• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w zakresie NMP MŚP 2013

  27.07.2012. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "NMP - skoordynowane zaproszenie NMP MŚP 2013". Stanowi ono element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).

  Zaproszenie jest częścią większego programu prac NMP 2013, który skupia się na inteligentnym i zrównoważonym rozwoju na rzecz bardziej ekologicznego przemysłu europejskiego. Dotyczy całego spektrum przemysłowych działań badawczych i obejmuje trzy tematy:

  - biomateriały na rzecz zaawansowanych terapii i urządzeń w medycynie neurologicznej/nerwowo-mięśniowej bądź sercowo-naczyniowej;
  - zintegrowane przetwarzanie i systemy kontroli na rzecz zrównoważonej produkcji w gospodarstwach rolnych i lasach;
  - od badań do innowacji: znaczące kroki naprzód w przemysłowym wykorzystaniu europejskiego kapitału intelektualnego, stymulacji wykorzystania nowo opracowanych materiałów i technologii materiałowych w przemyśle.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Obserwatorium Europejskich Stosunków Przemysłowych (w skrócie EIRO od ang. The European Industrial Relations Observatory) – instrument monitorujący, oferujący wiadomości i analizy dotyczące stosunków przemysłowych w Unii Europejskiej. Obserwatorium to projekt Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. EIRO powstało w 1997 roku. Jego celem jest zbieranie, analiza i rozpowszechnianie informacji dotyczących najnowszych zmian w stosunkach przemysłowych w Europie. Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi. Chrematonimia (gr. chrema, chrematos – rzecz, przedmiot, towar) – nauka, której przedmiotem badań są nazwy własne niektórych wytworów przemysłowych, rękodzielniczych, jednostkowych i seryjnych, które nie są trwale związane z określonym krajobrazem, tzw. chrematonimy. Jest to najbardziej dyskusyjny dział onomastyki.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Sposób użycia:
  {{subst:Wikipedia:WikiProjekt Telefony komórkowe/Zaproszenie|~~~~}}
  wklejamy na stronę dyskusji użytkownika
  co wyjdzie:

  Phoenix Contact – producent automatyki przemysłowej w tym złączek szynowych, złącz przemysłowych, ochrony przed przepięciami i urządzeń automatyki, m.in. dla energetyki, telekomunikacji, przemysłu samochodowego, chemicznego, naftowo-gazowego. Intelligent Manufacturing Systems (IMS - Inteligentne Systemy Produkcyjne), międzynarodowa inicjatywa na rzecz zaawansowanej produkcji, wspierana przez rządowe i społeczne administracje Australii, Kanady, krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. IMS stanowi platformę dla instytutów naukowych, uniwersytetów i partnerów przemysłowych tych państw do współpracy nad wspólnymi zagadnieniami Badań i Rozwoju Technologicznego (BRT)

  Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

  Wybory parlamentarne w Dżibuti odbyły się 22 lutego 2013 roku. Zwyciężyła w nich rządząca Unia na rzecz Większości Prezydenckiej, na którą zagłosowało 61,5% wyborców. Opozycyjna Unia na rzecz Krajowego Bezpieczeństwa zdobyła 35,6% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 69,2%.

  Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Związek Zawodowy "Budowlani" - ogólnopolska organizacja związkowa zrzeszająca pracowników budownictwa, przemysłu materiałów i ochrony środowiska. Najważniejsza jednostką organizacyjną związku są organizacje reprezentowane przez Zarządy Zakładowe. Członkami Związku Zawodowego mogą zostać pracownicy wykonujący zawody budowlane, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu drzewnego, leśnictwa i ochrony środowiska, przemysłu meblarskiego, płytowego i branż pokrewnych zatrudnieni we wszelkich podmiotach gospodarczych, ale także pracownicy innych zawodów zatrudnieni w spółdzielczości mieszkaniowej, jednostkach komunalnych oraz pracownicy szkolnictwa działający na rzecz wymienionych zawodów. Przewodniczącym związku jest Zbigniew Janowski, były poseł SLD.

  Olsztyński Okręg Przemysłowy - okręg przemysłowy zlokalizowany w powiecie olsztyńskim (ziemskim i grodzkim) oraz w powiecie ostródzkim. W przemyśle jest zatrudnionych ponad 30 000 osób. Głównymi gałęziami przemysłu na tym obszarze są: przemysł drzewny (meblarski, tartaczny, płyt wiórowych i okleinowych), przemysł spożywczy (mięsny, mleczarski, chłodniczy, przetwórstwa płodów rolnych, browarny), elektro - maszynowy (maszynowy, transportowy, metalowy, odlewniczy, elektroniczny), chemiczny (gumowy, tworzyw sztucznych, detergentów), energetyczny (elektrownie cieplne, wodne), mineralny (materiałów budowlanych, cegielnie), włókienniczy (odzieżowy, dziewiarski, tkanin technicznych, łykowy), przemysł poligraficzny, przemysł paszowy.
  Okręg przemysłowy – skupisko wielu ośrodków i zakładów przemysłowych na silnie zurbanizowanych terenach. W tych rejonach szczególnie rozwinięty jest przemysł. Główne rodzaje ośrodków przemysłowych to regiony wydobywcze (górnicze), przemysłu high-tech (technopolis, inaczej technopolia), przemysłu różnego rodzaju (np. maszynowego, spożywczego, motoryzacyjny itp.). Wydobywcze okręgi przemysłowe w krajach wysokorozwiniętych obecnie podupadają lub zmieniają profil na regiony usługowe i nowoczesnych technologii.

  Tyco Thermal Controls jest przedsiębiorstwem należącym do Tyco International Ltd., korporacji oferującej wyroby od elektroniki, telekomunikacji i kontroli procesów przemysłowych po ochronę zdrowia, zabezpieczenia przeciwpożarowe i systemy bezpieczeństwa. Produkuje systemy grzewcze (oparte na przewodach grzejnych) oraz systemy detekcji i lokalizacji wycieków dla przemysłu, budownictwa, telekomunikacji, medycyny i innych sektorów OEM. Łącząc działalność i doświadczenia firm Raychem, Isopad, Pyrotenax, Tracer, Hew-Therm i Digitrace. Chorwaccy obserwatorzy w Parlamencie Europejskim rozpoczęli pełnienie tej funkcji 1 kwietnia 2012. Urzędowanie zakończą z dniem 30 czerwca 2013 w związku z planowaną na 1 lipca 2013 akcesją Chorwacji do Unii Europejskiej. Wówczas obserwatorzy uzyskają status pełnoprawnych posłów do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (do końca tej kadencji lub ewentualnego zastąpienia ich eurodeputowanymi pochodzącymi z wyborów powszechnych). Dwunastu obserwatorów zostało wyłonionych spośród urzędujących parlamentarzystów Zgromadzenia Chorwackiego. 7 spośród nich przyłączyło się do grupy socjalistycznej, 3 do grupy chadeckiej, 1 do grupy liberalnej, a 1 pozostał wśród posłów niezrzeszonych. Z dniem 1 lipca 2013 zastąpieni przez eurodeputowanych wybranych w wyborach z 14 kwietnia 2013.

  Przemysł szklarski – dział przemysłu zajmujący się produkcją szkła użytkowego (dekoracyjnego, laboratoryjnego), szkła płaskiego, materiałów budowlanych ze szkła i opakowań szklanych. Zaliczany jest do gałęzi przemysłu mineralnego lub chemicznego.

  Dodano: 27.07.2012. 18:49  


  Najnowsze