• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności, Tallin, Estonia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-6 września 2013 r. w Tallinie, Estonia, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności" (ICNEECD 2013 - International Conference on Nuclear Energy & Environment Causes Disability).
  Dodano: 22.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013, Berlin, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013" (Pharma Outsourcing & Procurement Summit 2013).
  Dodano: 21.05.2013. 14:17  Czytaj więcej

  Międzynarodowa konferencja nt. nauk obliczeniowych, Barcelona, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-7 czerwca 2013 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. nauk obliczeniowych" (ICCS 2013 - International Conference on Computational Science).

  Dodano: 16.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  24. irlandzka konferencja nt. sygnałów i systemów, Letterkenny, Irlandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 20-21 czerwca 2013 r. w Letterkenny, Irlandia, odbędzie się 24. irlandzka konferencja nt. sygnałów i systemów (ISSC 2013 - 24th Irish Signals and Systems Communications Conference).

  Dodano: 16.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Masowe badania zacieśniają krąg wokół markerów ryzyka nowotworów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W badaniach nad nowotworami poczyniono olbrzymi krok naprzód i naukowcy są w stanie zidentyfikować obecnie ponad 80 markerów genetycznych, które podnoszą ryzyko raka piersi, jajnika czy prostaty. Za największe tego typu przedsięwzięcie uważa się międzynarodową inicjatywę badawczą COGS.

  Dodano: 15.05.2013. 17:37  Czytaj więcej

  Międzynarodowa konferencja nt. postępów w inżynierii mechanicznej i robotyce, Zurych, Szwajcaria

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 12-13 października 2013 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. postępów w inżynierii mechanicznej i robotyce" (AMRE 2013 - International Conference on Advances in Mechanical and Robotics Engineering).

  Dodano: 15.05.2013. 17:17  Czytaj więcej

  Międzynarodowe sympozjum nt. nauczania przedmiotów ścisłych, Helsinki, Finlandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 10-12 czerwca 2013 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się "Międzynarodowe sympozjum nt. nauczania przedmiotów ścisłych" (ISSE 2013 - International Symposium on Science Education). Tematem przewodnim wydarzenia będą globalne wyzwania środowiskowe w nauczaniu przedmiotów ścisłych (Environment Global Challenges in Science Education).

  Dodano: 15.05.2013. 16:49  Czytaj więcej

  Odwiedziny w szpitalu zyskują nowy wymiar dzięki robotom terapeutycznym

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Odwiedzanie chorych w szpitalu przez roboty może wydać się dziwną formą terapii, niemniej zdaniem ekspertów z dziedziny robotyki mogą być one niezwykle pomocnymi narzędziami terapeutycznymi.

  Dodano: 14.05.2013. 17:37  Czytaj więcej

  Piąta międzynarodowa konferencja nt. misji i technologii lotów statkami kosmicznymi w szyku, Monachium, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 29-31 maja 2013 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się Piąta międzynarodowa konferencja nt. misji i technologii lotów statkami kosmicznymi w szyku (Fifth International Conference on Spacecraft Formation Flying Missions and Technologies).

  Dodano: 14.05.2013. 17:26  Czytaj więcej

  Międzynarodowa konferencja nt. inżynierii tkankowej, Leiria, Portugalia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 6-8 czerwca 2013 r. w Leirii, Portugalia, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. inżynierii tkankowej" (ICTE 2013 - International Conference on Tissue Engineering).

  Dodano: 14.05.2013. 17:17  Czytaj więcej

  Przełamywanie bariery krew-mózg

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Aby zaakcentować Europejski Miesiąc Mózgu, przyjrzymy się jednemu z finansowanych ze środków unijnych projektów, który poświęcony jest uwalnianiu leków przez tak zwaną barierę krew-mózg.

  Dodano: 13.05.2013. 17:26  Czytaj więcej

  Czwarty światowy kongres nt. ADHD, Mediolan, Włochy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 6-9 czerwca 2013 r. w Mediolanie, Włochy, odbędzie się Czwarty światowy kongres nt. ADHD (Fourth World Congress on ADHD).

  Dodano: 13.05.2013. 17:17  Czytaj więcej

  20. międzynarodowa konferencja nt. właściwości elektronicznych układów dwuwymiarowych (EP2DS-20), Wrocław, Polska

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 1-5 lipca 2013 r. we Wrocławiu, Polska, odbędzie się 20. międzynarodowa konferencja nt. właściwości elektronicznych układów dwuwymiarowych (EP2DS-20 - 20th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems).

  Dodano: 13.05.2013. 16:49  Czytaj więcej

  Wyprawa do programowalnego miasta

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Oprogramowanie, w swoich rozmaitych odsłonach, jest obecnie nieodzowne w funkcjonowaniu miast. W ramach nowego, finansowanego ze środków unijnych projektu przygotowywany jest długofalowy program prac badawczych nad zmianą, jaką oprogramowanie wnosi do świata miejskiego.

  Dodano: 09.05.2013. 16:37  Czytaj więcej

  Konferencja nt. magazynowania zrównoważonej energii w budynkach, Dublin, Irlandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 19-21 czerwca 2013 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się "Konferencja nt. magazynowania zrównoważonej energii w budynkach" (Sustainable Energy Storage in Buildings Conference).

  Dodano: 09.05.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Kongres nt. światowych badań i innowacji - pionierzy opieki zdrowotnej, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Kongres nt. światowych badań i innowacji - pionierzy opieki zdrowotnej" (World Research and Innovation Congress - Pioneers in Healthcare).

  Dodano: 09.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Wspólne reagowanie na rzecz bezpieczeństwa jądrowego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Radioaktywność, jaka powstała w wyniku katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu w latach 80. XX w., nadal utrzymuje się w środowisku. Aby zapobiegać powtórkom tego typu zdarzeń lub minimalizować ich skutki, swoje siły połączyło 17 krajowych organizacji zarządzania kryzysowego i 33 instytuty badawcze. Ich celem jest zadbanie o to, aby Europa była w stanie lepiej zareagować na podobne wyjątkowe sytuacje w przyszłości.

  Dodano: 08.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Pogłębianie wiedzy o ekosystemach oceanów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Finansowany ze środków unijnych projekt HERMIONE (Badania gorących punktów w ekosystemach i wpływ człowieka na morza europejskie) dostarczył tak potrzebnych danych na temat złożoności ekosystemów głębinowych. W ten sposób powstała społeczność naukowców, którzy kontynuują prace nad lepszym poznaniem niezwykłego świata głębin morskich oraz ogromnego zróżnicowania jego siedlisk i organizmów.

  Dodano: 08.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Globalne wyzwania przed PPP - przekrojowe rozwiązania sektorowe i dyscyplinarne?, Antwerpia, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 6-7 listopada 2013 r. w Antwerpii, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Globalne wyzwania przed PPP - przekrojowe rozwiązania sektorowe i dyscyplinarne?" (Global challenges in PPP: cross-sectoral and cross-disciplinary solutions?).

  Dodano: 08.05.2013. 15:26  Czytaj więcej

  12. sympozjum nt. genetyki i ekologii bakterii (BAGECO 12), Ljubljana, Słowenia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9-13 czerwca 2013 r. w Ljubljanie, Słowenia, odbędzie się 12. sympozjum nt. genetyki i ekologii bakterii (BAGECO 12 - 12th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology).

  Dodano: 08.05.2013. 15:17  Czytaj więcej