• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w zakresie energooszczędnych budynków

  01.08.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenie w zakresie energooszczędnych budynków Stanowi ono element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).

  Zaproszenie do składania wniosków pt. "Energooszczędne budynki", część inicjatywy UE na rzecz redukcji emisji CO2 i zużycia energii w Europie, promuje ekologiczne technologie i stawia sobie za cel opracowanie energooszczędnych systemów i materiałów na potrzeby nowych i remontowanych budynków.

  Zaproszenie składa się z trzech tematów:
  - nanotechnologia na rzecz wielofunkcyjnych, lekkich materiałów i komponentów konstrukcyjnych;
  - bezpieczne, energooszczędne i przystępne eko-innowacyjne materiały do budowy murów i/lub ścianek działowych w celu zapewnienia zdrowszego środowiska wewnątrz budynków;
  - integracja technologii na rzecz energooszczędnych rozwiązań w odnawianiu budynków publicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Energooszczędne zagospodarowanie terenu – problematyka dotykająca dziedzin nauki takich jak: architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska, energetyka itp. Uwzględnia specyficzne wymogi przestrzenne dotyczące budownictwa pasywnego i ekologicznego wraz z efektywnym wykorzystaniem terenu w celu uzyskania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Planując energooszczędne zagospodarowanie terenu należy zwrócić uwagę na wiele czynników związanych z tym tematem. Można wymienić czynności, które trzeba dokonać, aby ukształtować zrównoważone otoczenie: Energy Star – międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego. Lista najwyższych budynków w Szwecji obejmuje różne typy budynków o wysokości przekraczającej 100 m. Nie obejmuje budynków planowanych, bądź w trakcie budowy.

  Krzysztof Jałosiński (ur. 29 grudnia 1957 w Żarach w województwie lubuskim) – prezes zarządu Zakładów Chemicznych Police z siedzibą w Policach, magister inżynierii chemicznej. Ukończył Politechnikę Wrocławską specjalizując się z inżynierii chemicznej, studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w zakresie materiałów i energooszczędnych technologii chemicznych, studia podyplomowe w dziedzinie strategii zarządzania przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej oraz studia MBA na Politechnice Lubelskiej. Dom niskoenergetyczny – obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Nazywany jest też domem energooszczędnym.

  Dom niskoenergetyczny – obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Nazywany jest też domem energooszczędnym. Lekki szkielet stalowy (metalowy) – Konstrukcja szkieletowa budynków, w której podstawowym materiałem stosowanym do budowy są lekkie, zimno-gięte profile z galwanizowanej stali. W Polsce do produkcji profili stosuje się stal konstrukcyjną klasy 280 lub 350, ocynkowaną ogniową powłoką 275g/m2.

  Dom pasywny, dom energooszczędny – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast w zwykłych domach - może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)). Lista najwyższych budynków w Sendai: W Sendai znajduje się obecnie 9 budynków ponad 100 metrowych. W planach i w trakcie budowy jest kilka nowych budynków, które przekroczą ten próg wysokości.

  TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) – norma będąca certyfikatem jakości, przyznawanym głównie dla monitorów komputerowych oraz elektronicznych urządzeń biurowych, oceniających ich zgodność m. in. pod względem: emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii. Definiuje następujące parametry: czytelność i stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne. Certyfikacja jest prowadzona przez szwedzką konfederację zawodową TCO Development (Unia Pracodawców), będącą spółką zależną od Tjänstemännens Centralorganisation Organization (TCO), bezpośrednio odpowiedzialnej za rozwój i przyznawanie certyfikatów zgodności. Norma jest głównie znana z certyfikacji monitorów komputerowych (TCO 95, 99, 03, 5.0, 6.0, 7.0). Jest także przyznawana dla: drukarek (TCO 99), mebli biurowych (TCO 04) i telefonów komórkowych (TCO 01).

  Green500 - ranking najbardziej energooszczędnych superkomputerów na świecie, publikowany dwa razy w roku na podstawie listy TOP500. W rankingu uwzględniane są jedynie superkomputery spośród 500 dysponujących w danym roku największą na świecie mocą obliczeniową. Pierwszy ranking został opublikowany w 2007.

  Ruch antynuklearny – ruch społeczny sprzeciwiający się wykorzystywaniu energii atomowej. Dąży on zarówno do rozbrojenia atomowego, jak i rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny. Domaga się zastąpienia jej przez technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii. Zalicza się do nowych ruchów społecznych. Przenośna Aparatura Sejsmiczna PASAT 12i (12. kanałowa, iskrobezpieczna) została opracowanym w 2. połowie lat 80. XX wieku, w Zakładzie Systemów Dyspozytorskich (ZB 7) Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG w Katowicach. Prace rozpoczęto w 1985 roku od aparatury PASAT 12N (12. kanałowej, nieiskrobezpiecznej) przeznaczonej do pracy w kopalniach, w których nie występuje zagrożenie wybuchem metanu. Pozytywne doświadczenia z próbnej eksploatacji oraz udostępnienie nowoczesnych, energooszczędnych technologii mikrokomputerowych pozwoliło na opracowanie wersji iskrobezpiecznej aparatury nazwanej PASAT 12i, którą do roku 1995 wdrożono w 9 polskich kopalniach węgla kamiennego. System jest nadal rozwijany, a jego ostatnia wersja PASAT M charakteryzuje się zwiększoną do 48 liczbą kanałów pomiarowych, pasmem przenoszonych częstotliwości 4,5 – 10.000 Hz oraz zastosowaniem magistrali CAN do transmisji danych.

  Obręb ewidencyjny jest jednostką powierzchniową podziału kraju wyodrębnioną dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), dla której zakłada się odrębny operat ewidencyjny. Jest częścią składową jednostki ewidencyjnej, utworzoną dla potrzeb związanych z techniką zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Lista najwyższych budynków w Singapurze: Singapur jest jednym ze światowych centrów handlu i finansów. Jego śródmieście pełne jest wysokich gmachów, zarówno biurowych jak i mieszkalnych, ze względu na małą ilość gruntów pod budowę. Jednak powyżej 150 metrów mają praktycznie jedynie budynki biurowe. Najwyższy mieszkalny ma 120 metrów wysokości. Obecnie aż 9 wieżowców wznosi się ponad 200 metrów. Ponad 100 metrów natomiast ma około 90 budynków. Lista budynków które można uznać za wieżowce liczy obecnie 43 pozycje. W budowie obecnie jest jednak jeszcze 11 budynków które po ukończeniu ich budowy znajdą się na tej liście. Żaden jednak nie przewyższy trójki najwyższych (są tej samej wysokości). Zaczęły one tu powstawać w latach 70. Zbiegiem lat powstawało ich tutaj coraz więcej, a proces ten trwa do dziś. Z tą różnicą, że obecnie wszystkie budynki, które są w trakcie budowy, będą wieżowcami mieszkalnymi. A Marina Bay Tower, stanie się jednym z wyższych budynków mieszkalnych na świecie.

  Konstrukcja szkieletowa budynków – system konstrukcji ścian lub budynków polegający na rozdzieleniu funkcji elementów nośnych (szkieletu) i wypełniających. Galeria Handlowa Askana – 3-poziomowa galeria handlowa, położona w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Miejsce to stanowi połączenie ulicy handlowej i obiektu handlowo-komercyjnego. Obiekt tworzy kompleks 7 odrębnych budynków skupionych pod przeszklonym dachem. Architektura obiektu łączy w sobie tradycję (materiały wykończeniowe budynków), elementy zabytkowe (zachowano zabytkową wieżę ciśnień po dawnych Zakładach Mięsnych) oraz nowoczesność (przeszklony dach, windy panoramiczne).

  Dodano: 01.08.2012. 17:17  


  Najnowsze