• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania unijne pokazują, że wszy mogą być pożyteczne

  11.06.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki brytyjskich badań wskazują, że działanie pasożytów takich jak wszy może przynosić ssakom pewne korzyści. Naukowcy, których prace finansowane są po części z unijnego stypendium Marie Curie, obserwowali dzikie myszy zakażone szeregiem pasożytów i zauważyli, że wszy Polyplax serrata wywierały tłumiący wpływ na pewne ważne reakcje immunologiczne. Wyniki badań, które mają duże znaczenie dla lepszego poznania dysfunkcji immunologicznych u człowieka, zostały opublikowane w czasopiśmie BMC Biology.

  Ludzie i inne ssaki żyjące w środowiskach wolnych od pasożytów, co w krajach rozwiniętych jest normą, są w znacznym stopniu chronieni przed infekcjami pasożytniczymi. Choć dzięki temu podnosi się jakość życia, naukowcy przez długi czas byli przekonani, że istnieje prawdopodobnie związek między zmniejszonym ryzykiem infekcji a obecnym wzrostem liczby zaburzeń na tle alergicznym i immunologicznym takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy cukrzyca.

  Jak wyjaśnia profesor Jan Bradley z Uniwersytetu w Nottingham, w Wielkiej Brytanii: "Niczym myszy laboratoryjne, ludzie w krajach rozwiniętych są obecnie narażeni na profil infekcji znacznie różniący się od tego, z którym borykali się ich przodkowie. Możliwe że obserwowane dzisiaj dysfunkcje immunologiczne są spowodowane tym, że układ immunologiczny został w toku ewolucji przystosowany do wyzwań całkowicie odmiennych od spotykanych we współczesnym świecie".

  Naukowcy badali dzikie myszy z lasu Nottinghamshire, które zostały zakażone różnymi pasożytami. Zespół opracował innowacyjny test, aby badać reaktywność immunologiczną receptora typu toll (toll-like receptor - TLR) u myszy zaroślowych Apodemus sylvaticus i ocenił związek między infekcją pasożytniczą a normalnym stanem aktywacji immunologicznej myszy.

  Fakt że myszy były dzikie miał zasadnicze znaczenie dla badań prowadzonych przez naukowców. Badania nad układem immunologicznym bazowały do tej pory w znacznym stopniu na myszach laboratoryjnych, które są hodowane w zupełnie nienaturalnych warunkach wolnych od czynników chorobotwórczych i stresu. "Analiza reakcji immunologicznej u dzikich populacji może przynieść istotne informacje na temat sposobu funkcjonowania układu immunologicznego w naturalnym kontekście" - powiedział profesor Bradley.

  Wyniki były zaskakujące: podczas gdy zarówno Heligmosomoides polygyrus (obleniec), jak i P. serrata (wesz) miały bezpośredni wpływ na aktywację immunologiczną, tłumiący wpływ wszy na aktywację immunologiczną był imponujący. Zdaniem naukowców, powodów może być wiele. Jedną z możliwości jest wydzielanie przez wszy pewnej substancji bezpośrednio do organizmu myszy, co wpływa na funkcję immunologiczną, choć równie możliwe jest to, że wszy są nosicielem innego, na razie nierozpoznanego patogenu, który ma działanie immunosupresyjne.

  Niezależnie od mechanizmu, naukowcy twierdzą, że wpływ pasożytów na reakcję immunologiczną ukierunkowaną na szereg różnych infekcji pasożytniczych przemawia za poglądem, że "współczesne, wolne od pasożytów populacje ludzi i udomowionych kręgowców mogą funkcjonować na poziomie znacznie wyższej wrodzonej aktywacji immunologicznej od tej, którą normalnie utrzymywały w czasie swojej niedawnej ewolucji".

  Wyniki są istotne z punktu widzenia badań nad nadmiernymi reakcjami immunologicznymi (kiedy układ odpornościowy atakuje komórki własnego organizmu lub niegroźne substancje, a nie te pochodzące od obcych najeźdźców) w organizmie człowieka, które wywołują problemy zdrowotne takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, astmę, cukrzycę, stwardnienie rozsiane czy alergię.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Interleukina 18 (IL-18) – cytokina wytwarzana przez makrofagi, a także inne komórki, należąca do rodziny IL-1. Pierwszą poznaną funkcją IL-18 było silne pobudzanie produkcji interferonu γ (IFNγ) przez limfocyty T i komórki NK w reakcji na działanie patogenów, takich jak lipopolisacharyd (LPS). Aktualnie uznaje się, że efekty działania IL-18 są znacznie bardziej zróżnicowane i uczestniczy ona w promowaniu polaryzacji odpowiedzi immunologicznej zarówno w kierunku Th1, Th2 jak i Th17, w zależności od tego, w obecności jakich innych cytokin się znajduje. Oprócz roli fizjologicznej, wykazano, że IL-18 może wywoływać także silne reakcje zapalne, co sugeruje jej patofizjologiczną rolę w wielu chorobach zapalnych i autoimmunologicznych, takich jak cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, miastenia, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i inne. Hoplopleura affinis – gatunek wszy z rodziny Hoplopleuridae. Powoduje wszawicę. Występuje na różnych gatunkach drobnych gryzoni dzikich, najczęściej na różnych przedstawicielach myszowatych. Najczęstszym żywicielem jest mysz polna (Apodemus agrarius), również często wszy te pasożytują na Apodemus chevrieri, myszy leśnej (Apodemus flavicollis), Apodemus speciosus, myszy zaroślowej (Apodemus sylvaticus). Pierwotna odpowiedź immunologiczna – odpowiedź immunologiczna występująca po pierwszym kontakcie z antygenem w ciągu 3-14 dni. Odpowiedź ta po kilku tygodniach wygasa. Powtórne zetknięcie z tym samym antygenem wywołuje wtórną odpowiedź immunologiczną o wiele szybszą i silniejszą niż pierwotna. Jest to możliwe dzięki komórkom pamięci, które pozostają w organizmie przez wiele lat i w razie potrzeby potrafią szybko uruchomić reakcje obronne na ponowne zetknięcie z antygenem.

  Myszy i ludzie (ang. Of Mice and Men) – filmowa adaptacja powieści amerykańskiego pisarza Johna Steinbecka, Myszy i ludzie. Dramat przedstawiający historię przyjaźni łączącej wędrownych robotników rolnych. Film zrealizowany z psychologicznym wyczuciem przenikliwości i tragizmu. Pułapka na myszy (inaczej łapka na myszy) – urządzenie służące do łapania lub zabijania małych gryzoni, w szczególności myszy. Większe urządzania tego typu są także stosowane do łapania szczurów. Pierwsza sprężynowa pułapka na myszy została opatentowana w Stanach Zjednoczonych w roku 1897 przez Williama Hookera.

  Polyplax serrata – gatunek wszy z rodziny Polyplacidae. Powoduje wszawicę. Pasożytuje na drobnych gryzoniach z rodzajów: Apodemus i Mus takich jak: mysz domowa (Mus musculatus), mysz polna (Apodemus agrarius), Apodemus argenteus, mysz leśna (Apodemus flavicollis), mysz skalna (Apodemus mystacinus), Apodemus peninsulae, Apodemus speciosus, mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus). Hoplopleura captiosa – gatunek wszy z rodziny Hoplopleuridae. Powoduje wszawicę. Występuje na różnych gatunkach drobnych gryzoni dzikich, najczęściej na różnych przedstawicielach myszowatych. Najczęściej stwierdzany na myszy domowej (Mus musculus)

  Odporność – niepodatność organizmu na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych takich jak brak wody, brak pokarmu, obecność toksyn, pasożytów, mikroorganizmów chorobotwórczych. Tolerancja immunologiczna w ciąży – fizjologiczne zjawisko braku odpowiedzi immunologicznej organizmu matki skierowanej przeciwko obcym antygenowo tkankom płodu i łożyska. Nieprawidłowości tolerancji immunologicznej w ciąży mogą leżeć u podstaw patologii wczesnej ciąży, w tym poronień.

  TGN 1412 - preparat niemieckiej firmy TeGenero AG z Würzburga, który na zlecenie tej firmy badała firma Parexel w Nortwick Park Hospital w północno-zachodnim Londynie jako potencjalny lek przeciwzapalny mający być stosowany w takich chorobach jak: białaczka, reumatoidalne zapalenie stawów i stwardnienie rozsiane.

  Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego".

  Szczepionki DNA to zazwyczaj koliste plazmidy, które zawierają geny kodujące antygeny konkretnych patogenów, przeciwko którym chcemy uzyskać odporność. Taki materiał, wszczepiony do ciała pacjenta (zazwyczaj domięśniowo) prowadzi do ekspresji genów, które zawiera. W wyniku tego komórki człowieka produkują białka, na które reaguje układ odpornościowy, jak w przypadku zwykłego zakażenia, dając dzięki temu odporność przeciwko konkretnym antygenom. W jednym plazmidzie można zmieścić geny dla kilku epitopów, dlatego można uzyskać odporność nawet przeciw kilku rodzajom patogenów. W plazmidach stosuje się promotory takich wirusów, jak CMV (cytomegalowirus) czy SV40. Zastosowanie kompleksów DNA–lipid po podaniu dożylnym daje lepszą odpowiedź, niż w przypadku podania DNA z samą tylko solą fizjologiczną. Obecnie przeprowadza się badania nad szczepionkami zapobiegającymi zakażeniom HIV, wirusami opryszczki, wirusowego zapalenia wątroby typu B, malarii, cytomegalii, grypy, wścieklizny, gruźlicy i innych. Dla szczepionek DNA przewiduje się również zastosowania na polu alergii, stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób uwarunkowanych genetycznie oraz chorób nowotworowych.

  Dodano: 11.06.2012. 17:26  


  Najnowsze