• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwają szeroko zakrojone testy kliniczne leków na chorobę Alzheimera

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Prowadzone są obecnie potencjalnie przełomowe testy leków na ludziach, których celem jest sprawdzenie, czy farmaceutyki na ciśnienie krwi mogą spowolnić lub powstrzymać postęp choroby Alzheimera (AD). To najnowsze, finansowane ze środków unijnych, prace badawcze, które zaprezentowano opinii publicznej, aby uświetnić Europejski Miesiąc Mózgu.

  Dodano: 31.05.2013. 11:49  Czytaj więcej

  AEBIOM - europejska konferencja nt. bioenergii 2013, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-19 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "AEBIOM - europejska konferencja nt. bioenergii 2013" (AEBIOM European Bioenergy Conference 2013).

  Dodano: 31.05.2013. 11:26  Czytaj więcej

  Warsztaty letnie BioBusiness, Amsterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-21 czerwca 2013 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędą się "Warsztaty letnie BioBusiness" (BioBusiness Summer School).

  Dodano: 31.05.2013. 11:17  Czytaj więcej

  Nauka obmyśla sposoby recyklingu muszli skorupiaków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jedynie kwestią czasu było odkrycie przez naukowców sposobu recyklingu 750.000 ton muszli skorupiaków, które rok rocznie są wyrzucane w UE.

  Dodano: 29.05.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Szósty szczyt nt. białka 2013, Rotterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 24-25 września 2013 r. w Rotterdamie, Holandia, odbędzie się Szósty szczyt nt. białka 2013 (Sixth Protein Summit 2013).

  Dodano: 29.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych, Ateny, Grecja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-20 października 2013 r. w Atenach, Grecja, odbędą się Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych (ICVD 2013 - The Eighth International Congress on Vascular Dementia & the First Cognitive Impairment European Meeting).
  Dodano: 29.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Reorganizacja nauczania przedmiotów ścisłych w Europie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki badań pokazują, że odsetek uczniów wybierających studia na kierunkach ścisłych w Europie spadł w ciągu ostatniej dekady, zwłaszcza w zakresie nauk fizycznych. Dofinansowywany ze środków europejskich projekt ma odwrócić ten trend przy współpracy 11 krajów europejskich.

  Dodano: 28.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  12. doroczne forum produkcji biologicznej, Düsseldorf, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 23-25 września 2013 r. w Düsseldorfie, Niemcy, odbędzie się 12. doroczne forum produkcji biologicznej (12th Annual Biological Production Forum).

  Dodano: 28.05.2013. 15:26  Czytaj więcej

  Światowa konferencja nt. medycyny regeneracyjnej, Lipsk, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 23-25 października 2013 r. w Lipsku, Niemcy, odbędzie się "Światowa konferencja nt. medycyny regeneracyjnej" (World Conference on Regenerative Medicine).

  Dodano: 28.05.2013. 15:17  Czytaj więcej

  Słynna Biologia Campbella po Polsku!

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Pierwsze polskie wydanie "Biologii" Neila A. Campbella i Jane B. Reece oraz współautorów, jednego z najlepszych podręczników dla studentów nauk przyrodniczych trafiło do sprzedaży 8 października 2012 roku. Przygotowywana przez Dom Wydawniczy Rebis polska edycja bazuje na najnowszym wydaniu amerykańskim, w którym uwzględnione zostały wyniki badań prowadzonych jeszcze w 2010 roku (tzw. człowiek z Flores, którego szczątki odkryto w 2003 roku na jednej z wysp w Indonezji).

  Dodano: 27.05.2013. 20:20  Czytaj więcej

  Postępy badań unijnych we wczesnym wykrywaniu nowotworów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu podejmowane są nowatorskie działania w zakresie leczenia onkologicznego poprzez rozwijanie nowych technologii opartych na obrazowaniu rezonansem magnetycznym (MRI) i skupionej wiązce fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu (HIFU).

  Dodano: 27.05.2013. 16:26  Czytaj więcej

  W perspektywie długofalowej - warsztaty strategicznego rozwoju osobistego dla menedżerów ds. nauk przyrodniczych w MŚP, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 11-12 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "W perspektywie długofalowej - warsztaty strategicznego rozwoju osobistego dla menedżerów ds. nauk przyrodniczych w MŚP" (In the long run - A personal strategic development workshop for life science managers in SMEs).

  Dodano: 27.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Konferencja PEGNet 2013: jak kształtować środowiskowo i społecznie zrównoważone gospodarki w krajach rozwijających się - rozwiązania globalne

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-18 października 2013 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się "Konferencja PEGNet 2013: jak kształtować środowiskowo i społecznie zrównoważone gospodarki w krajach rozwijających się - rozwiązania globalne, regionalne i lokalne" (PEGNet Conference 2013: How to Shape Environmentally and Socially Sustainable Economies in the Developing World - Global, Regional, and Local Solutions).

  Dodano: 27.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Powszechne postrzeganie płci w kontekście nauki pod znakiem zapytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Według danych She Figures 2012 poświęconych analizie równości płci w kontekście badań naukowych, w 2010 r. pośród rektorów wyższych uczelni w Europie było zaledwie 10% kobiet a wśród stojących na czele instytucji szkolnictwa wyższego było ich 15,5%. Niemniej wyniki badań pokazują, że ogólna liczba absolwentów z tytułem doktora zbliża się do równowagi między płciami.

  Dodano: 27.05.2013. 10:49  Czytaj więcej

  Kurs wprowadzający nt. urządzeń medycznych, Londyn, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 3-5 czerwca 2013 r. w Londynie, Zjednoczone Królestwo, odbędzie się wydarzenie pt. "Kurs wprowadzający nt. urządzeń medycznych" (The Medical Devices Introductory Course).

  Dodano: 27.05.2013. 10:26  Czytaj więcej

  Międzynarodowy kongres nt. materiałów i energii odnawialnej, Ateny, Grecja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 1-3 lipca 2013 r. w Atenach, Grecja, odbędzie się "Międzynarodowy kongres nt. materiałów i energii odnawialnej" (MRE 2013 - International Congress on Materials and Renewable Energy).

  Dodano: 27.05.2013. 10:17  Czytaj więcej

  Cardiotechnix 2013, Algarve, Portugalia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 19-21 września 2013 r. w Algarve, Portugalia, odbędzie się kongres pt. "Cardiotechnix 2013".

  Dodano: 23.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego, Lejda, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 20-22 sierpnia 2013 r. w Lejdzie, Holandia, odbędzie się 43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego (43rd Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology).

  Dodano: 23.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Nowe podejście ma poprawić integrację danych obserwacyjnych Ziemi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jednym z głównych wyzwań XXI w. jest pogłębienie wiedzy o złożonych interakcjach między środowiskiem a społecznościami ludzkimi. Sprostanie mu wymagać będzie lepszej integracji nauk społecznych i środowiskowych, aby przejść od badań dyscyplinarnych do multidyscyplinarnych i wypełnić lukę między obywatelami, naukowcami i decydentami.

  Dodano: 22.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywy na Horyzont 2020 i dalej, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 5 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywy na Horyzont 2020 i dalej" (Agricultural Research and Food Security - Outlook to Horizon 2020 and Beyond).

  Dodano: 22.05.2013. 15:49  Czytaj więcej