• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania słuchu u zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

  23.02.2012. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nową aparaturę umożliwiającą m.in. diagnozowanie wad słuchu u zwierząt zakupił wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy. Wartość inwestycji to ok. 100 tys. zł. 

  Jak powiedział PAP w środę dr Marcin Wrzosek z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, zakupiony sprzęt umożliwia przeprowadzanie kompleksowej diagnostyki neurologicznej u zwierząt w tym m.in. badanie słuchu.

  Naukowcy podkreślają, że psy i koty konkretnych ras mają większą niż u innych predyspozycję do wrodzonego uszkodzenia aparatu słuchowego. Wada ta jest dziedziczna, a głuchota najczęściej całkowita albo występuje niedosłuch wysokiego stopnia.

  Głuchotą dziedziczną dotknięte są najczęściej dalmatyńczyki, ale także bulteriery, setery angielskie, australijskie psy pasterskie i dogi argentyńskie. Wadę słuchu częściej można spotkać u psów o umaszczeniu białym lub merle, u kotów białych z niebieskimi tęczówkami oraz u koni srokatych i paint horse.

  "Głuchy pies inaczej się zachowuje, żyje w swoim świecie, nie reaguje na bodźce dźwiękowe, bywa agresywny. Pies z wadą jednostronną zachowuje się w zasadzie normalnie, ale jego potomstwo może być obciążone wrodzoną głuchotą" - mówił Wrzosek.

  Badania są odpłatne, a koszt diagnozy słuchu wynosi 250 zł. W przypadku pełnych badań genetycznych, przydatnych do celów naukowych, cena wynosi od 180 do 200 zł. Wówczas potrzebny jest rodowód oraz próbki krwi lub cebulek włosowych obojga rodziców. Badanie jest bezpłatne dla koni, o ile będzie ono także przydatne do celów naukowych.

  PAP - Nauka w Polsce

  mic/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA) – jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu. Próba Webera (ang. Weber test) – subiektywna metoda badania słuchu polegająca na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk słyszany jest głośniej. W przypadku zdrowych badanych dźwięk słyszany jest jednakowo w obu uszach. Badanemu z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu dźwięk wyda się głośniejszy w chorym uchu. Dzieje się tak ponieważ ucho to nie słyszy dźwięków otoczenia i może skupić się wyłącznie na odbiorze dźwięków przewodzonych drogą kostną. Taka sytuacja może być nawet uzyskana eksperymentalnie poprzez zatkanie jednego ucha palcem. Natomiast chory z odbiorczym uszkodzeniem słuchu będzie lepiej słyszał stroik w uchu zdrowym.

  Audiometria impedancyjna – metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu. Utrata słuchu (głuchota) – niezdolność do odbierania bodźców akustycznych. Wrodzona, w przeciwieństwie do nabytej często wiąże się z niezdolnością do mówienia (głuchoniemota).

  Józef Nicpoń (ur. w 1943 r. w Łobodnie) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność choroby wewnętrzne zwierząt, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Sprawował funkcję dziekana tegoż wydziału, Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN oraz Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Wyrównanie głośności lub objaw wyrównania głośności zwany inaczej efektem wyrównania głośności (ang. loudness recruitment) – jest to zjawisko fizjologiczne występujące w przypadku uszkodzenia słuchu, związane z szybszym przyrostem odczuwanej głośności wraz ze wzrostem natężenia bodźca akustycznego, niż w uchu prawidłowo słyszącym. Termin wyrównanie głośności został wprowadzony przez Edmunda Fowlera w 1937 roku.

  Niedosłuch (łac. hypoacusis) – zaburzenie ze strony narządu słuchu polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Częstość występowania niedosłuchu rośnie z wiekiem: Brodawczyca koni – choroba wirusowa koni wywoływana przez różne typy wirusa EcPV(Equus Caballus Papilloma Virus), czyli wirusa brodawczaka końskiego, należącego do grupy papillomawirusów. Choroba opisana u koni już w IX w. w Bagdadzie. Najczęściej występuje u koni młodych, jednak zarazić się wirusem może koń w każdym wieku, najczęściej wówczas, gdy jego organizm jest osłabiony. Wirus występuje na całym świecie. Podczas badań nie stwierdzono zaraźliwości w stosunku do innych gatunków zwierząt: krów, owiec, psów, królików i świnek morskich. Wirus nie jest zakaźny względem ludzi. Diagnoza różnicowa z rożnymi formami grzybicy skóry, sarkoidozą (zwłaszcza przy EcPV2 na genitaliach), reakcją alergiczną na ugryzienia owadów (zwłaszcza przy EcPV3 i EcpV4 w uszach).

  Psychologia słuchu (dawniej psychologia dźwięku) - dziedzina psychologii oraz muzykologii systematycznej mocno powiązana z psychologią muzyki oraz fizjologią głosu i słuchu. Zajmuje się ona zagadnieniami wykorzystywania zmysłu słuchu w postrzeganiu oraz interpretacji informacji.

  Objaw Metza - objaw polegający na zmniejszeniu różnicy między progiem słyszenia, a minimalnym natężeniem dźwięku, dla którego uzyskuje się odruch z mięśnia strzemiączkowego, do wartości poniżej 60dB. Objaw jest bezpośrednim skutkiem występowania zjawiska wyrównania głośności. Jest charakterystyczny dla niedosłuchu o lokalizacji ślimakowej. W zdrowym uchu różnica między progiem słyszenia, a wartością natężenia dźwięku wywołującą odruch z mięśnia strzemiączkowego, wynosi około 85dB.

  Kaganiec – przedmiot zakładany na pysk zwierzęcia (najczęściej psa) w celu uniemożliwienia mu ugryzienia człowieka lub innych zwierząt oraz połknięcia przez niego niepożądanych substancji (np. odchodów lub odpadków). Najczęściej wykonany w formie siatki z drutu lub skóry z przerwami między prętami lub paskami dla umożliwienia zwierzęciu oddychania. W niektórych typach kagańców otwarcie pyska uniemożliwia pas skóry lub mocnej tkaniny, krępujący pysk w sposób umożliwiający oddychanie. Akustyka fizjologiczna – drugi obok psychoakustyki dział akustyki słuchu. Przedmiotem badań akustyki fizjologicznej jest poznanie praw rządzących pracą układu słuchowego.

  Pseudohodowla – niezarejestrowana hodowla nierasowych, nierodowodowych zwierząt domowych, nieposiadająca uprawnień hodowlanych (najczęściej w odniesieniu do psów, rzadziej kotów), prowadzona przez osobę niezrzeszoną w Związku Kynologicznym, Polskiej Federacji Kynologicznej lub w Klubie Psa Rasowego bądź (w odniesieniu do hodowli kotów) – Związku Felinologicznym. Pseudohodowle funkcjonują dla zysku finansowego i rozmnażane są w nich psy i koty w typie "modnych", popularnych ras.

  Dodano: 23.02.2012. 00:11  


  Najnowsze