóch (obok czasu przyszłego złożonego) rodzajów gramatycznego czasu przyszłego, jeśli za kryterium podziału przyjąć liczbę wyrazów tworzących formę czasu. W czasach prostych tworzy tę formę jeden wyraz.

  Czas przyszły złożony – jeden z dwóch (obok czasu przyszłego prostego) rodzajów gramatycznego czasu przyszłego, jeśli za kryterium podziału przyjąć liczbę wyrazów tworzących formę czasu. W czasach złożonych co najmniej (i najczęściej) dwa wyrazy tworzą tę formę. New Millennium Program – program misji kosmicznych NASA, którego zadaniem było przetestowanie nowych technologii na potrzeby przyszłych misji. NASA anulowała program w 2008 r., przeznaczając otrzymane w ramach budżetu na rok fiskalny 2009 środki finansowe na inne cele. Statki kosmiczne i eksperymenty programu New Millenium początkowo nosiły nazwę „Deep Space” (dla misji planetarnych) i „Earth Observing” (misje na orbicie Ziemi). W 2000, wraz ze zmianami w samym programie, Deep Space otrzymały nazwę „Space Technology”.

  Bitstream Access (w skrócie BSA) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku). W rzeczywistości klient końcowy korzysta więc wyłącznie z infrastruktury właściwego operatora sieci, podczas gdy umowę dostawy usługi zawiera z innym. Ten z kolei, na mocy stosownej umowy ramowej, dzierżawi infrastrukturę właściwego operatora sieci. Eltel Networks: Eltel Networks – międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych; Eltel Networks zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w dziedzinie projektowania, budowy, utrzymania i rozbudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz miejskich sieci komunalnych. Obszar działania spółki w sektorze sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych to kraje Europy Centralnej i Północnej.

  Ekonomia informacji jest to zarządzanie informacją na wielu płaszczyznach tak, by w jak najkrótszym czasie trafiła do zainteresowanego nią użytkownika. Na ekonomię informacji składa się pozycjonowanie i badanie przyszłości wyszukiwarek, użyteczność stron internetowych, sieci semantyczne oraz architektura informacji oraz inne formy szeroko pojętego marketingu internetowego.

  Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji niezgodnej z prawem", który proponuje wprowadzenie do ustaw federalnych zapisów przewidujących filtrowanie serwisów internetowych na podstawie rejestru i blokowanie zakazanych zasobów internetowych. Szereg ekspertów w swoich wypowiedziach wskazuje na zagrożenie wykorzystania danego projektu do cenzurowania Internetu.

  VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  iPlus Manager – aplikacja operatora sieci komórkowej Plus do zarządzania usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, Plus Internet (dawniej iPlus). Z poziomu aplikacji iPlus Manager użytkownik może połączyć się z Internetem, wysyłać, odbierać wiadomości SMS, zmieniać ustawienia połączeń z Internetem, uzyskać pomoc, uruchomić komunikator Gadu-Gadu, bądź uruchomić przeglądarkę internetową lub klienta poczty elektronicznej. Aplikacja ma za zadanie informować użytkownika o ilości wysłanych i pobranych danych, oraz poziomie sygnału sieci Plus. Aplikacja pokazuje też w zasięgu jakiej technologii modem znajduje się obecnie: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA oraz WLAN, a także CSD. Aplikacja współpracuje z kartą SIM Plus Internet, Plus, Plus na Kartę oraz Simdata. Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) – program rozwoju modułowej broni strzeleckiej, który doprowadził do powstania demonstratorów technologii polskiego karabinka automatycznego, opartego na bazie wspólnej komory zamkowej dla układów klasycznego i bezkolbowego. Docelowo ma zastąpić karabinek wz. 96 Beryl. Program MSBS-5,56 rozwijany jest w ramach przyszłego polskiego "żołnierza przyszłości" - indywidualnego systemu walki Tytan. Pierwsze prototypy karabinków, początkowo w układzie klasycznym (kolbowym) mają zostać zaprezentowane na przełomie 2012/2013, o ile uzgodnione zostaną ostateczne założenia taktyczno-techniczne dla nowej konstrukcji strzeleckiej.

  Dodano: 22.05.2012. 17:17  


  Najnowsze