• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie wapnienia organizmów morskich

  03.10.2008. 18:03
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy projekt finansowany ze środków UE ma na celu zbadanie, w jaki sposób organizmy morskie budują skorupy, kości oraz inne struktury składające się z węglanu wapnia, jak np. rafy koralowe. Analiza koncentrować się będzie na wpływie zmian środowiskowych na proces wapnienia.

  Projekt CALMARO ("Wapnienie u organizmów morskich"), finansowany na kwotę 2,7 mln EUR z programu szczegółowego "Ludzie" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR), zgromadził razem 13 instytucji badawczych i 4 spółki z 8 krajów.

  Projekt służyć ma jako sieć szkoleniowa i w ciągu czterech lat jego realizacji 12 biologów, chemików i geologów, którzy właśnie rozpoczynają swoją karierę naukową, będzie badać proces tworzenia się węglanu wapnia u różnych organizmów morskich, a także wpływ na ten proces takich czynników jak temperatura wody morskiej i jej zakwaszenie.

  Węglan wapnia to jedna z najważniejszych substancji w naturze, ponieważ to z niej zbudowane są kości, skorupy i rafy koralowe. Czynniki środowiskowe, takie jak temperatura i poziom pH (zakwaszenia) wpływają na zdolność organizmów morskich do wytwarzania węglanu wapnia. Podnoszący się obecnie poziom CO2 (dwutlenku węgla) przyczynia się do większego zakwaszenia wody morskiej, a prognozy zmian klimatycznych przewidują, że woda w morzach i oceanach najprawdopodobniej wzrośnie w ciągu nadchodzących dziesięcioleci.

  "Sieć tworzy grunt do udanego rozpoczęcia kariery dla młodych naukowców dzięki szkoleniu w międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku" - twierdzi koordynator projektu dr Nicole Schmidt z Instytutu Nauk Morskich im. Leibniza (IFM-GEOMAR) w Kilonii, Niemcy. "Starsi naukowcy pochodzą zawsze z innego kraju niż ten, z którego przyjechał młodszy kolega. W ten sposób młodzi adepci poznają kilka instytucji na raz."

  Ponadto udział w sieci czterech małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oznacza, że młodzi naukowcy będą mieć szansę zobaczyć niektóre z praktycznych zastosowań badań morskich, np. na farmie ostryg, w hydroponice oraz w firmach specjalizujących się w doradztwie przybrzeżnym i produkcji instrumentów przeznaczonych do badania poziomu CO2.

  "W ten sposób uczestnicy będą mogli sami stwierdzić, że fascynujący temat akademicki może zostać przekuty w bardzo ważną praktykę w przyszłości" - zauważa dr Schmidt.

  W ramach projektu CALMARO młodzi naukowcy będą badać proces wapnienia na różnych poziomach. Na poziomie komórkowym będą badać geny i białka biorące udział w wapnieniu. Inne badania będą skupiać się, na przykład, na wpływie zakwaszenia wody na rozwój korali i zdolność ostryg do budowania skorupy. W innym miejscu naukowcy badać będą, w jaki sposób zakwaszenie wody morskiej wpływa na relacje pomiędzy drapieżnikami a ich ofiarami, ponieważ wiele organizmów wykorzystuje struktury wapienne (jak np. skorupy) jako schronienie, a z kolei w przypadku szponów - jako narzędzie ataku. Analizie poddane zostaną także regionalne różnice w procesie wapnienia.

  Więcej informacji:

  Witryna internetowa CALMARO:
  http://www.calmaro.eu/

  Informacja o programie "Ludzie" w ramach 7PR:
  http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

  Działania Marie Curie:
  http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

  Artykuł pochodzi z serwisu CORDIS
  url: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=29925
  Źródło danych: Instytut Nauk Morskich im Leibniza (IFM-GEOMAR)
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z Instytutu Nauk Morskich im Leibniza (IFM-GEOMAR)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Muł globigerynowy(petr.) – eupelagiczny osad morski koloru białawego lub szarego, tworzy się głównie wskutek opadania na dno wapiennych resztek planktonu nie zmieszanego z osadami mechanicznymi. Muł globigerynowy występuje na średnich głębokościach morskich. Zawiera co najmniej 30% węglanu wapnia, a głównym jego składnikiem są pelagiczne wapienne, otwornice z rodzaju Globigerina. Mady morskie –- gleby te występują w Polsce na niewielkich obszarach wzdłuż wybrzeża Bałtyku i na Żuławach.Wyróżniają się dużą żyznością. Tworzą się z warstwowych osadów morskich w obszarze możliwego zalewu przez wodę morską. Osady te mają szczególne właściwości fizyczne i kompleks sorpcyjny o znacznym wysyceniu przez jony wapnia i sodu. W profilu spotyka się często wapienne skorupki organizmów morskich.

  United States Navy – marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych; jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialny za organizację, szkolenie oraz wyposażenie morskich sił zbrojnych – w tym Korpusu Piechoty Morskiej – do prowadzenia działań bojowych na morzu. W szczególności, zadaniem marynarki i piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych jest poszukiwanie i niszczenie nieprzyjacielskich sił morskich oraz powstrzymywanie jego handlu morskiego; w celu zdobycia i utrzymania ogólnej przewagi morskiej; kontroli obszarów morskich o żywotnym znaczeniu, ochrony żywotnych linii żeglugowych; ustanowienia i utrzymania lokalnej przewagi (w tym powietrznej) w obszarze działań morskich; zajmowanie i obrona baz morskich; oraz przeprowadzanie operacji lądowych i powietrznych niezbędnych do prowadzenia kampanii morskich. Konodonty (Conodonta) – grupa wymarłych organizmów morskich, po których zachowały się głównie rozproszone mikroskopijne zębokształtne elementy aparatu wokółprzełykowego (od ułamka mm do 2-3 mm), zbudowane z fosforanu wapnia (fluorapatytu Ca5(PO4)3F, lub fluorapatytu zasobnego w węglan Ca5(PO3,CO3)3(F,O) = odmiana apatytu), występujące w skałach osadowych pochodzących z okresu od późnego kambru do późnego triasu (ok. 540–200 mln lat temu).

  Mammoth Hot Springs − rozległy kompleks gorących źródeł znajdujący się na trawertynowych wzgórzach w północnej części Parku Narodowego Yellowstone w Wyoming w Stanach Zjednoczonych. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Fort Yellowstone oraz historyczna osada Mammoth Hot Springs. Kompleks powstawał przez tysiące lat na skutek osadzania się węglanu wapnia wypłukiwanego ze skał przez gorące wody. Źródlane wody, o temperaturze około 80 °C, zawierające także śladowe ilości innych minerałów, schładzając się na powierzchni utworzyły białe, czasem biało-brązowe lub biało-rude nacieki i skorupy, a także efektowne tarasy. Barwy tarasów ulegają zmianie w różnych porach roku w zależności od intensywności wypływania wody a także od rodzaju glonów i sinic znajdujących się w wodzie. Akwarystyka morska - dział akwarystyki, dziedzina wiedzy dotycząca hodowli zwierząt i roślin morskich w akwarium morskim, amatorskie lub zawodowe zajmowanie się hodowlą wodnych organizmów morskich w akwariach.

  Dodano: 03.10.2008. 18:03  


  Najnowsze