• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Absolwentka US współautorką artykułu w Science

  24.06.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Katarzyna Zamelczyk, jest współautorką artykułu w prestiżowym piśmie "Science". Wspólnie z międzynarodową grupą badaczy dowodzi, że zmniejszanie się pokrywy lodowej na oceanie Arktycznym oraz gwałtowne ocieplenie klimatu w Arktyce to efekt zwiększonej wymiany ciepła z wodami Atlantyku.

  Jak informuje rzecznik Uniwersytetu Szczecińskiego Julia Poświatowska, badania opublikowane w "Science" (Enhanced Modern heat transfer to the Arctic by warm Atlantic Water) dotyczą wzrostu temperatury w cieśninie Fram, jako bezprecedensowego zjawiska w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat.

   

  "Naukowcy zakładają, że obecne zmniejszanie się zasięgu pokrywy lodowej na oceanie Arktycznym oraz gwałtowne ocieplenie klimatu w Arktyce są efektem zwiększonej wymiany ciepła z wodami Atlantyku" - wyjaśnia Poświatowska.

  Tezę tę udowadniają badania osadów morskich z zachodniej części wybrzeża Svalbardu, które przeprowadziła międzynarodowa grupa naukowców. Uczeni zbadali morskie mikroskopijne i skamieniałe organizmy - otwornice. Wydobyli je z rdzenia osadowego i wykorzystali ich preferencje ekologiczne oraz liczebność do rekonstrukcji temperatury wody w cieśninie Fram.

  "Te jednokomórkowe organizmy żyją na głębokości wody od 50 do 200 metrów i budują wapienne skorupki. Gdy umierają, puste skorupki gromadzą się na dnie morza wraz z cząstkami osadu" - wyjaśnia rzecznik US.

  Ponieważ różne gatunki otwornic preferują określone warunki termiczne wód w których żyją, grupy gatunków zawartych w próbkach osadów pomagają określić warunki oceaniczne i klimatyczne panujące w przeszłości.

  "Ponadto analiza składu chemicznego wapiennych skorupek, w których żyły otwornice pozwala na rekonstrukcję temperatury wody. Wykorzystanie tych dwóch niezależnych metod, pozwoliło grupie naukowców na odkrycie ciepłych i chłodnych okresów w cieśninie Fram w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat i wykazanie wzrostu temperatury o około 2 stopnie Celsjusza w ciągu ostatnich stu lat" - informuje Julia Poświatowska.

  W międzynarodowej grupie badawczej znaleźli się uczeni z Instytutu do Badań Morza IFM-GEOMAR w Leibniz, Instytutu Alfreda Wegenera Badań Polarnych i Morskich w Bremerhaven (Niemcy), Akademii Nauk Humanistycznych i Literatury w Moguncji oraz Uniwersytetów z Tromso (Norwegia) i z Boulder (USA).

  Katarzyna Zamelczyk ukończyła geografię w Instytucie Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie pisała pracę magisterską pod kierunkiem prof. Andrzeja Witkowskiego, obecnie jest doktorantką na Wydziale Geologii Uniwersytetu w Tromso w Norwegii. W swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. badaniem wspomnianych otwornic.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zanieczyszczenie termiczne, zanieczyszczenie cieplne – zmiana temperatury środowiska zaburzająca naturalne procesy ekosystemu, wykraczająca poza naturalny zakres zmienności jego temperatury. Pojęcia zanieczyszczenia cieplnego zwykle używa się w odniesieniu do podwyższenia temperatury wody. W szerszych ujęciach dotyczy również obniżenia temperatury wody oraz podniesienia temperatury powietrza. Chór Akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - chór mieszany działający w strukturach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowany przez dyrygenta dra Tadeusza Buczkowskiego. Jest jedynym tego typu zespołem funkcjonującym w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Skupia on przede wszystkim studentów, absolwentów i pracowników naukowych swojej macierzystej uczelni, a także innych szczecińskich ośrodków dydaktycznych. Obecnie skład zespołu wynosi około 60 osób. Jerzy Franczak (ur. 1978) – poeta, prozaik, dr nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył polonistykę na UJ, tutaj się doktoryzował pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza. Tytuł pracy doktorskiej: Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ.

  Morze terytorialne – pas wód wraz z wodami przybrzeżnymi, na którym obowiązuje prawodawstwo i władza państwa, do którego należy dany odcinek wybrzeża. Pod względem prawnym status morza terytorialnego nie różni się od statusu terytorium lądowego państwa nadbrzeżnego (stanowiąc część terytorium danego kraju), z wyjątkiem obowiązywania na tym morzu prawa nieszkodliwego przepływu. W skład terytorium państwa (wód terytorialnych), poza morzem terytorialnym, mogą wchodzić wody wewnętrzne (morskie wody wewnętrzne) i wody archipelagowe (w przypadku państw archipelagowych). Szerokość pasa morza terytorialnego nie może przekroczyć 12 mil morskich – art. 3 konwencji o prawie morza) od linii podstawowej. W pasie wód morza terytorialnego wszystkie statki (statki handlowe, rybackie, sportowe i inne, w tym pozostające w niehandlowej służbie państwowej, jak okręty, statki straży granicznej) mogą korzystać z prawa nieszkodliwego przepływu (bez potrzeby uzyskania zezwolenia czy notyfikacji - patrz: konwencja genewska o morzu terytorialnym i wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie cieśniny Korfu z 1949 r.) Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Butelka Nansena – przyrząd do badania wód morskich na dużych głębokościach. Ma postać metalowego walca przesuwanego na stalowej linie w głąb oceanu. Na dowolnej głębokości może być otwierana, aby pobrać próbkę wody do późniejszej analizy. Wykonuje też pomiar temperatury wody. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z dziewięciu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Mickiewicza 18 w Szczecinie.

  Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego - jeden z dziewięciu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego (do 2012 roku Wydział Nauk Przyrodniczych). Jego siedziba znajduje się przy ulicy Wąskiej 13 w Szczecinie. Jolanta Bryła – polska prof. nadzw. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Ameryce Północnej w Centrum Studiów nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową UAM. Aktualnie wykłada międzynarodowe stosunki polityczne oraz negocjacje międzynarodowe.

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Dodano: 24.06.2011. 00:25  


  Najnowsze