• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarł abp Józef Życiński - duchowny, filozof, publicysta

  11.02.2011. 11:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W czwartek w Rzymie zmarł nagle metropolita lubelski abp Józef Życiński. Przyczyną śmierci prawdopodobnie był wylew krwi do mózgu. Był filozofem, teologiem, publicystą i - w powszechnej opinii - jedną z najbardziej znaczących i wyrazistych postaci Kościoła katolickiego w Polsce.

  Józef Życiński był teologiem, filozofem, specjalizował się w filozofii nauki. Autor kilkuset artykułów o filozofii i stanowisku chrześcijaństwa wobec nauk przyrodniczych, opublikowanych także w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i innych. Wykładał m.in. w Berkeley, Oxfordzie oraz na katolickich uczelniach w USA i Australii.

  Zainicjował m. in. serię "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" wydawaną przez Papieską Akademię Teologiczną. Publikował w specjalistycznych periodykach filozoficznych, a także w "Znaku", "Więzi", "Tygodniku Powszechnym", "Gazecie Wyborczej" i "Rzeczpospolitej"; w latach 70. publikował w podziemnym piśmie "Głos", którego był współzałożycielem.

  Abp Życiński zajmował stanowisko w sprawach publicznych.

  W dyskusji o in vitro wzywał, by nie ranić tych, którzy wybierają ten sposób walki z bezpłodnością, i by nie odnosić się do nich z agresją i potępieniem.

  Podkreślał znaczenie udziału w wyborach. Apelował o gotowość do oddania narządów do transplantacji.

  Po katastrofie smoleńskiej w liście pasterskim apelował o "unikanie języka patosu, teorii spiskowych, tropienia winnych i formułowania bezpodstawnych oskarżeń".

  Wzywał, by pamiętać ofiary holokaustu.

  Spotykał się z bezdomnymi, ujmował się za uchodźcami.

  Wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której w ostatnim finale przekazał na aukcję maskę z Nowej Gwinei.

  Przestrzegał przed instrumentalnym wykorzystywaniem Kościoła w polityce. Apelował o wierność Ewangelii, przypominając, że "Kościół Jezusa Chrystusa nie jest klubem fanów ani katolicką partią polityczną".

  W styczniu 2007 oświadczył, że nigdy nie współpracował z SB, odrzucając medialne sugestie, że był zarejestrowany jako współpracownik.

  Krótko potem poinformował o próbie przekazania mu akt SB, które miały obciążać Kościół. Miało do tego dojść jeszcze przed powołaniem przezeń w 2004 r. komisji badającej inwigilację KUL. Arcybiskup był w tej sprawie przesłuchiwany przez prokuraturę jako świadek; powiedział, że odrzucił propozycję.

  Abp Życiński urodził się w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r., po ukończeniu studiów w seminarium duchownym w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. uzyskał stopień doktora teologii. Drugi stopień doktora - tym razem filozofii - uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1980 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

  W latach 1982-1990 był prodziekanem, a później dziekanem wydziału filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

  W latach 1990-1997 był biskupem tarnowskim. W 1997 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Pełnił też urząd Wielkiego Kanclerza KUL.

  Autor wielu książek, m. in."The Structure of the Metascientific Revolution", "Teizm i filozofia analityczna", "Wszechświat i filozofia", "Granice racjonalności", "Sacrum i kultura", "Bóg i ewolucja".

  Był m.in. członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu i Papieskiej Rady Kultury, a także członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Należał także do Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN. 

  PAP - Nauka w Polsce

  brw/ abr/ gma/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wojciech Szczerba (ur. 1971) – teolog i filozof klasyczny, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, duchowny Unii Ewangelikalnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał tytuł magistra teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Filozoficzne źródła koncepcji apokatastasis we wczesnej myśli chrześcijańskiej uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W 2009 r. na tym samym Wydziale nadano mu stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii. Stanowisko rektora EWST objął po ustąpieniu pierwszego rektora tej Uczelni dr. Zygmunta Karela. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia.

  Ireneusz Bober – (ur. 6 kwietnia 1957 r. w Opatowie) absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Sandomierzu. Studia filozoficzne odbył w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1976-1980. Tytuł magistra uzyskał w 1980 na podstawie pracy: Wybrane problemy filozofii kultury na Polskich Zjazdach Filozoficznych w okresie międzywojennym. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 1989 roku na podstawie rozprawy pt. Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Nowickiego. W latach 1982-2008 pracownik naukowy Akademii Świętokrzyskiej, początkowo jako asystent (1982-1989) w Zakładzie Filozofii, a następnie adiunkt (1990-2008) w Zakładzie Historii Filozofii. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; członek Zespołu Redakcyjnego "PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe" (w latach 1999-2004); członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej PTF w Kielcach (w latach 1994-2008). Historyk filozofii. Zajmuje się badaniami w zakresie historii filozofii polskiej oraz filozofii kultury. Autor monografii (Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, Kielce 1992), oraz ok. 20 artykułów i prac naukowych z zakresu historii filozofii polskiej i filozofii kultury.

  Rino Fisichella (urodzony jako Salvatore Fischella 25 sierpnia 1951) to włoski prałat Kościoła katolickiego, arcybiskup tytularny. Były przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Od 2010 przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

  Rino Fisichella (urodzony jako Salvatore Fischella 25 sierpnia 1951) to włoski prałat Kościoła katolickiego, arcybiskup tytularny. Były przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. Od 2010 przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

  Józef Mirosław Życiński (ur. 1 września 1948 w Nowej Wsi, zm. 10 lutego 2011 w Rzymie) – polski biskup rzymskokatolicki, filozof, teolog, publicysta, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1990–1997, arcybiskup metropolita lubelski w latach 1997–2011.

  Józef Mirosław Życiński (ur. 1 września 1948 w Nowej Wsi, zm. 10 lutego 2011 w Rzymie) – polski biskup rzymskokatolicki, filozof, teolog, publicysta, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1990–1997, arcybiskup metropolita lubelski w latach 1997–2011.

  Jerzy Chmiel (ur. 5 października 1935) – ksiądz katolicki, biblista, członek Polskiej Akademii Nauk. W latach 1953-1958 studiował w Krakowskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1958 roku z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. W latach 1961-1968 studiował w Rzymie m.in. w Papieskim Instytucie Biblijnym i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie od 1968 roku, a od 1975 kierownik katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaizmu. Wielokrotnie sprawował funkcję dziekana wydziału teologii PAT. Od 1997 prorektor tej uczelni. Od 1982 redaktor kwartalnika "Ruch Biblijny i Liturgiczny". Założyciel Studium Syndonologicznego przy Polskim Towarzystwie Teologicznym. Autor około 400 prac z teologii biblijnej.

  Dodano: 11.02.2011. 11:19  


  Najnowsze