• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ballady o drzewach w książce Edwarda Marszałka

  13.10.2010. 20:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O konieczności przywrócenia szacunku do drzew mówił 12 października w Krośnie (Podkarpackie) na promocji swojej książki "Ballady o drzewach" jej autor Edward Marszałek.

  "Kiedy dawniej wchodziliśmy do lasu, zawsze zwracaliśmy się do konkretnego drzewa: buka, sosny, jodły, brzozy. Teraz wchodzimy i do wszystkich mówimy drzewo. Nie rozróżniamy ich. Należy przywrócić szacunek do drzewa" - przekonywał Marszałek.

  Zasadniczą cześć jego książki stanowią 22 ballady o 22 gatunkach drzew. W każdej opowieści autor nie tylko opisuje gatunki, ale przypomina wierzenia, zwyczaje i tradycje z nimi związane.

  W książce Marszałka znalazły się także związane z drzewami przysłowia. Jest też oparty o poszczególne gatunki drzew horoskop celtycki. "Zanim ludzie zobaczyli niebo, najpierw długo oglądali korony drzew" - mówi autor.

  Jeden z rozdziałów książki poświęcony jest najgrubszym drzewom Podkarpacia. Obwód mającego prawie 700 lat dębu "Chrześcijanin" z Januszowic koło Jasła liczy 10,5 metra. Natomiast obwód dęba "Poganin" z Węglówki koło Krosna ma 9,5 m.

  Licząca 270 stron książka jest bogato ilustrowana. Jej autor na co dzień pracuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. KYC

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kryzys sumienia – biograficzna książka Raymonda Franza, najważniejsza książka tego autora. Autor tej książki były Świadek Jehowy w swojej książce opierając się na niedostępnych dokumentach przedstawia oblicze organizacji oczami byłego członka. Książka ta jest uważana za jedną z najważniejszych książek o tej grupie religijnej, jest dostępna w 13 językach. Posłowie – krótki tekst zamieszczany czasami na końcu większego dzieła literackiego, niezależnie od jego charakteru (zarówno literatura piękna, jak i faktu, popularnonaukowa, naukowa itd.), umieszczony przez autora, redaktora lub wydawcę, wyjaśniający zagadnienia nie związane bezpośrednio z treścią książki, ale nawiązujące do jej treści lub okoliczności powstania dzieła. Posłowie jest tekstem celowo umieszczonym na końcu, aby nie wpłynął on na czytelnika poznającego treść książki po raz pierwszy. Polska Izba Książki (PIK) – ogólnokrajowa organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca zarówno wydawców, jak i księgarnie,hurtownie książek, drukarnie, a także wszelkie przedsiębiorstwa powiązane z rynkiem książki.

  Książka broszurowa – blok książki zszyty maszynowo lub klejony, najczęściej z miękką okładką nakładową. Książka taka nie posiada materiału grzbietowego, jest wklejona w okładki kartonowe. Książki broszurowe są nietrwałe. Morfologia książki to jeden z działów wiedzy o książce, czyli księgoznawstwa. Zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak:

  Joga – to książka B.K.S. Iyengara z przedmową Yehudi Menuhina, będąca tłumaczeniem Light on Yoga. Yoga Dipika, uznanej współczesnej pozycji o jodze indyjskiej. Autor książki, jeden z wybitnych hathajoginów indyjskich skupił się w niej przeważnie na asanach, natomiast mniej miejsca poświęcił pranajamom. Książka jest bogato ilustrowana. Opisowi prawie każdej asany i pranajamy towarzyszą zdjęcia. Metryka książki – informacje dotyczące wydawniczych i technicznych aspektów wydania książki, leżące na czwartej stronie (czyli na kolumnie redakcyjnej) tzw. czwórki tytułowej czyli pierwszych czterech stron książki. Strona ta składa się z dwóch części: na górze jest metryka wydawnicza, a na dole metryka drukarska. W wydawnictwach bibliofilskich, oraz o najwyższym poziomie edytorskim, spotykana jest również metryka typograficzna.

  Wklejka – (potocznie zwana przez drukarzy również forzacem), dwukartkowa składka przyklejona lub przyszywana do pierwszego i ostatniego arkusza książki w twardej oprawie. Zadaniem wyklejki jest ochrona przed zniszczeniem zewnętrznych arkuszy książki i związanie bloku książkowego z okładką. 21:37 – powieść kryminalna polskiego pisarza Mariusza Czubaja, pierwsza część przygód profilera Rudolfa Heinza. Akcja książki toczy się wiosną 2007 roku w Warszawie oraz na Śląsku. Pierwsze wydanie książki ukazało się nakładem wydawnictwa W.A.B w 2008 roku. Autor otrzymał w 2009 roku za tę książkę Nagrodę Wielkiego Kalibru.

  Marszałek hospodarski (marszałek wielkiego księcia, marszałek hospodara, marszałek królewski, marszałek dworski; białorus. маршалак гаспадарскі) – początkowo urząd dworski, potem głównie ziemski w Wielkim Księstwie Litewskim o zmieniających się kompetencjach i znaczeniu.

  Sztuka książki – określenie dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego związanych z tworzeniem zewnętrznego kształtu książki.

  Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji. Warszawskie Targi Książki – impreza targowa o charakterze międzynarodowym, poświęcona książce. W 2010 roku miała miejsce pierwsza edycja targów, które odbywają się cyklicznie w maju każdego roku.

  Loïc Chauveau - dziennikarz i autor książek specjalizujący się w tematach związanych z ekologią. Publikuje we francuskich czasopismach (m.in. Science et vie i L’Express). Autor m.in. książki Mały atlas zagrożeń ekologicznych. Wisconsin Death Trip – pierwszy album amerykańskiego zespołu Static-X. Cały album jest inspirowany ponad 100-letnią opowieścią, o której mówi sam Wayne Static: "Tytuł pochodzi z książki, którą znalazłem w sklepie ze starociami 15 lat temu. Jest to kolekcja zdjęć z przełomu wieków i artykułów opisujących życie w małym mieście Wisconsin. W książce były zdjęcia dzieci w trumnach, raporty ze szpitali dla umysłowo chorych, szczegóły scen zbrodni... wszystko bardzo nawiedzone. Książka wywarła na mnie duże wrażenie."

  Książka blokowa (lub książka ksylograficzna z greckiego ksylon + grapho, drewno + piszę) – forma książki, która powstaje w wyniku odbijania jednostronnie stron (tekstu oraz rysunków) z klocków drzeworytowych. Tomasz Marszałkowski (ur. 1966) – politolog, oficer policji i specjalista w zakresie operacji policyjnych. Autor książki "Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918-1939" (wyd. Arcana, Kraków 2006) oraz współautor publikacji "Walki uliczne w PRL" (Kraków 1999).

  Google Książki (Google Book Search) – wyszukiwarka książek wykorzystująca technologię OCR. Wyszukiwanie obejmuje książki znajdujące się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie. Niektóre książki znajdujące się w serwisie można przeczytać w całości, do większości jednak jest dostępny jedynie podgląd strony tytułowej i spisu treści bądź wglądu w ogóle nie ma. Pierwotnie usługa została nazwana Google Print, lecz 17 listopada 2005 zmieniła nazwę.

  Dodano: 13.10.2010. 20:47  


  Najnowsze